VTT ja ESA strategiseen yhteistyöhön 5G-verkkojen kehittämiseksi avaruustoiminnassa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT ja Euroopan johtava avaruusjärjestö ESA ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta 5G-tietoliikenneverkkojen kehittämiseksi avaruusalan tarpeisiin. Kolmivuotinen aiesopimus syventää entisestään VTT:n ja ESAn pitkäaikaista yhteistyötä. VTT:n ja ESAn yhteistyö tukee Suomen avaruusstrategiaa.

VTT:n ja ESAn strateginen kumppanuus tukee erinomaisesti Suomen kansallisen avaruusstrategian tavoitteita ja vastaa sen painopisteisiin. Lisäksi sopimus osoittaa, että ESA luottaa VTT:n kykyyn kehittää huipputeknologiaa avaruusalalle. ESA pyrkii tekemään yhteistyötä sellaisten toimijoiden kanssa, joiden osaamisella voi olla merkittäviä vaikutuksia koko Euroopalle.  

– Satelliittien integrointi osaksi 5G-järjestelmää on elintärkeää sekä kaupallisen satelliittitoiminnan kasvulle että 5G-järjestelmien kehittämiseksi toimimaan kaikilla alueilla. ESA haluaa rohkaista eurooppalaista avaruusteollisuutta ja muita teollisuuden aloja hyödyntämään VTT:n kehittämiä testialustoja, jotka ovat tarpeellisia satelliitti-5G-integraation mahdollistamiseksi ja demonstroimiseksi, sanoo Senior Telecommunication Systems Engineer Maria Guta ESAsta.

Tavoitteena maanpäällisten ja satelliittiverkkojen yhdistäminen

VTT ja ESA selvittävät parhaillaan edellytyksiä ja tarvittavaa teknologiaa 5G-satelliittiverkkojen ja maanpäällisten verkkojen yhdistämiseksi ja 5G-pioneeritaajuuskaistojen yhteiskäyttöä varten. Aiesopimuksen puitteissa on tarkoitus toteuttaa tulevien kolmen vuoden aikana useita tämän aihealueen projekteja.

– Keskeistä projekteissa on VTT:n laajojen testiverkkojen hyödyntäminen. Tämä on yksi tärkeimmistä keinoista tietoliikennejärjestelmien kehittämiseksi, kertoo tiimipäällikkö Marko Höyhtyä VTT:ltä.

– Lisäksi projekteissa hyödynnetään VTT:n vahvaa simulaatio- ja emulointiosaamista.

Moni arkinen palvelu toimii satelliittiverkon varassa

Satelliittiverkkojen ja maanpäällisten verkkojen yhdistäminen hyödyttää koko yhteiskuntaa, sillä monet arkisetkin palvelut perustuvat satelliittien tuottamaan tietoon. Kehitettäviä järjestelmiä voidaan hyödyntää kaikkialla, missä tarvitaan tietoliikennettä tai esimerkiksi paikantamispalveluita.

– Satelliittiverkoista saatavaa tietoa tarvitaan erityisesti alueilla, joille ei ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa maanpäällisiä verkkoja: esimerkiksi harvaan asutuilla tai etäisillä alueilla, merillä, lentoliikenteessä tai raja-alueilla, Höyhtyä listaa.

– Kaukana rannasta kulkevat autonomiset ja etäohjattavat laivat ovat luonnollinen esimerkki kohteesta, jossa tarvitaan tulevaisuuden 5G-satelliittiverkkojen ja maanpäällisten verkkojen yhdistämistä. Tämä sovellusalue on valittu yhdeksi keskeiseksi kehityskohteeksi myös VTT:n ja ESAn yhteistyössä.

Tietoliikenneaiheiden lisäksi VTT kehittää aktiivisesti kaukokartoitusteknologioita, mm. maailman ensimmäisen pienikokoisen infrapuna-alueen hyperspektrikameran Reaktor Hello World -satelliittiin.

Satelliittialan merkitys kasvaa

VTT on valinnut satelliittialan yhdeksi strategiseksi fokusalueeksi, ja tavoitteena on toiminnan kasvu yhdessä suomalaisen teollisuuden kanssa. VTT myös rekrytoi aktiivisesti tekijöitä 5G satelliitti-integraation edistämiseen.

Suomen hallituksen Avaruusliiketoimintatyöryhmän mukaan avaruustoiminta tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvun lähteitä suomalaisille yrityksille. Kansallisen avaruusstrategian tavoitteena on nostaa Suomi valituilla aloilla avaruustoiminnan huipulle. Kärkihankkeiksi on tunnistettu esimerkiksi älyliikennettä tukeva satelliittipaikannus sekä alan tieteellisen tutkimuksen tason nostaminen mm. ESAn ohjelmien avulla ja verkostoitumalla kansainvälisesti. Business Finlandin New Space Economy -ohjelma tarjoaa puolestaan rahoitusta tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi avaruusalalle, ja pyrkii nostamaan Suomen avaruusosaamisen maailmankartalle.

Lue lisää aiheesta 5G SatCom -julkaisusta.

 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.