VTT:n vastuullisuustavoitteissa 2023 korostuvat etiikka, energia, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys

Uutiset

VTT on päivittänyt vastuullisuusohjelmansa ja -tavoitteensa. Vuonna 2023 työssämme korostuvat tutkimusetiikan tärkeys, energiatehokkuuden parantaminen sekä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion kehittäminen.

VTT:n vastuullisuuden keskiössä ovat asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kehitetyt kestävät ratkaisut. ”Yhtä tärkeää on kehittää oman toimintamme vastuullisuutta kunnianhimoisesti vastuullisuusohjelmamme mukaisesti”, kertoo liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen, joka vastaa vastuullisuusasioista VTT:n johtoryhmässä. VTT:n vastuullisuusohjelma perustuu olennaisuusanalyysin ja sidosryhmähaastattelujen perusteella valituille painopisteille:

  • kestävä perusta
  • huippuasiantuntijat
  • menestyvät asiakkaat
  • yhteiskunnan resilienssi.

”Yritysvastuutyömme eteni vuoden 2022 aikana ilahduttavasti, niinpä kuluvan vuoden tavoitteet oli sujuvaa määritellä tehdyn työn pohjalta”, iloitsee operatiivisen toiminnan laadusta vastaava johtaja Tiina-Liisa Forsell. Hän johtaa käytännön vastuullisuustyötä VTT:llä. ”On mukava huomata, miten vastuullisuusasiat kiinnostavat ja edistyvät eri puolilla organisaatiota. Ihmiset ovat tosi sitoutuneita niihin.”

Energiatehokkuuden parantaminen edellyttää kunnon dataa ja seurantaa

VTT:n toiminnan kestävä perusta tarkoittaa mm. tinkimätöntä eettisyyttä ja vastuuta yhteisestä ympäristöstä. Eettisen osaamisen ja vastuullisesti toimimisen vahvistaminen onkin päässyt myös yhdeksi VTT:n vuositavoitteista. Haluamme, että kaikki tutkijat ja riittävä osa muusta henkilöstöstä kertaavat tutkimusetiikan perusteet verkkokurssilla.

”VTT:n iso tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja se edellyttää lukuisia toimia”, sanoo Jussi Manninen. ”Investoimme tarkempaan datankeruuseen omasta energiankäytöstämme. Datan perusteella tehdään toimia energian säästämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Haluamme myös jäntevöittää matkustusohjetta konkreettisilla linjauksilla sekä arvioida ja priorisoida hankintoja riskiperusteisesti. Täsmennämme, mitä vastuullisuusdataa keräämme toimitusketjuista”, Manninen luettelee.

Kuluvana vuonna selvitämme myös VTT:n vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, kuvaamme vastuullisuuden johtamismallimme ja jatkamme monen muun organisaation tavoin valmistautumista EU:n vastuullisuusraportointiuudistukseen.

Monimuotoisuus ja inkluusio ovat innovaatiotyössä voimavara – ja hyvinvoivan työyhteisön edellytys

Yli 2 000 huippuasiantuntijaa ovat VTT:n sydän, ja heistä haluamme pitää erityistä huolta. ”Tavoitteemme on vahvistaa esihenkilöiden kykyä tukea tiimiläisten hyvinvointia ja työkykyä sekä lisätä kaikkien VTT:läisten ymmärrystä arjen turvallisuuden sekä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion tärkeydestä”, Tiina-Liisa Forsell sanoo.  

Yhteiseen kulttuuriin ja hybridityön malliin sitoutuminen ovat tärkeitä yhteisöllisyyttä lisääviä tavoitteita. ”Kulttuurimme kulmakivet ovat ilo, rohkeus ja uteliaisuus, ja niitä haluamme vaalia työarjessa joka päivä”, Jussi Manninen muistuttaa.

VTT:llä kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia, ja meillä on ehdoton nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittelyohjeet uudistettiin viime vuonna, ja nyt tiimien on määrä käydä ne läpi. ”Otamme käyttöön uuden ilmoituskanavan myös häirintätapausten ilmoittamista varten, joten niiden käsittely sujuvoituu”, Forsell mainitsee. VTT:läisten turvallisuusaiheinen verkkokurssi uudistetaan, ja koko organisaatio kertaa sen. Ylin johto pääsee suorittamaan työturvallisuuskorttikoulutuksen.

VTT menestyy, kun asiakas ja yhteiskunta menestyvät

Soveltava tutkimus tehdään aina asiakasta varten, ja VTT:llä kaikki tutkimus tapahtuu projekteissa. ”Haluamme varmistua asiakkaiden taustoista ja tarkoitusperistä entistäkin huolellisemmin, joten määrittelemme riskiperusteisen asiakasprosessin maittain ja toimialoittain”, Jussi Manninen kertoo. ”Tahtotilan vastuullisiin asiakasvalintoihin pitää ohjata operatiivista toimintaa. Se on tärkeä osa vaikuttavuutemme vastuullisuutta.”

Vuonna 2021 VTT alkoi linkittää projektejaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG:t). Nyt dataa alkaa olla jo kertynyt. ”On hienoa saada näyttöä siitä, että tutkimusvalintamme vaikuttavat aidosti SDG:ihin”, Manninen iloitsee. ”Työ jatkuu tarkemmilla SDG-vaikutustenarvioinneilla, ja tavoitteemme on päästä arvioimaan myös projektiemme positiivista ympäristövaikutusta. Niin tutkimuksen kuin kaiken muun toimintamme vastuullisuuden täytyy olla tinkimätöntä ja kunnianhimoista.”

Tutustu VTT:n vastuullisuustavoitteisiin 2023

Jaa
TiinaLiisa Forsell
Tiina-Liisa Forsell
VP, Operational excellence
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President