Uusi teollinen työ: Motivoitunut työntekijä on avain yrityksen menestykseen

Blogit
Päivi Heikkilä

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten kokemuksista, tunteista ja ajatuksista. Kun liityin VTT:lla teollisuutta tukevaan tutkimusprojektiin, tunsin hetken olevani vieraalla maalla. En tiennyt paljoa teollisuuden ekosysteemeistä, logistiikkaketjuista tai tuotannon tehostamisesta. Kun pääsin ensi kertaa tapaamaan tehtaiden työntekijöitä, oma suhtautumiseni teollisuuteen työni kohteena kuitenkin muuttui. Sain kuulla työntekijöiltä ilosta ja ylpeydestä, joka syntyy siitä kun ”kone rokkaa”, kun työt soljuvat vaivatta eteenpäin ja linjalla syntyy tavaraa. Sain kuulla arvostuksen tunteista, mutta myös turhautumisesta siihen, että onnistumisten sijaan huomio keskittyy ongelmiin ja virheisiin. Huomasin, että työntekijöiden tunteiden ja kokemusten kautta voimme oppia, mihin suuntaan työn tekemisen tapoja kannattaa kehittää.

Tehdastyöntekijät mukana suunnittelemassa Työfiilis-sovellusta

Tutkimusprojektin aikana pääsin suunnittelemaan tehdastyöntekijöiden kanssa uudenlaista sovellusta, jonka tarkoituksena on antaa työntekijälle mittausdataan perustuvaa tietoa työn sujuvuudesta ja omasta hyvinvoinnista. Tavoitteena oli antaa työntekijälle kannustavaa mutta realistista henkilökohtaista palautetta, joka voi auttaa huomaamaan hyviä työtapoja, omia onnistumisia sekä kehittymistä työssä sekä omaa jaksamista ja siihen vaikuttavia asioita. Muutamat työntekijät suhtautuivat aluksi hieman epäilevästi ajatukseen. Mitä mitataan ja miksi? Onko tämä uusi keino valvoa meitä? Kun työntekijät pääsivät mukaan suunnittelemaan ja kokeilemaan sovellusta, asenteet muuttuivat. Oman sykkeen ja askelten seuraaminen työvuoron aikana kiinnosti, samoin se, miten paljon kone pysyy oman työvuoron aikana ajossa ja miten oma keho reagoi vikatilojen aikana. Luottamusta herätti se, että mittaustietoa annettiin vain työntekijälle itselleen.

Kehitetty Työfiilis-sovellus on esimerkki uudenlaisista digitaalisista ratkaisuista, jotka voivat tukea työntekijöitä teollisuuden murroksessa, joka automaation ja digitalisaation myötä muuttaa työvälineitä ja työn vaatimuksia, työrooleja ja totuttuja työtapoja. Kun ainakin osa teollisesta työstä vähitellen muuttuu yhä enemmän tietotyön kaltaiseksi, tarvitaan ratkaisuja, jotka tukevat työntekijän itsenäistä päätöksentekoa ja hyvinvointia.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin kuulemaan lisää

Mitä tulee omaan työhöni, itse tunnen oloni jo melko kotoisaksi hankkeissa, jotka liittyvät uuteen teolliseen työhön. Tunnen olevani oikeassa paikassa, koska tärkein tekijä teollisuusyritysten menestyksessä on nyt ja tulevaisuudessa – robottien ja tekoälyn aikanakin – motivoitunut työntekijä, ihminen, jonka kokemukset, tunteet ja ajatukset otetaan huomioon. Työntekijän hyvinvointi on avain tuottavuuteen, tehdastyön houkuttelevuuteen, uuden oppimiseen ja arvostavaan, yhteen hiilen puhaltavaan työyhteisöön.

Tutkimustiimimme on visioinut, miten uudet teknologiat muuttavat tehdasoperaattorin työtä (katso lisää aiemmasta blogikirjoituksesta). Olemme järjestäneet webinaarin, jossa pääroolissa on ihminen teollisuuden murroksessa. Katso webinaaritallenne ja kuule lisää tulevaisuuden mahdollisuuksista, kiinnostavista työtehtävistä, työntekijöiden toiveista, Työfiilis-sovelluksesta ja uudenlaisista työtiimeistä, joissa ihmiset ja teknologia täydentävät toisiaan. Lisääntyneen automaation ja digitaalisuuden myötä uusi hyvinvointia tukeva teollinen työ on ulottuvillamme – ja polkua sinne rakennetaan nyt.

Jaa
Päivi Heikkilä
Päivi Heikkilä
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.