VTT:n uusi strategisen ennakoinnin tutkimusprofessori Arho Suominen: Meidän täytyy rakentaa haluamamme tulevaisuus, eikä tyytyä vain mukautumaan muutoksiin

Uutiset, Lehdistötiedote

Musta joutsen, keitetyn sammakon syndrooma. Tuttuja vertauskuvia, kun puhumme sotien, ilmastomuutoksen ja pandemian kaltaisista ilmiöistä. Yllätysten sijasta ne olisivat kuitenkin ennakoitavissa lähes aina. Siksi voimme vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuudesta tulee. Näin sanoo tekniikan tohtori Arho Suominen, joka aloitti VTT:n strategisen ennakoinnin tutkimusprofessorina 2.1.2024.

”Jos ajattelemme Suomi Oy:n lasein, jokaisen etu on, että meillä on kilpailukykyisiä yrityksiä myös tulevaisuudessa. Siksi tarvitsemme strategisen ennakoinnin jatkuvaa analyysiä siitä, miten toimintaympäristö muuttuu ja miten voimme rakentaa todennäköisimmästä tulevaisuudesta sellaisen, jossa menestymme parhaiten”, sanoo Arho Suominen.

Hän muistuttaa, että Suomen elinkeinoelämä on globaalisti verkottunut. Jokaisella pitäisi olla jonkinlainen ennakointiprosessi käynnissä, jotta voi taata oman liiketoiminnan jatkuvuuden ja vahvistaa resilienssiään.

”Monet suomalaiset yritykset ja julkiset toimijat tekevät strategista ennakointia, mutta se epäonnistuu, jos päättäjät vievät raportit pöytälaatikkoon, eivätkä johda päätöksentekoon. Kommunikointi on ennakoinnissa tärkeää, jotta oivalletaan, millaisia toimenpiteitä täytyy tehdä tässä hetkessä tulevaisuutta varten. Yrityksissä myös omistajan ja investoijan täytyy haastaa, millä keinoin yritys varautuu tulevaisuuteen”, Suominen kuvailee.

Taianomaista kristallipalloa ei tarvita, jotta näkisi tulevaisuuden. Yleensä muutokset ovat jo tiedossa ja nähtävissä, mutta niiden hitaan kehityksen vuoksi vaikutuksia on vaikea ennakoida.

”Ilman ennakointia olemme kuin kylmään veteen pantu sammakko, joka ei huomaa veden kuumentumista. Puhutaan mustista joutsenista, vaikka usein näkyy ennalta merkkejä, että esimerkiksi kriisi eskaloituu. Reagoimme kuitenkin vasta, kun tilanne on jo päällä.”

Tehtävänä aktiivinen vaikuttaminen tulevaisuuteen

VTT:llä Arho Suomisen tehtävänä on johtaa tutkimustyötä ja toimia sisältöjohtajana sekä tuoda näkemystä ja jakaa kertynyttä kokemustaan. Aiemmassa roolissaan Nokiassa hänen tehtävänään oli parantaa ylimmän johdon päätöksentekoa toimivan analytiikan ja trendien ennakoinnin avulla. VTT:n strategisen ennakoinnin yksikön johtaja Kalle Kantola arvostaa Arho Suomisen erittäin vahvaa taustaa ja monipuolista osaamista ennakoinnin tutkimuksesta ja soveltamisesta.

”Arhon kokemus osuu erinomaisesti ennakointitutkimuksen kuumiin aiheisiin, kuten datan ja tekoälyn mahdollisuuksiin ennakoinnissa sekä ennakoinnin vaikuttavuuteen. Hän on myös itse ollut viemässä ennakointitietoa päätöksentekoon, mikä on tärkeää, sillä erinomainen tutkimustietokaan ei riitä, jos sitä ei hyödynnetä”, Kantola sanoo.

VTT:n strategisen ennakoinnin palvelut auttavat päätöksentekijöitä luotaamaan tulevaisuutta ja tekemään päätöksiä, joilla sitä muovataan aktiivisesti. Palveluita tuottaa noin sata kokenutta huippuasiantuntijaa.

”Ajattelemme ennakointia hyvin laaja-alaisesti ja sitä varten meillä on esimerkiksi yritysennakoinnin tiimi, datatiimi ja vaikuttavuuden ammattilaisia. Tehtävämme on saada asiakkaan organisaatio muuttumaan ja sitä kautta vaikuttamaan omaan tulevaisuuteensa”, Suominen korostaa.

Maailman kehityskuluista on saatavilla dataa enemmän kuin koskaan. Myös datan käsittelyn keinot ovat mullistuneet. VTT hyödyntää ennakoinnin tutkimustyössään esimerkiksi isoja datamassoja, koneoppimista, isoja kielimalleja, Delfoi-prosesseja sekä sidosryhmiä osallistavia laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Itse Suominen tekee paljon dokumenttien luonnollisen kielen analyysejä.

Elektroniikan tohtorina hän pitää VTT:n ehdottomana vahvuutena teknologiaosaamista:

”Emme vain puhu teknologiasta, vaan teemme sitä. On todella innostavaa, miten helposti voin kysyä toiselta asiantuntijalta, mitä vaikutuksia jollakin teknologialla on ja mitä se mahdollistaa. Itseäni kiinnostaa tällä hetkellä teknologinen kehitys ja vastuullisuus”, Arho Suominen kertoo.

Jaa
Arho Suominen
Arho Suominen
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?