Vastuullisuus luupin alla

Blogit
Jussi Manninen

VTT:n ensimmäinen yritysvastuuohjelma on juuri julkaistu. Vastuullisuus syntyy meillä vaikuttavuuden kautta – tutkimustyömme tuottaa kestäviä ratkaisuja koko yhteiskunnalle. Myös oman toimintamme on kestettävä yhä tarkempaa tarkastelua.

Vastuullisuus on kaikkien yritysten agendalla. Puheissa toistuvat tutut elementit, kuten henkilöstön hyvinvointi, hankintaketjun vastuullisuus tai pienempi hiilijalanjälki. Näin myös VTT:llä. Oma erityispiirteemme on vaikuttavuus: kaikki se hyvä, mitä työmme tuottaa koko yhteiskunnalle.

Eettisyys on yritysvastuuohjelmamme perusta. Olemme luotettavia, puolueettomia ja rehellisiä. Jos tämä kivijalka murenee, työltämme häviää uskottava pohja. Kestävän perustan päällä lepäävät muut vastuullisuutemme pilarit: huippuasiantuntijat, menestyvät asiakkaat ja resilientti yhteiskunta. 

Yritysvastuuohjelma ohjaa työtämme näillä alueilla. Se kokoaa vastuullisuuden koherentiksi paketiksi ja jakaa vastuuta toteutuksesta koko organisaatiolle. Kyse ei ole pelkästä julistuksesta, vaan kaikille alueille on määritelty selkeät kehitysaskeleet ja tavoitetila vuoteen 2025 mennessä.

Tutkimus tähtää hyvään

VTT auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa innovoimaan. Tutkimustyömme lisää ymmärrystä ja näkemystä sekä tuottaa yhteiskunnalle tietoa siitä, miten esimerkiksi vähäpäästöisiä ratkaisuja tai kierrätysteknologioita kannattaa edistää. Kestävän kehityksen ratkaisut synnyttävät ympärillemme paljon hyvää ja vaikuttavat kehityksen suuntaan. Vaikutukset eivät rajoitu yksittäisiin yrityksiin, vaan leviävät verkostoissa laajalle.

Tarkastelemme koko tutkimusportfoliotamme siltä kannalta, kuinka työmme edistää YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Yritysvastuuohjelmassa tunnistamme näistä periaatteista viisi, joihin voimme eniten vaikuttaa. Arvioimme vaikutuksia tutkimusaiheita valitessa ja mittaamme niitä tutkimuksen edetessä. Kussakin hankkeessa pyrimme maksimoimaan hyvän. 

Toivo kannustaa toimintaan

Toivo on VTT:n tutkimustyön lähtökohta. Uskomme, että ihmiskunnalla on mahdollisuus ratkaista suurimmat ongelmansa. Jotta tämä onnistuu, taloudellinen toiminta on saatava sopusointuun ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kanssa. Me autamme yhteiskuntaa löytämään tämän tasapainon. 

Toivolla on merkitystä myös asiantuntijoidemme ja asiakkaidemme kannalta. Haluamme tarjota asiantuntijoillemme merkityksellisen työpaikan. Tämä toteutuu, kun teemme hyvää ja luomme toivoa tulevaisuuteen. Mikä voisi olla tärkeämpää työtä? 

Asiakkaillemme luomme toivoa rakentamalla uutta, tulevaisuuden kannalta kestävää liiketoimintaa. Toivon sanomalla voimme kannustaa ihmisiä hyviin valintoihin. Samalla luomme markkinoita toimijoille, jotka haluavat rakentaa radikaalisti parempaa maailmaa.

Valppaana vastuullisuustyössä

VTT:n fokus on aina ollut siinä, mitä tutkimustyöllämme saadaan aikaan. Kestävä perusta, periaatteet ja arvot ovat ohjanneet työtämme jo 80 vuoden ajan. Monet vastuullisuuden tekijät ovat sisäänrakennettuina toimintaamme, mutta viime vuosina näitä asioita on tehty näkyvämmäksi. VTT on esimerkiksi pitkään ollut työpaikka, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Nyt henkilöstön diversiteetti ja työyhteisön inklusiivisuus ilmaistaan ääneen. Viestimme työmme vastuullisuudesta entistä selkeämmin.

Vastuullisuudessa maali siirtyy, kun sitä lähestytään. Ulkomaailma, yhteistyökumppanit ja oma henkilöstö tarkastelevat vastuullisuutta tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Me VTT:llä teemme vastuullista tutkimusta ja ratkaisemme isoja ongelmia. Emme silti voi tuudittautua siihen, että tämä riittää – myös oman toimintamme vastuullisuus on varmistettava kaikilta kannoilta. Valppaina on oltava joka päivä. 

Jussi Manninen
Liiketoiminta-alueen johtaja, hiilineutraalit ratkaisut
Twitter:
@jjmanninen

Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.