VTT:n maine parani entisestään: hyvä työntekijäkokemus ja asiakaskokemus käyvät käsi kädessä

Uutiset

VTT sai kaikkien aikojen korkeimman pistemääränsä T-Median toteuttamassa vuosittaisessa Maine&Luottamus-tutkimuksessa pk-yritysedustajilta. Positiivinen kehitys jatkui suuryrityksissä, jotka antoivat parhaat arvosanat toiminnan vastuullisuudelle, hallinnolle ja taloudelliselle toiminnalle. ”Saimme myös henkilökunnaltamme vahvan tuen, minkä ansiosta olemme onnistuneet vahvistamaan asiakaskokemuksia ja parantamaan VTT:n brändiä”, toteaa markkinointi- ja viestintäjohtaja Jenni Santalo.

VTT sai erinomaiset arviot sidosryhmiltään vastuullisuudestaan ja taloudellisesta toiminnastaan. Mielikuva VTT:n ketteryydestä on parantunut erityisesti yrityspäättäjien keskuudessa.

VTT sai henkilökunnaltaan vahvan tuen toiminnalleen. VTT:läiset kokevat työnsä merkitykselliseksi, ja talo tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä sekä hyvän työilmapiirin.

”Maineen kehityksen seuraaminen on meille tärkeää, sillä hyvää mainetta seuraa toiminta. On ilahduttavaa huomata, että määrätietoinen työmme tuottaa tuloksia. Haluamme saada aikaan vaikuttavuutta ja olla asiakkaillemme haluttu TKI-kumppani”, toteaa markkinointi- ja viestintäjohtaja Jenni Santalo. ”Olemme tutkineet T-Median raportoimat tulokset joka vuosi ja valinneet osa-alueet, joita haluamme parantaa. Seuraavaksi kiinnitämme entistä enemmän huomiota vuorovaikutukseen ja asiakaskokemukseen ja tuomme esiin vahvuuksiamme: laadukkaita innovaatiota, vastuullisuutta ja työnantajamielikuvaa”, hän jatkaa.

T-Median vuosittain tekemässä Maine&Luottamus-tutkimuksessa arvioituun vuosina 2022–2023 toiminnan seuraavia osa-alueilla: hallinto, taloudellinen toiminta, johtaminen, innovointi, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus.

VTT on seurannut maineensa kehitystä vuodesta 2014 lähtien. Yhtiön maine on parantunut tasaisesti. Tutkitut sidosryhmät ovat suuri yleisö, pk- sekä suuret yritykset, poliittiset päättäjät ja media. VTT on myös kahtena vuotena tutkinut mainettaan omien työntekijöidensä ja teknologia-alan asiantuntijoiden keskuudessa. 

VTT's overall reputation in Finland during 2022-2023 studied by T-Media

VTT's overall reputation studied by TMedia  in 20222023
Jaa
Leena Rantasalo
Leena Rantasalo
Head of Communication
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.