Suomi tarvitsee omaa turvallista dataa – VTT käynnisti ekosysteemin valmistelun

Uutiset

Datan luotettava jakaminen on keskeinen osa yritysverkostojen kilpailukykyä ja sillä on kasvava merkitys koko yhteiskunnalle. EU:n datastrategia pyrkii parantamaan eurooppalaisten yritysten turvallista digitaalista verkottumista. VTT:n käynnistämä PREGAIA-projekti on lähtölaukaus siihen, että Suomi on tiiviisti mukana tämän infrastruktuurin rakentamisessa.

Yhä useammat palvelut ja arvoketjut perustuvat dataan, ja sen hallinnasta käydään kansainvälistä kilpailua. Eurooppaan pyritään nyt luomaan yhtenäinen digitaalinen markkina-alue, jossa erilaista dataa on saatavilla luotettavasti yritysverkostojen käyttöön. Yhteinen järjestelmä datan hallintaan auttaisi EU:ta säilyttämään itsenäisen aseman datan suhteen. Riippumaton datainfrastruktuuri on tärkeää kriisitilanteissa, esimerkiksi huoltovarmuutta koskevan reaaliaikaisen tiedon saamiseksi. Normaalioloissa samaa teknologiaa tarvitaan datan turvalliseen jakamiseen viranomaisten, yritysten, kansalaisten ja kansojen välillä.

Uusi saksalais-ranskalainen GAIA-X-aloite pyrkii synnyttämään ensimmäisen eurooppalaisen data-avaruuden ja alustan, jonka kautta yritykset, teollisuus ja julkiset tahot voivat tuottaa hyvälaatuista dataa verkostolle. Datan päälle voidaan luoda uudenlaisia sovelluksia ja palveluja. Kaksi Euroopan suurinta maata on yhdistänyt voimansa aloitteessa ja edistää asiaa ministeriöidensä suojeluksessa. Hanke on avoin myös muille asiasta kiinnostuneille maille.

Suomen kansalliset intressit ratkaisujen ytimeen

Suomen on tärkeä olla koordinoidusti mukana EU:n uuden datainfrastruktuurin rakentamisessa. PREGAIA-hanke kokoaa suomalaiset datatalouden toimijat yhteen ja käynnistää keskustelun siitä, kuinka pääsemme tälle kehityspolulle. TEM ja Business Finland ovat merkittävässä asemassa asian valmistelussa.

– Suomessa on ymmärrettävä EU:n datastrategian merkitys ja oltava mukana ensimmäisten joukossa luomassa sille konkreettista sisältöä ja käyttötapauksia, toteaa PREGAIA-projektin johtoryhmän puheenjohtaja Petri Räsänen TEMistä.

– On oleellista koota yritysten verkostot, koordinoida yhteistyötä ja edistää vientikelpoisten ratkaisuiden kehittymistä. Kotimaisen tekemisen liittäminen yhteiseurooppalaiseen kehitykseen kasvattaa markkinapotentiaalia, sanoo digiohjelmien johtaja Manu Setälä Business Finlandista.

Arvoverkostoon halutaan mukaan palveluntarjoajat, joilla on luotettavia menetelmiä datan jakamiseen. Myöhemmässä vaiheessa tältä pohjalta voidaan käynnistää myös useita toimialahankkeita.

– Suomen teollisuuden ja palveluntarjoajien tulisi olla kiinni yhteisessä datataloudessa. Kiinnostus tähän kenttään on selvästi nousussa, ja Suomessa on yrityksiä, jotka ovat tunnistaneet nämä markkinat ja kehittäneet niille uusia ratkaisuja, sanoo PREGAIA-hankkeen vastuullinen johtaja Tuomo Tuikka VTT:ltä.  

GAIA-X määrittelee standardit – PREGAIA vie Suomen mukaan kehitykseen

GAIA-X-aloitteen lopputuloksena syntyy yhteinen alusta, joka määrittelee Euroopan oman turvallisen datan edellytykset ja standardit. Yhteensopivuus näiden standardien kanssa on ensivaiheessa kilpailuetu, sitten turvallisuustae ja lopuksi välttämättömyys. Siksi on varmistettava, että suomalaisten toimijoiden kompetenssit, tuotteet ja liiketoiminta vastaavat GAIA-X:n määrityksiä.

PREGAIA-projektin tavoitteena on yhdessä teollisuuden kanssa viedä Suomi mukaan tähän kehitykseen. Projektissa selvitetään, kuinka Suomen kannattaa edetä ja millaista teknologiaa ja palveluja on tarpeen kehittää. Lisäksi määritellään, kuinka seuraavat askeleet hankkeistetaan yritysryhmien ja Business Finlandin Co-Innovation-projekteina.

Lue myös Tuomo Tuikan blogi GAIA-X-aloitteesta

Jaa
Tuomo Tuikka
Tuomo Tuikka
JuhaPekka Soininen
Juha-Pekka Soininen
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.