Kvanttiteknologialla Suomi teknologiamurroksen kärkeen

Blogit
Piia Konstari,
Pekka Pursula

Kvanttiteknologia on parhaillaan siirtymässä laboratorioista liiketoimintaan. Enää ei ihmetellä, mikä kvantti tai miksi, vaan miten voimme hyötyä ja milloin. Myös Suomessa täytyy herätä, koska kvanttitoimialan kehitys on tulossa kriittiseen vaiheeseen.

Suuren teknologiamurroksen kynnyksellä niin päättäjät kuin yritykset joutuvat tekemään ratkaisevia valintoja ja kauaskantoisia päätöksiä: Voimme joko lähteä toden teolla investoimaan alaan ja ottaa aktiivisen roolin – tai jäädä seuraamaan kehitystä sivusta.

Historiallisesti Suomi on menestynyt hyödyntämällä teknologiaa innovatiivisesti ja rohkeasti murrostilanteissa. Kvanttiteknologiassa meillä on ainutlaatuinen tilaisuus toistaa tämä menestystarina. Sen käsikirjoituksessa suomalainen tutkimus- ja kehitystyö ovat avainasemassa. Fokusoitumalla teknologiassa pieni maa voi olla kokoaan paljon suurempi tekijä.

Valtava mahdollisuus

Miksi Suomen kannattaa investoida juuri kvanttiteknologiaan? Kvanttiteknologia on kiistaton murrosteknologia. Erityisesti kvanttilaskennalla on potentiaalia vaikuttaa radikaalisti eri toimialoihin, palvella yhteiskuntaa ja edistää liiketoimintaa. Kvanttilaskenta avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuollossa, logistiikassa ja rahoituspalveluissa. 

Suomella on kaikki edellytykset olla eturintamassa ja toimia suunnannäyttäjänä. Maailman suurvaltoja vastaan emme voi kilpailla samoilla eväillä eli suurilla investoinneilla tai väestön koolla. Emme voi myöskään voittaa tekemällä täsmälleen samaa ja samalla tavalla kuin muut.

Vahvuutemme piilee erikoistumisessa niihin puoliin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua. Kvanttiteknologioissa meillä on jo luotuna tällainen pohja, jonka päälle rakentamista kannattaa jatkaa. Visionäärinen, korkeatasoinen perustutkimus ja soveltava tutkimus ovat vieneet meidät maailman kärkeen alalla keskeisten suprajohtavien teknologioiden kehittäjänä. Meillä on myös syntynyt yrityksiä, jotka näyttävät suuntaa globaalissa markkinassa, kuten kryostaattien valmistaja Bluefors ja kvanttitietokoneiden valmistaja IQM. 

Kvanttiteknologia on syväteknologiaa sanan kaikissa merkityksissä. Syväteknologian tutkimus ja kehitys vaativat tekijöiltään paljon ja laaja-alaista osaamista. Unelmatiimi koostuukin usean alan huippuosaajista, joiden kyvyt täydentävät toisiaan. Tarvitaan tietoa ja ymmärrystä kvanttifysiikasta, puolijohdeteknologian valmistusmenetelmistä, elektroniikasta, tietotekniikasta, matematiikasta, johtamisesta, myynnistä ja markkinoinnista.

Suomessakin tarvitaan syväosaajia eri tutkimusaloilta tuotekehitykseen. Koulutus vaatii sen vuoksi määrätietoisia investointeja. Kapea väestöpohjamme ei kuitenkaan tuota riittävästi osaajia, joten ulkomaiset asiantuntijat ovat välttämättömiä.

Edelläkävijän asema vaatii pitkäjänteistä panostusta

Kvanttiteknologioiden luoma liiketoimintahyöty ja markkina on suurimmillaan kvanttilaskennassa ja sen soveltamisessa. Suomessa on tällä saralla vielä paljon tehtävää, vaikka kasvamassa on siihen keskittyviä yrityksiä, kuten Algoritmiq ja Quanscient.

Meidän suomalaisten on opittava soveltamaan kvanttilaskentaa laajasti ja ensimmäisten joukossa, jotta pärjäämme tulevaisuudessakin kansainvälisillä markkinoilla. Maailmanlaajuisessa kisassa kaikki haluavat olla ensimmäisena maalissa.

Tähän asti Suomessa on tehty sinänsä erinomaisia kertapanostuksia kvanttiteknologiaan. Muut maat, kuten USA, Saksa ja Ranska, ovat kuitenkin panostaneet miljardeja euroja pitkäjänteisesti kvanttiteknologiaan. Suomessakin tarvitaan jatkuvaa, pitkäjänteistä panostusta alaan ja sen määrätietoiseen kehitykseen. Vain siten voimme olla ensimmäisten kvanttiteknologiasta hyötyvien joukossa. 

Suomi voi ja sen pitää olla enemmän kuin vain teknologian käyttäjä. Meidän on oltava kehittäjiä ja edelläkävijöitä. On keskeistä, että emme ota asemaamme itsestäänselvyytenä, vaan jatkamme painokkaasti satsauksia kvanttiteknologian kehitykseen, jotta voimme varmistaa Suomen johtoaseman. Innovaatioita tarvitaan monella tasolla. Suomalaisten yritysten on aika kysyä itseltään, miten ne voivat hyödyntää kvanttiteknologiaa omassa liiketoiminnassaan.

Lue lisää aiheesta tiedotteestamme.

Jaa
Piia Konstari
Piia Konstari
Pekka Pursula
Pekka Pursula
Visiomme tulevaisuudesta

Kvanttiteknologia tarjoaa työkalut ihmiskunnan merkityksellisimpien haasteiden ratkaisemiseen.