VTT, Nokia ja Sandvik tutkivat yhdessä 5G-teknologian mahdollisuuksia maanalaisissa kaivosteknologioissa

Uutiset, Lehdistötiedote

Teollinen 5G avaa uusia mahdollisuuksia kaivosten tuottavuuden, turvallisuuden, kestävän kehityksen ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Seuraavan sukupolven kaivosteknologian käyttöönotto mahdollistaa turvallisuuden, tuottavuuden ja kestävän kehityksen parantamisen kaivostoiminnassa. Näitä teknologioita ovat muun muassa autonomiset verkottuneet työkoneet, digitaalinen automaatio ja edistyksellinen analytiikka reaaliaikaiseen tilannetietoisuuteen ja tilanteiden hallintaan.

Next Generation Mining (NGMining) on uusi Business Finlandin rahoittama yhteishanke, jossa innovoidaan teollisiin 5G-privaattiverkkoihin sekä reunalaskenta- ja tekoälyteknologioihin pohjautuvia ratkaisuja digitalisoituvan kaivostoiminnan globaaleille markkinoille. Hankkeen keskiössä on autonomisten ja verkottuneiden liikkuvien työkoneiden turvallisen, kestävän ja tuottavan käytön mahdollistaminen maanalaisessa kaivostoiminnassa.

VTT koordinoi T&K-hanketta yhteistyössä johtavien teollisuusasiantuntijoiden Nokian ja Sandvikin kanssa.  

”VTT tukee kaikkia projektin osapuolia toimimalla hankkeen koordinaattorina. Lisäksi hyödynnämme projektin tutkimuksessa tietoliikenneteknologioihin, tilannetietoisuuteen, sensoriteknologioihin, reunalaskentaan ja tekoälyn soveltamiseen liittyviä osaamisia uusilla sovellusalueilla kaivosolosuhteissa”, kertoo tutkimusalueen johtaja Sauli Eloranta VTT:ltä. 

”Tiivis ja eri kumppaneiden erikoisosaamista tehokkaasti hyödyntävä yhteiskehittäminen on välttämätöntä voittavien teknologiaratkaisujen kehittämiseksi kansainvälisille markkinoille. Samanaikaisesti vauhditetaan tuottavuuden paranemista sekä edistetään merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista nopeasti kasvavalla kaivostoimialalla”, sanoo Nokian hankejohtaja Jarkko Pellikka, Nokian Unlocking Industrial 5G-hanke (Veturi-hanke).

”Sandvik tutkii 5G-konnektiviteettiratkaisuiden hyödynnettävyyttä ja mahdollisuuksia kaivosympäristöissä. NG Mining -konsortiohanke tukee tavoitteitamme tällä alueella ja mahdollistaa verkostomme kanssa yhteistä kehittämistä”, kertoo Miika Kaski, Commercialization and Networks Lead, Sandvik.

NGMining-hankkeen tavoitteena on rakentaa koejärjestelmiä evaluoimaan integroituja tietoliikenneratkaisuja, jotka testataan todellisessa vaativassa maanalaisessa kaivosympäristössä. 5G-verkkoinfrastruktuuriin liittyvät tavoitteet kattavat taajuuksien käytön maanalaisessa kaivosympäristössä, kaivoskoneisiin ja käyttäjälaitteisiin integroidun 5G-modeemin sekä reunalaskennan. Tunnistettuihin haasteisiin kuuluvat signaalin käyttäytymisen ymmärtäminen maanalaisessa ympäristössä, laitteistolle erittäin haastava ympäristö sekä maanalaisen tietoliikenneverkon suunnitteluvaatimukset kaistanleveydelle, taajuusalueelle, viiveelle, luotettavuudelle ja skaalattavuudelle.

 

Lisätietoa NGMining-hankkeesta:

Kokeilutoimintaa kaivostoiminnan digitalisaation mahdollistamiseksi tehdään yhdessä kaivosalan keskeisten teollisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää kaivoksiin sopiva tietoliikenneinfrastruktuuri, joka pitää sisällään integroituja ratkaisuja turvallisuus- ja seurantatekniikoiden sekä tekoälyn osalta autonomisten liikkuvien työkoneiden turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön maanalaisissa kaivoksissa. Hanke toteutetaan vaiheistetusti lähtien käyttötapausten määrittelystä kaivostoiminnassa ja valittujen ratkaisujen evaluoinnista 4G/5G testi- ja kokeiluympäristössä edeten eniten lisäarvoa tuottavien tulosten pilottitoteutuksiin toimivissa asiakaskaivoksissa. 

Suomen ainutlaatuinen teollisuusekosysteemi mahdollistaa teknologioiden, ratkaisujen ja liiketoimintamallien luomisen sekä pilotoinnin. Se jatkaa kasvuaan tarttumalla uusiin haasteisiin sekä ottamalla lisää kansallisia ja kansainvälisiä kumppaneita ratkomaan niitä yhdessä.

NGMining-hanke toimii yhteistyössä myös Sustainable Industries X (SIX) -verkoston kanssa, koska sen tuloksia autonomisten liikkuvien työkoneiden osalta voidaan hyödyntää myös muilla teollisuuden aloilla. Kaksivuotinen projekti käynnistyi toukokuussa 2021 ja siihen osallistuu tutkimusosapuolena myös Oulun Yliopisto sekä yritysosallistujina Epec, SATEL, Huld, Terrasolid, Outsight, Etteplan, Noptel, Unikie, Iiwari, Millisecond, Wizense ja Indagon. Hankkeelle neuvoa antavassa ohjausryhmässä on edustajia Outokummun ja Agnico Eagle Finlandin operatiivisista kaivoksista, Telian 5G-liiketoiminnasta sekä Kalmarilta ja Ponsselta.


 

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.