VTT:n kulttuuri ja arvot

Kulttuurimme perustuu VTT:n arvoihin, jotka ovat arvostus, yhdessä, intohimo ja askeleen edellä. Tavoitteenamme on rakentaa maailman merkityksellisin työpaikka sekä kulttuuri, joka tukee strategiaamme ja tavoitteitamme.

Ilo, uteliaisuus ja rohkeus ovat kulttuurimme kulmakivet.

Yrityskulttuurillamme on merkittävä rooli strategiamme onnistuneessa toteuttamisessa. Kulttuuri vaikuttaa työmme tuottavuuteen, työpaikan ilmapiiriin, työntekijöidemme hyvinvointiin ja työntekijäkokemukseen sekä sitä kautta myös tarjoamaamme asiakaskokemukseen.

Merkityksellistä työtä inspiroivassa työpaikassa

VTT:n tavoitekulttuuri ja arvot

Kulttuurimme perustuu inspiroivaan ympäristöön, jossa jokaisella on mahdollisuus hyödyntää ja kehittää taitojaan sekä saavuttaa täysi potentiaalinsa. Arvostamme loistavia kollegoita, jotka tarjoavat apuaan ja tukeaan, ja saamme tehdä mielekästä työtä ratkaisten samalla aikamme suurimpia haasteita. VTT:läiset arvostavat joustavuutta työpaikallamme monin tavoin.  

Yhdessä tekeminen tuo meille iloa

Yhteistyöllä ja yhdessä kehittämällä vahvistamme kunnianhimoamme. Kun yhdistämme voimavaramme, kykenemme ratkaisemaan entistäkin suurempia haasteita. Yhdessä tekeminen tuo meille iloa ja saa meidät sitoutumaan työhömme.

Haluamme kannustaa uteliaisuuteen ja tukea jatkuvaa oppimista. Olemme kiinnostuneita siitä, mitä ympärillämme sekä asiakkaidemme ja kumppaneidemme ympäristössä tapahtuu. Haluamme olla entistäkin asiakaskeskeisempiä ja ymmärtää asiakkaidemme tarpeita paremmin.

three people working in a laboratory wearing blue coats
Onnistuaksemme meidän on oltava rohkeita ja ajateltava beyond the obvious.

Kannustamme työntekijöitämme ottamaan omistajuutta työstään ja johtajiamme näyttämään suuntaa johtajuudellaan. Meillä on rohkeutta toimia vaikeissakin tilanteissa ja rakentaa psykologisesti turvallista kulttuuria. Onnistuaksemme meidän on oltava rohkeita ja ajateltava beyond the obvious.

VTT:llä rakennetaan tulevaisuuden työtä kokeillen ja kuunnellen

Kokeilemme aktiivisesti uusia työskentelymalleja, jotka tukevat yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä – innovaatiotyön elinehtoja. Päämääränä on rakentaa VTT:stä maailman merkityksellisin työpaikka, jossa voi tehdä mielekästä työtä ja kehittyä jatkuvasti. Tämän lisäksi halumme mahdollistaa VTT:läisille kulttuurimme kulmakivien ilon, rohkeuden ja uteliaisuuden kokemukset.

illustrative image of people having a meeting

Miltä tämä kuulostaa?

Haluatko tulla rakentamaan tulevaisuutta kanssamme?