VTT:n henkilöstökysely: VTT:läisiä motivoi merkityksellinen työ inspiroivassa työyhteisössä

Uutiset, VTT työpaikkana

VTT:läiset sitoutuvat voimakkaasti työyhteisöönsä, paljastaa VTT:n viimeisin henkilöstökysely. VTT haluaa edelleen vahvistaa henkilöstön sitoutumista muun muassa tukemalla yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia työyhteisössä. Tavoitteenamme on rakentaa maailman merkityksellisintä työpaikkaa.

VTT toteuttaa vuosittain Navigator-henkilöstökyselyn, jolla selvitetään työntekijöiden sitoutumista työyhteisöön. Tuoreimman kyselyn tulokset olivat erinomaiset: VTT:läisten sitoutuminen säilyi koko organisaation tasolla edellisen vuoden tapaan korkeana. Kyselystä selvisi myös, että yhä useampi VTT:läinen suosittelisi työnantajaansa toiselle henkilölle.

VTT:läiset kokevat, että täällä voi olla aito itsensä, tulla arvostetuksi ja ilmaista itseään vapaasti.
Marja Lindgren, osaamisen kehittämisen tiimin vetäjä

Merkityksellinen työ ja hyvä maine sitouttavat VTT:läisiä

VTT:n organisaatiokulttuuri on kyselyn mukaan pysynyt kokonaisuudessaan erinomaisella tasolla. Myös työtyytyväisyys ja työhyvinvointi saivat erinomaiset pisteet. Eniten VTT:läisten sitoutumiseen vaikuttavat työn merkityksellinen sisältö ja organisaation hyvä maine, jotka ovat VTT:llä erinomaisella tasolla.

Muita tutkimusorganisaatiolle keskeisiä sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat oppiminen ja kehittyminen sekä yhteistyö ja yhteisöllisyys. Nämä ovat VTT:llä hyvällä tasolla, ja panostamme niiden kehittämiseen myös jatkossa. VTT:llä otettiin esimerkiksi vuoden 2023 alussa käyttöön uusi joustavan työn malli, jolla pyrimme yhä vahvistamaan kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä työpaikalla.

man explaining with hands

VTT:läiset viihtyvät arvostavassa ja monimuotoisessa työyhteisössä

Työyhteisöllä on suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja sitoutumiseen. Arvostava ja ystävällinen ilmapiiri houkuttelee myös potentiaalisia työntekijöitä, kertoo Universumin aikaisempi selvitys.

VTT:läiset kokevat, että heidän työyhteisönsä on psykologisesti turvallinen, ja erilaisuus nähdään rikkautena. "Olen erityisen iloinen ja ylpeä siitä, että VTT:läiset kokevat, että täällä voi olla aito itsensä, tulla arvostetuksi ja ilmaista itseään vapaasti", sanoo osaamisen kehittämisestä VTT:llä vastaava Marja Lindgren.

Psykologisen turvallisuuden lisäämiseksi olemme yhdessä VTT Young Professionals -verkoston kanssa luoneet Gala of Failures -tapahtuman, jossa juhlimme epäonnistumisia. Niistä kertominen vaatii heittäytymiskykyä ja rohkeutta, mutta se myös palkitsee. "Puhuessamme tekemistämme virheistä ja jakaessamme niistä saadut opit laajemmalle yleisölle, luomme kulttuuria, jossa epäonnistumista ei tarvitse hävetä", sanoo tutkija Nicolaas van Strien, joka on yksi tapahtuman perustajista.

Gala of Failures
Gala of Failures on VTT:llä vuosittain järjestettävä tapahtuma, jossa juhlimme epäonnistumisia kannustavassa hengessä.
Jo yli 600 VTT:läistä on ottanut työelämän tunnetaitoja haltuun valmennuksen avulla.

Olemme panostaneet työyhteisössämme myös tunnetaitoihin. Koulutimme aluksi 200 VTT:n esihenkilöä tunnetoimijuudessa eli taidoissa tiedostaa ja ymmärtää tunteita sekä huomioida niitä toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja organisaation käytännöissä. Kokeilu vahvisti VTT:läisten tunnetaitoja sekä henkilökohtaisella että organisaation tasolla. Valmennusta on laajennettu koskemaan koko organisaatiota. Tähän mennessä jo yli 600 VTT:läistä on ottanut työelämän tunnetaitoja haltuun valmennuksen avulla.

Työyhteisömme on monimuotoinen: VTT:llä työskentelee huippuammattilaisia hyvin erilaisista koulutustaustoista, ja työntekijämme tulevat yli 50 maasta ja kaikista ikäryhmistä. Työntekijöistämme 40 % on naisia ja 60 % miehiä. Monimuotoisuus on tärkeä osa VTT:n vastuullisuustyötä ja siihen on panostettu organisaatiokulttuuria rakentaessa. Työ tuottaa tuloksia – henkilöstökyselyn mukaan VTT:n työntekijät kokevat tulevansa kohdatuksi yhdenvertaisina ja pitävät työyhteisöä monimuotoisena ja inklusiivisena.

VTT rakentaa uutta työelämää ja maailman merkityksellisintä työpaikkaa

VTT:n organisaatiokulttuurin kulmakiviä ovat ilo, uteliaisuus ja rohkeus. Tälle perustalle haluamme rakentaa maailman merkityksellisintä työpaikkaa. Samalla haluamme olla eturintamassa uudistamassa työelämää ja vastaamassa työn murrokseen.

Uusia työn tekemisen tapoja kehitetään VTT:llä aktiivisesti kokeiluilla, jotka tähtäävät esimerkiksi yhteisöllisyyden vahvistamiseen tai työn kuormittavuuden hallitsemiseen. Parhaat käytännöt juurrutetaan osaksi työyhteisön arkea, ja työkulttuuria viedään näin pala palalta kohti VTT:n tavoitetta. 

Navigator-henkilöstökyselyyn vastasi 87 % VTT:n työntekijöistä. Vastaajat ottivat kyselyssä kantaa 52 väittämään, jotka vaikuttavat sitoutumiseen. Suositteluhalukkuutta mitattiin eNPS-luvulla (Employee Net Promotor Score). VTT:n eNPS oli nyt 29, kun edellisvuonna luku oli 26. Saavutus on erinomainen: suomalaisen työelämän vertailuaineistossa eNPS on keskimäärin 21.

two women working together with postnotes

Töihin VTT:lle

VTT:llä tehdään soveltavaa tutkimusta, jonka avulla ratkaistaan sekä yrityskumppaneiden haasteita että maailman merkittävimpiä ongelmia. Tutkimustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten sekä muiden kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Monipuolinen, poikkitieteellinen työympäristö tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia eri alojen asiantuntijoille. Jos olet kiinnostunut VTT:n työmahdollisuuksista, seuraathan ilmoittelua avoimista työpaikoistamme urasivuillamme (linkki alla) tai LinkedInissä!

Jaa
Marja Lindgren
Marja Lindgren
HR Manager
Katariina Siponen
Katariina Siponen