VTT:n yritysvastuuohjelma asettaa raamit vastuullisuustyölle

Uutiset

Vastuullisuus on ollut VTT:n toiminnan lähtökohta jo 80 vuoden ajan. Jatkossa työtä ohjaa yritysvastuuohjelma. Se määrittelee vastuullisuuden painopistealueet ja askeleet niiden edistämiseksi vuosina 2021–2025.

VTT:n vastuullisuuden keskiössä on tutkimuksen sisältö ja kestävyyttä edistävät ratkaisut. Vastuullisuuden painopisteitä ovat kestävä perusta, huippuasiantuntijat, menestyvät asiakkaat ja yhteiskunnan resilienssi. Nämä painopisteet on valittu sidosryhmäkyselyiden ja olennaisuusanalyysien perusteella.

”Kyselyt antoivat dataa siitä, mitä sidosryhmät meiltä odottavat. Vastuullisuus kattaa nykypäivänä yrityksen kaiken toiminnan, ja meillä sidosryhmät arvostivat erityisesti toimintamme kestävää perustaa”, kertoo VTT:n vastuullisuusasioista vastaava liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen
 

VTT edistää kestävää liiketoimintaa

Vastuullisuustyön kestävä perusta merkitsee, että VTT:n toiminta on kestävää niin ympäristön, yhteiskunnan kuin talouden näkökulmasta. ”Tämä on vastuullisuustyömme lähtökohta. Jotta ihmiskunta voi ratkaista suurimmat ongelmansa, taloudellisen toiminnan on oltava sopusoinnussa ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kanssa”, Manninen sanoo. 

VTT pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja siirtyi viime vuonna käyttämään toimitiloissaan ainoastaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua alkuperäsertifioitua sähköä. Tulevina vuosina vähennetään mm. matkustamisen ja hankintojen ilmastovaikutuksia.

Vastuullisuus perustuu VTT:llä vahvasti eettisyyteen ja tutkimustyön tinkimättömiin eettisiin periaatteisiin. Näitä teemoja viedään eteenpäin henkilöstön etiikkakoulutuksilla ja -ohjeistuksilla. 
 

Monimuotoinen työyhteisö huippuasiantuntijoille

VTT:n huippuasiantuntijat ovat yksi vastuullisuustyön painopisteistä. VTT haluaa rakentaa asiantuntijoilleen maailman merkityksellisintä työpaikkaa ja työyhteisöä, jossa vaalitaan monimuotoisuutta. 

VTT:llä työskentelee yli 50 eri kansallisuutta. Työyhteisön ikäjakauma on laaja ja sukupuolijakauma tasainen. ”VTT on pitkään ollut työyhteisö, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Vastuullisuusohjelma tekee näitä asioita näkyviksi: nyt työyhteisön monimuotoisuus ilmaistaan ääneen”, Manninen toteaa. 

Henkilöstön hyvinvoinnissa VTT keskittyy johtamiseen, terveyteen ja turvallisuuteen. Hyvinvointia seurataan mm. henkilöstökyselyillä, ja esiin nouseviin aiheisiin pureudutaan viestinnän ja koulutuksen avulla. Vuoden 2022 aikana painotetaan erityisesti mielen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

Kestävää kasvua ja ratkaisuja suuriin haasteisiin

VTT:n vastuullisuus syntyy vaikuttavuuden kautta: tutkimustyö tuottaa kestäviä ratkaisuja VTT:n asiakkaille ja koko yhteiskunnalle. VTT auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa ja kasvamaan kestävästi. Näitä vaikutuksia mitataan laskemalla VTT:n positiivista hiilikädenjälkeä tulevissa hankkeissa. 

VTT tukee koko yhteiskunnan resilienssiä ratkaisemalla maailman suurimpia haasteita tutkimuksen, yhteistyön ja innovaatioiden avulla. Vastuullisuusohjelman mukaisesti tutkimusprojektit kytketään jatkossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Parhaiten VTT voi vaikuttaa seuraaviin tavoitteisiin:  

  • 7 Edullista ja puhdasta energiaa
  • 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 12 Vastuullista kuluttamista
  • 13 Ilmastotekoja

Kohti kestävää tulevaisuutta

VTT:n yritysvastuuohjelma on valmis ja yksi tärkeä virstanpylväs on saavutettu. Vastuullisuustyö ei sen sijaan valmistu koskaan. Lähtökohdat tähän työhön ovat hyvät: perusta on kestävä ja yritysvastuuohjelma antaa selkeät suuntaviivat aina vuoteen 2025 saakka. 

Tutustu vastuullisuusohjelmaamme

Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President