VTT tukee suomalaisia valmistajia digitalisoitumaan ja tarttumaan vientimahdollisuuksiin

Uutiset, Lehdistötiedote

Tuotantoprosessien digitalisointi ja uusien teknologioiden hyödyntäminen ovat keinoja parantaa teollisuuden kilpailukykyä ja samalla palauttaa teollisia työpaikkoja Suomeen. Työ- ja elinkeinoministeriön VTT:lle ohjaamalla kahden miljoonan euron lisärahoituksella kehitetään suomalaisesta teollisuudesta edistyksellisempää.

COVID-19 pandemia on paljastanut teollisuuden alihankintaketjun haavoittuvuuden, sillä tuotantoa on aiemmin keskitetty esimerkiksi Kiinaan. Teollisuusyritykset etsivät nyt globaalisti uusia alihankintamahdollisuuksia ja arvioivat niistä muodostuvien uusien ketjujen hyötyjä ja riskejä. Tämä avaa suomalaisille pk-yrityksille mahdollisuuksia vientituotteiden kehittämiseen.
 
”Hallituksen lisäpanostuksella halutaan edistää valmistavan teollisuuden digitalisaatiota ja yritysten kilpailukykyä koronan jälkeisessä toimintaympäristössä. Tuotannon alihankintaketjujen palauttaminen takaisin Suomeen voi olla taloudellisesti kannattavaa, mutta se edellyttää merkittävää automaatioasteen lisäämistä, tekoälyn ja robotisaation sekä 5G:n hyödyntämistä. Tähän tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä”, sanoo Pirjo Kutinlahti työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Tämän panostuksen odotetaan vivuttavan yritysten omia investointeja uudistumista tukevaan innovaatiotoimintaan.  Pk-sektori tarvitsee lisää omia vientituotteita tarjottavaksi globaaliin hankintaketjuun. VTT:llä on työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kiihdyttää tuotantonsa ja toimintansa digitalisoimista. Kutsumme myös yrityksiä 5G-testiympäristöön testaamaan käytännössä tekoälyratkaisuja, kuten etäohjattua robotiikkaa, toimitusketjun reaaliaikaista jäljitettävyyttä sekä sitä, miten ihminen ja kone työskentelevät yhdessä”, Älykkään valmistavan teollisuuden tutkimusaluetta johtava Karoliina Salminen VTT:ltä kertoo.

Tulevaisuuden vientituotteet kehitetään nyt

Suomessa on jo kansainvälisesti verrattuna korkeatasoista osaamista teknologiasta ja digitalisaatiosta, jota täytyy pystyä jalkauttamaan valmistaviin yrityksiin tehokkaammin.
”Suomeen tarvitaan yhteinen kansallinen näkemys siitä, mitä ryhdytään tekemään. Se helpottaa pienempiä yrityksiä tarttumaan toimeen ja löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia isojen yritysten kanssa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tätä tiekarttatyötä teemme yhdessä teollisuuden kanssa. Haluamme myös kasvattaa yritysten tietoisuutta VTT:n ja korkeakoulujen osaamisen potentiaalista tulevaisuuden vientituotteiden kehittämisessä”, Salminen painottaa.

VTT:n, Tampereen yliopiston ja yritysten yhteistyöverkosto Sustainable Industry X (SIX) on tätä yhteistyötä kiihdyttävä uusi aloite, joka toimii yhteistyöalustana tutkimuksen ja yritysten välisille hankkeille sekä teollisuudelle relevantille kehitystyölle. SIX muodostaa myös kivijalan Suomeen rakennettavalle valmistuksen innovaatiokeskittymälle, joka houkuttelee osaajia ja kansainvälisiä yrityksiä.

Jaa
Karoliina Salminen
Karoliina Salminen
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.