VTT:n, SYKEn ja Hanselin palkittu Beyond Fossils -ehdotus: Helsingin lämmitysenergian tuotanto kannattaisi perustaa huutokaupoille

Uutiset

- Säännölliset huutokaupat varmistaivat kustannustehokkaimmat ja ajantasaisimmat ratkaisut Helsingin energiapalettiin.

Helsinki Energy Challenge käynnistettiin vuosi sitten etsimään uusia ratkaisuita kivihiilen korvaamiseen nopeasti, vuoteen 2029 menneessä. Lisäksi kaupunki toivoi, että ratkaisut tukevat hiilineutraalisuustavoitetta, ne voitaisiin ottaa käyttöön myös muualla eivätkä ne nojautuisi ainoastaan bioenergiaan.

Helsinki sai kilpailuun yli 250 kilpailuehdotusta, joista 10 valittiin finaalivaiheeseen. Tuomaristo on käsitellyt ehdotuksia täysin anonyymisti tietämättä, mitkä tahot ovat ehdotusten takana. VTT:n vetämä Beyond Fossils -tiimi valittiin yhdeksi neljästä palkitusta ehdotuksesta.

Tiimiin koottiin laaja-alaisesti asiantuntijoita: VTT:ltä osallistui energia-alan asiantuntija Åsa Hedman, joka toimi tiimin vetäjänä, sekä energiamallinnuksen erityisasiantuntija Tomi J. Lindroos. Energiamurroksen ja luonnonvarojen käytön asiantuntemusta toivat SYKEstä Karoliina Auvinen ja Hannu Savolainen. Julkisten hankintojen asiantuntijuutta tiimi sai Hanselin Pasi Tainiolta. Ilmastorahoituksen asiantuntija Aleksi Lumijärvi täydensi tiimiä rahoitusmallien osaamisella. (Kuva: SYKE)
 
Asiantuntijoille oli selvää, että yhteen tekniseen ratkaisuun luottaminen on valtava riski toteutuksen ja kustannusten kannalta. Energia-ala kehittyy erittäin nopeasti, ja kahdeksan vuoden päästä voi olla erilaiset ratkaisut tarjolla kuin tänään. Myös nykyisten teknologioiden kustannustehokkuus saattaa muuttua. Tämän vuoksi päädyttiin kehittämään huutokauppamallia, joka mahdollistaa parhaiden ratkaisujen toteutumisen kaupungin asettamien kriteerien mukaisesti. 

Kun huutokauppaa käytäisiin säännöllisesti useita kertoja vuodessa, se ehkäisisi markkinoiden häiriintymistä ja mahdollistaisi kriteerien muokkaamisen tarvittaessa. Huutokaupan lisäksi tarvitaan tukimekanismeja hukkalämmönlähteiden kartoitukseen, nopeutettuun lupamenettelyyn ja uusien tuottajien markkinoillepääsyn tukemiseen.

Ehdotuksessa on luonnosteltu, miten huutokauppaa tulisi hallinnoida ja johtaa sekä arvioitu vaikutuksia ilmastoon, luonnonvarojen käyttöön sekä kustannuksiin. Arviot perustuvat vahvasti VTT:n energiamallinnuksiin, teknologioiden oletettuun kustannuskehitykseen sekä Energy Challengen ohjeistuksessa annettuihin ohjeistuksiin. Mallinnetut skenaariot haarukoivat vaikutusten suuruusluokkaa tunnustaen tehtyihin oletuksiin liittyvät epävarmuudet.

Huutokaupalla voidaan hankkia pääosa tarvittavasta uudesta kapasiteetista tai ainoastaan pienempi osuus, jos huutokaupan kustannustaso osoittautuukin korkeammaksi kuin jollakin yhdellä isolla investoinnilla, millä saavutetaan merkittävä mittakaavaetu. Säännölliset huutokaupat mahdollistavatkin muuttuviin markkinatilanteisiin reagoimisen, uusimpien teknologioiden käyttöönoton ja eri ratkaisujen tukemisen. 

Tutustu ehdotukseemme tarkemmin
 

Jaa
Tomi J. Lindroos
Tomi J. Lindroos
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.