Kokonaisturvallinen yhteiskunta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.

Kokonaisturvallinen yhteiskunta perustuu resilienssiin ja kyberturvallisuteen.
Sauli Eloranta

Koronapandemian kaltaisten globaalien kriisien ennakointi on hankalaa – ja niihin sopeutuminen vaatii sitkeyttä ja sietokykyä. Siksi tarvitaan ratkaisuja, jotka suojaavat terveyttä, turvallisuutta ja liiketoimintaa.

Vuonna 2030 olemme parantaneet kriittisiä ominaisuuksiamme, resilienssiä ja kyberturvallisuutta, yhdessä sidosryhmien kanssa hyödyntämällä uusia teknologisia mahdollisuuksia. Niiden avulla Suomi ja Eurooppa selviävät poikkeusolosuhteista, luonnonkatastrofeista ja kyberhyökkäyksistä nopeammin.

Lähestymistapamme

Tarjoamme yhteiskunnille eväitä tunnistaa, ehkäistä ja palautua kriiseistä nopeasti. Autamme  suojautumaan niin yksityisyyteen, tuotteisiin, palveluihin, viestintäjärjestelmiin kuin teolliseen tuotantoon kohdistuvia tuttuja ja tuntemattomia uhkia vastaan. Ratkaisujemme turvin puolustamme ja suojaamme eurooppalaista demokratiaa.

Lähestymistapamme kulmakivet: 

  • Teemme kokonaisvaltaisia riskianalyysejä ja toimintasuunnitelmia, jotka turvaavat hyvinvointi-, koulutus-, turvallisuus- ja puolustusjärjestelmien toimintakyvyn poikkeus- ja häiriötilanteissa.

  • Suunnittelemme skaalautuvia kyberturvallisuuden kehitysohjelmia ja testiympäristöjä. Voimme suojella niiden avulla kriittisiä järjestelmiä uudentyyppisiltä uhilta ja hyökkäyksiltä.

  • Tarjoamme ratkaisuja tiedon hankintaan, hallintaan ja jakamiseen, jotta kansalaiset, yritykset ja päätöksentekijät voivat tehdä oikeita päätöksiä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa.

  • Turvaamme kriittisten luonnonvarojen, elintarvikkeiden ja tavaroiden saatavuuden sekä niiden tehokkaan ja johdonmukaisen jakelun poikkeusoloissa.