VTT:n Erja Turunen valittiin jäseneksi Gaia-X:n hallitukseen

Uutiset

Eurooppalaista datainfrastruktuuria kehittävän eurooppalaisen Gaia-X:n, European Association for Data and Cloud AISBL, jäsenet valitsivat ensimmäisen hallituksensa maanantaina 7.6.2021 järjestetyssä yleiskokouksessa. VTT:ltä hallituksen jäseneksi valittiin liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen.

Gaia-X on eurooppalainen hanke, jossa määritellään tavat datan luotettavaan jakamiseen. Hankkeessa luodaan avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvat datan jakamisen standardit ja infrastruktuurin. Ekosysteemin avulla pyritään saavuttamaan luotettava alusta yrityksille, teollisuudelle ja julkisille tahoille datan hallintaan, luovuttamiseen ja tuottamiseen. Gaia-X luo eurooppalaisiin arvoihin ja suunnitteluperiaatteisiin pohjautuvat puitteet datatalouden kasvulle ja data-avaruuksien synnylle. Oikeastaan mikään suurista murroksista puhutaan sitten esimerkiksi liikenteestä, energiajärjestelmistä, kiertotaloudesta tai ennakoivasta terveydenhuollosta ei voi tapahtua ilman datan jakamiseen liittyviä pelisääntöjä.

”On suuri kunnia päästä osaksi näin suurta eurooppalaista hanketta, jonka avulla rakennetaan Euroopan digitaalista tulevaisuutta, globaalia edelläkävijyyttä ja hyvinvointia. Gaia-X tarjoaa kotimaisille yrityksille myös verkostot Euroopan digitaalisille markkinoille, ja nyt on hyvä aika tarttua tähän mahdollisuuteen”, kertoo Erja Turunen.

Liiketoimintamahdollisuuksia kotimaisille toimijoille

Gaia-X on saanut alkunsa Saksan ja Ranskan aloitteesta vuonna 2019, ja siinä on tällä hetkellä mukana lähes 300 organisaatiota eri maista. VTT on ollut aktiivisesti mukana kartoittamassa hankkeeseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Esimerkiksi VTT:n aiemmassa PREGAIA-projektissa, TEM:n ja Business Finlandin ohjaamana, oli tavoitteena viedä Suomi ja suomalainen teollisuus mukaan tähän kehitykseen ja selvittää, kuinka Suomen kannattaa edetä ja millaista teknologiaa ja palveluja on tarpeen kehittää tulevaisuudessa. VTT on osa Sitran koordinoimaa Suomen Gaia-X hubia, ja osallistuu myös Gaia-X työryhmiin.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.