Uusi tytäryhtiö ja yrityshautomo vievät tutkimusta liiketoiminnaksi - VTT:n vuosikertomus 2019 julkaistu

Uutiset, Yhtiötiedotteet

VTT:n vuosikertomus on julkaistu verkossa. Tutkimusrahoituksen kiristyvästä kilpailusta huolimatta VTT onnistui kasvattamaan asiakasmyyntiä 8 % ja kotiuttamaan Suomeen lähes 40 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Vuosi 2019 oli koko maailman tieteelle ja VTT:lle nopean kehityksen aikaa. ”Julkisessa keskustelussa painottuivat vuonna 2019 erityisesti toimet ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. VTT:n strategian mukaisesti etsimme ratkaisuja globaaleihin haasteisiin soveltavan tieteen avulla, yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, ja siinä työssä onnistuimme vuonna 2019 erittäin hyvin,” toimitusjohtaja Antti Vasara kertoo.

VTT vauhdittaa tieteen ja tutkimuksen hyödyntämistä esimerkiksi VTT LaunchPad -yrityshautomon ja tuoreen tytäryhtiön VTT SenseWay Oy:n avulla, joka tähtää autonomisen liikkumisen kehittämiseen niin maalla, merellä kuin ilmassa.

“Globaalit haasteet ovat laajoja ja systeemisiä, ja niiden ratkaiseminen vaatii monipuolista yhteistyötä. Vuonna 2019 onnistuimme useiden innovaatioekosysteemien laajentamisessa ja käynnistämisessä. Esimerkiksi älykkäitä energiaratkaisuja kehittävä Smart Otaniemi, jossa VTT toimii koordinaattorina, on kerännyt paljon kansainvälistä kiinnostusta”, Vasara sanoo. Innovaatioekosysteemien tavoitteena on tuoda erilaiset toimijat yhteen ja luoda yhdessä kestäviä, systeemisiä ratkaisuja ja sitä kautta liiketoimintaa.

Kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy yhä

Kaikkiin VTT:n rahoitusmuotoihin kohdistuu yhä koveneva kilpailu. ”Taloudellisissa tavoitteissa liikuimme oikeaan suuntaan, vaikka jäimme vielä tavoitetasosta. Vaikka kansainvälisen tutkimuksen rahoitus on erittäin kilpailtua, onnistuimme kuitenkin kotiuttamaan Suomessa eniten EU:n tutkimusrahoitusta”, Vasara sanoo. VTT kotiutti viime vuonna 39,4 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

VTT:n asiakasmyynti kasvoi 8 % vuodesta 2018. Taustalla on systemaattinen panostus asiakaskeskeisyyden ja asiakastyön kehittämiseen. Vaikka maailmantalouden epävarmuus lykkäsi joitakin projekteja, Antti Vasara huomauttaa, että teknologiakehitykseen panostavat start-upit tekivät merkittäviä TKI-investointeja.

Vaikuttavuuteen panostaminen on kannattanut

VTT:n erityistehtävä riippumattomana ja puolueettomana, Suomen valtion kokonaan omistamana tutkimuslaitoksena ja osakeyhtiönä on edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. ”Tämä tarkoittaa, että työmme ja tutkimuksemme on oltava vaikuttavaa”, Antti Vasara tähdentää.

VTT:n omistajaohjaajan eli työ- ja elinkeinoministeriön teettämä ja alkuvuodesta 2019 julkistettu arviointi kiitti erityisesti VTT:läisten osaamista. Lisäksi nostettiin esiin VTT:n verkosto-osaaminen, joka nähdään laadukkaana ja edelleen panostamisen arvoisena, sillä innovaatioekosysteemit ovat arviointiraportin mukaan paras kanava yritysyhteistyölle. ”Tunnistan tämän täysin ja olen todella ylpeä VTT:läisten kunnianhimosta ja sitoutumisesta. Se näkyy myös siinä, että Tiedebarometri-tutkimuksessa kansalaisten luottamus meihin oli kaikkien aikojen parasta”, Vasara kiittää.

Nyt jos koskaan maailmassa tarvitaan vieläkin enemmän yhteistyötä kirkkaamman huomisen puolesta. Antti Vasaran mukaan VTT on hyvässä asemassa tähän: ”Koronavirusepidemia on tuonut yhteiskuntiin ennennäkemättömän poikkeustilanteen, paljon huolta ja taloudellista epävarmuutta. Luotan silti siihen, että selviämme siitä pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä. Globaalien haasteiden ratkaiseminen on nyt entistä ajankohtaisempaa, ja niiden avulla pystytään luomaan yhteiskuntaan ja yrityksiin kestävää kasvua ja hyvinvointia.”

Kehitämme yritysvastuutamme

Lue lisää VTT:n vuodesta 2019. Vuosikertomukseen sisältyy myös vastuullisuusraportti GRI-taulukon muodossa. Kehitämme vastuullisuuttamme tänä vuonna mm. yritysvastuun olennaisuusanalyysin avulla ja kerromme vastuullisuustyöstämme lisää verkkosivuillamme työn edetessä.

Vuosikertomuksen liitteinä on julkaistu myös selvitys verojalanjäljestä, hallinnosta, palkoista ja palkkioista sekä tilinpäätös ja toimintakertomus.

 

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara