VTT avaa kilpailutuksen Suomen seuraavasta kvanttitietokoneesta – selvittää koneen mahdollisuuksia erikoistua materiaalien suunnitteluun ja kehittämiseen

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT aloittaa etsinnän innovaatiokumppanista, jonka kanssa se lähtee skaalaamaan seuraavaa kvanttitietokonetta kohti kolmeasataa kubittia. Hankinnalla tavoitellaan Suomen aseman vahvistamista kvanttiteknologioiden johtavana kehittäjänä. Tavoitteena on, että kone soveltuu muiden sovellusalueiden lisäksi erityisen hyvin materiaalien suunnitteluun ja uusien materiaalien kehittämiseen.

Suomen valtio on tehnyt pitkäjänteisiä päätöksiä kvanttiteknologian kehittämisestä ja sitoutunut rahoittamaan hankinnan, jolla tähdätään kohti 300 kubitin kvanttitietokonetta. VTT on kehittänyt yhdessä nykyisen innovaatiokumppanin kanssa 5- ja 20-kubittiset kvanttitietokoneet. Yhteistyön kolmas, 50 kubitin kvanttitietokone, julkaistaan vuoden 2024 aikana. Nyt avattava julkinen kilpailutus kattaa yhteiskehityksen kohti suurempia kubittimääriä tulevan innovaatiokumppanin kanssa. 

Hankinnan tavoitteena on hyödyntää ja vahvistaa olemassa olevia teknologisia vahvuuksia liittyen kvanttikoneiden kehittämiseen ja käyttöön. Suomi ei voi kilpailla rahallisilla panostuksilla maailman suurvaltoja vastaan, joten hankinnan yhteydessä tutkitaan, voiko kvanttitietokonetta optimoida kattavan sovelluskentän lisäksi johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen.  

”VTT:llä on ainutlaatuista osaamista tietokoneavusteisessa materiaalien suunnittelussa, jonka avulla voidaan nopeuttaa monen teknologian kehitysaikoja. Siksi haemme innovaatiokumppania, jonka kanssa lähdemme tutkimaan mahdollisuutta optimoida kvanttitietokonetta nimenomaan materiaalimallinnusta varten. Olemme vakuuttuneita siitä, että erikoistuminen edistää teknologisia innovaatioita ja luo laajasti uusia mahdollisuuksia kotimaiselle teollisuudelle liittyen esimerkiksi kemian alan sovelluksiin ja biopohjaisiin innovaatioihin. Tämä strategia vahvistaa kilpailukykyämme ja auttaa meitä erottumaan osaamisellamme globaaleilla markkinoilla”, kertoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara

Hankinta on rajattu suprajohtaviin kvanttikoneisiin. Teknologia vastaa parhaiten VTT:n tavoitteisiin, ja se tukee jo ennestään VTT:n vahvaa ja monipuolista osaamista suprajohtavan teknologian kehittämisessä. Alalla on useita kyseiseen teknologiaan keskittyviä kvanttitietokonevalmistajia, mikä mahdollistaa kilpailutuksen toteutumisen. Hankinnan avulla halutaan lisäksi luoda ja hankkia Suomeen uusia, kvanttiteknologioihin liittyviä immateriaalioikeuksia.  

Vauhtia kvanttilaskennan soveltamiseen

Kvanttitietokoneiden laskentatehon on ennustettu hyödyttävän ensimmäisten joukossa etenkin materiaalitutkimusta, synteettisen biologian tutkimusta, lääketeollisuutta ja rahoitusalaa. Esimerkiksi erilaiset optimointiongelmat laajasti eri teollisuudenaloilla voivat soveltua kvanttilaskennan avulla ratkaistavaksi.

VTT haluaa kiihdyttää kvanttilaskennan sovelluksia Suomessa. Tulevalta kumppanilta edellytetään hankinnan yhteydessä väliaikaista laskentapalvelua, jotta VTT ja sen kotimaiset kumppanit voivat aloittaa kvanttilaskennan soveltamisen välittömästi kehitysprojektin käynnistyttyä. 

Kvanttiteknologiat ovat yksi Euroopan komission tunnistamista avainteknologioista, joissa Euroopan halutaan olevan kehityksen kärjessä ja saavuttavan teknisen omavaraisuuden. VTT:lle myönnetty rahoitus kvanttitietokoneen hankintaan ja kehittämiseen edistää sekä suomalaista että eurooppalaista osaamista kvanttiteknologioiden ja kvanttilaskennan alalla.

VTT toteuttaa kilpailutuksen KPMG:n tuella. Osallistumishakemukset tulee jättää 2.8 mennessä. Kilpailutuksessa on monta vaihetta, ja tavoitteena on valita toimittaja vuoden 2025 alkupuolella.

Lue aiheesta lisää blogistamme.

Jaa
Piia Konstari
Piia Konstari
Visiomme tulevaisuudesta

Kvanttiteknologia tarjoaa työkalut ihmiskunnan merkityksellisimpien haasteiden ratkaisemiseen.