Uusi toteutussuunnitelma viitoittaa Suomen teollisuuden tietä kohti kestävää kaksoissiirtymää

Uutiset

Uusi tiekartta ja toteutussuunnitelma kertovat, kuinka Suomi tulee menestymään kaksoissiirtymässä eli digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä. Tämä selviää VTT:n kokoamasta toteutussuunnitelmasta Sustainable Industry X: Suomalaisen teollisuuden uudistumisagenda.

Keväällä 2021 valmistunut visioraportti sijoitti Suomen kestäväksi voittajaksi kaksoissiirtymässä. Nyt julkaistu toteutussuunnitelma pohjaa kotimaisen teollisuuden, tutkimuksen ja innovaatiokehityksen asiantuntijoiden näkemyksiin siitä, kuinka tavoitteeseen päästään. Tärkeässä roolissa on pyöreän pöydän perustaminen, joka kokoaa yhteen keskeiset sidosryhmät.  

Kohti visiota eri keinoin

Vision mukainen Suomi on vuonna 2030 kestävä voittaja kaksoissiirtymässä eli digitaalisessa ja vihreässä siirtymässä. Tiekartta kohti vision mukaista tavoitetilaa koostuu strategisista tavoitteista, toimenpiteistä ja mittareistä neljällä kriittisellä osa-alueella:

  1. vihreän siirtymän edelläkävijyys
  2. digitaalisen siirtymän kiihdyttäminen
  3. investointien lisääminen
  4. osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen

Pyöreä pöytä, kehitysfoorumi ja tutkimusekosysteemi tueksi suunnitelman toteutuksen

Emme ole muutoksen edessä tyhjin käsin. Toteutussuunnitelma hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja toimia niin paljon kuin mahdollista. Näiden lisäksi ehdotetaan kolmea uutta, kokonaisuutta orkestroivaa elementtiä, jotta kansallisten suunnitelmien käytäntöönpano saadaan toimimaan nykyistä paremmin.

Kokonaisuudelle keskeinen uusi elementti on teollisuuden uudistumisagendan pyöreä pöytä, joka vastaa agendan ylläpidosta ja sen toteutumisen suunnittelusta sekä seurannasta. Pyöreässä pöydässä on kaikilla agendan keskeisillä sidosryhmillä ja toteuttajasegmenteillä edustus ja sen toimintaa tukee sihteeristö.

Lisäksi ehdotetaan kehitysfoorumin perustamista, joka parantaa pk-yrityksiä tukevien palveluiden saatavuutta.  

Kolmas uusi elementti on tutkimusekosysteemi, joka vahvistaa vuoropuhelua teollisuuden ja tutkimuksen välillä liittyen teollisuuden pitkän aikavälin tutkimustarpeisiin.

Tutustu toteutussuunnitelmaan

Jaa
Riikka Virkkunen
Riikka Virkkunen
Professor of Practice
Harri Nieminen
Harri Nieminen
Co-Creation Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.