VTT:n johtama monikansallinen miljoonahanke ratkoo vastuullisen logistiikan haasteita – pian suomalaisyritysten on raportoitava myös alihankintansa tuottamat epäsuorat päästöt

Uutiset, Lehdistötiedote

Euroopan unioni on tiukentamassa lähiaikoina ympäristölle ja ilmastolle haitallisen toiminnan sekä vastuullisuusraportoinnin velvollisuuksia. Määräysten toteuttaminen käytännössä on vielä monelle yritykselle, mutta myös kansallisille viranomaisille osittain hämärän peitossa, ja tarkentavia pelisääntöjä odotetaan yhä EU:lta. Isossa kuvassa taustalla on EU:n hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2050 mennessä, jonka toteutumiseen ei riitä pelkkä yritysten keskittyminen omien suorien päästöjensä vähentämiseen, vaan myös toimitusketjujen epäsuorat päästöt on saatava alas.

Vuoden 2024 alusta suurten yritysten raportointivelvollisuus laajenee myös esimerkiksi alihankintoihin, eli niin sanottujen Scope 3:n* päästöihin, joissa yrityksen ostamilla kuljetus- ja logistiikkapalveluilla on merkittävä osuus. Tämä synnyttää yrityksille uudenlaisia haasteita palveluiden ja tuotteiden hankintaan sekä edellyttää selvästi nykyistä tehokkaampaa läpinäkyvyyttä ja omistautuneisuutta alihankkijoiden tuottamiin päästöihin. Raportointivelvollisuus koskee muutaman vuoden sisällä myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Raportin tulee olla osana yritysten vuosikertomusta.

Haasteena vastuullisten toimittajien ja palveluiden löytäminen

Noin 25 %** Euroopan unionin alueella syntyvistä päästöistä tulee liikenteestä ja kuljetuksista.

– Tähän saakka logistiikkahankinnat ovat pyörineet täysin hintavetoisesti, mikä on ymmärrettävää kilpailukyvyn ylläpitämisen näkökulmasta ja ottaen huomioon, että epäsuorien hankintojen taloudellinen merkitys on suuri. Nyt ala on sääntelyn myötä valtavassa murroksessa ja tämäkin liiketoiminnan alue tulee osaksi yrityksen vastuullisuustarkastelua. Isoimpina haasteina tulevat olemaan vastuullisuutta tukevien kumppaneiden ja palvelujen löytäminen sekä niiden vaivaton käyttöönotto, kertoo VTT:n Älykkäät toimitusketjut ja logistiikka -tutkimustiimin vetäjä Ville Hinkka.

VTT vastaa haasteeseen monikansallisen ADMIRAL-hankkeen kautta, joka sai yli 7 miljoonan euron EU-rahoituksen. Suomesta mukana ovat VTT:n lisäksi Awake.AI ja Steveco Oy, joiden osuus hankerahoituksesta on 2,6 miljoonaa euroa.

– Tavoitteena on luoda kauppapaikka, jossa yritykset voivat vertailla alihankintaketjun päästöjä sekä hankkia esimerkiksi satamatoimintoja helpottavia palveluita ja sovelluksia. Tämän lisäksi hankkeessa testataan VTT:n ja muiden kumppaneiden kehittämien digitaalisten palvelujen toimintaa yli maarajojen. Mukana on 21 kumppania yhdeksästä Euroopan maasta, esimerkiksi it-yrityksiä, logistiikkayrityksiä, VTT:tä vastaava tutkimuslaitos Portugalista sekä kolme yliopistoa, Hinkka selvittää.

Monia tasoja koskettava kokonaisuus

On tärkeää, että yrityksissä ymmärretään vaatimukset niin vastuullisuuden kuin sitä koskevan raportoinnin suhteen ja sitoudutaan ottamaan ne kiinteäksi osaksi toimintaa. 

– Kriittisintä alkuvaiheessa on kuitenkin se, että yritysten vastuullisuutta tukevia vähäpäästöisiä logistiikkapalveluita olisi helposti saatavilla ja niitä olisi mahdollista vertailla johdonmukaisesti hankintapäätösten tueksi. Meidän vahvuutemme ja panoksemme VTT:llä on aiheeseen vahvasti liittyvän ilmastonmuutosta ympäröivän ”systeemisen muutoksen” ymmärtämisessä ja tämän muutoksen puolueettomassa tukemisessa. Suunnan muuttaminen kohti vihreämpiä toimitusketjuja ja hankintaprosesseja vaatii onnistuakseen konkreettisia uusia teknologisia innovaatioita, mutta myös vuosien saatossa vakiintuneiden käytänteiden ja ajattelumallien purkamista. Näin haastava ja poikkitieteellinen aihe sekä siihen kiinteästi liittyvä projekti sopii meille loistavasti, sanoo VTT:n erikoistutkija ja ADMIRAL-hankkeen koordinaattori Harri Pyykkö.

Kun kuljetus-, ja logistiikkayritykset kokevat saavansa kilpailuetua tarjoamalla vähäpäästöisiä palveluita ja vastinetta vihreille investoinneilleen, on odotettavassa, että kokonaispäästöt lähtevät nopeaan laskuun.

* Karkeasti jaoteltuna Scope 1 sisältää yrityksen suorat päästöt, Scope 2 ostoenergiasta aiheutuvat päästöt ja Scope 3 epäsuorat, kuten hankintojen, jakelun ja liikematkustamisen, päästöt.

** Transport and the Green Deal

@ADMIRAL_EU
#ADMIRAL project

VTT koordinoi kansainvälistä ADMIRAL-hanketta, vastaa hankkeessa tehtävien pilottien koordinoinnista sekä vetää kestävän kehityksen mukaisten kuljetuspalveluiden tutkimiseen liittyvää osa-aluetta. Lisäksi VTT kehittää tekoälyyn ja koneoppimiseen perustuvaa junien automaattiseen purkusuunnitelmaan tähtäävää teknologiaratkaisua.

Awake.AI on turkulainen vuonna 2018 perustettu yritys, joka kehittää digitaalisia markkinapaikkoja etenkin satamaympäristöihin tukemaan toimitusketjun osapuolien välistä tiedonvaihtoa. ADMIRAL-projektissa Awake.ai vastaa digitaalisen kauppapaikan kehittämisestä ja tukee projektiin osallistuvia teknologiayrityksiä ja VTT:tä, jotta näiden projektissa kehittämät ratkaisut olisivat yhteensopivia kauppapaikan kanssa.

Steveco Oy on Suomen johtava satamaoperaattori ja markkinajohtaja Suomen metsäteollisuustuotteiden kuljetuksissa sekä kauttakulkuliikenteessä.‍ ADMIRAL-projektissa Steveco testaa VTT:n kehittämää ratkaisua HaminaKotkan satamassa sekä kehittää toimintaansa vähäpäästöisemmäksi ja päästöjen osalta läpinäkyvämmäksi.

Jaa
Harri Pyykkö
Harri Pyykkö
Ville Hinkka
Ville Hinkka
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.