Uusi teollinen työ: sujuva yhteistyö ihmisten ja koneiden muodostamissa tiimeissä sekä yksilölliset kehittymismahdollisuudet lisäävät sekä työhyvinvointia että tuottavuutta

Blogit

Teollinen työ muuttuu digitalisaation myötä, tuoden työntekijöiden käyttöön lisättyyn todellisuuteen, tekoälyyn ja robotiikkaan perustuvia työkaluja. Voiko tämä muutos tehdä teollisesta työstä kiinnostavaa ja monipuolista? Monet tutkijat uskovat, että tämä on mahdollista. Uusia teollisia työtehtäviä on kuvattu Operaattori 4.0 visioiden avulla [Human-Centred Factories White paper].

Näissä visioissa valmistavan teollisuuden tulevaisuuden työntekijä käyttää sujuvasti lisättyä todellisuutta saadakseen tilanteeseen sopivaa kädestä pitäen opastusta erilaisissa työtehtävissä. Työntekijä voi opetella turvallisesti uusia työtaitoja virtuaaliympäristöissä. Yhteistyötä voi tehdä yhtä helposti paikallisesti kuin etänä, niin työtovereiden, robottien kuin tekoälyyn perustuvien apulaisten kanssa. Robotit ja exoskeletonit auttavat fyysisesti raskaissa töissä. Adaptoituvat työkalut ja tekoälyn avulla tehtävä töiden allokointi huomioivat työntekijän yksilölliset ominaisuudet, taidot ja mieltymykset.

Haasteena työn organisointi ihmisten ja koneiden muodostamissa tiimeissä

Operaattori 4.0 visio ja konseptit ovat konkreettisia askeleita kohti ihmiset huomioivia tehtaita, joilla odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia sekä työhyvinvointiin että tuottavuuteen. Tällä tiellä on vielä haasteita ratkaistavina. Muutoksesta saadaan täysi hyöty vain, jos mietitään uudelleen työn organisointi ja asetetaan työhyvinvointi keskiöön.

Uuden teollisen työn pitää mahdollistaa sujuva yhteistyö ihmisten ja koneiden muodostamissa tiimeissä. Operaattori 4.0 visioissa pääpaino on ollut yksittäisissä työntekijöissä.  Käytännössä työntekijät kuuluvat yhteen tai useampaan työtiimiin, johon voi kuulua ihmisiä paikallisesti tai etänä, robotteja ja tekoälyyn pohjautuvia avustavia tai ohjaavia järjestelmiä. Tällaiset ihmisten ja koneiden muodostamat tiimit ja töiden organisointi pitää suunnitella niin, että tiimeissä hyödynnetään ihmisten yksilöllisiä vahvuuksia ja älykkään teknologian mahdollisuuksia. Sujuvasti toimivat ihminen-teknologia tiimit tarjoavat ihmisille merkityksellisiä työtehtäviä ja lisäävät sekä tuottavuutta että työhyvinvointia.

Uuden teollisen työn pitää tukea työntekijöiden yksilöllistä kehittymistä. Työssä tarvitaan monenlaisia uusia taitoja, mutta kenenkään ei tarvitse hallita niitä kaikkia. Uusia työrooleja syntyy osaamisten erilaisina tasoina ja yhdistelminä. Voidaan tarjota jopa yksilöllisesti rakennettuja työrooleja. Työntekijän pitää voida valita ne taidot, joita hän on kiinnostunut kehittämään, ja sitten mahdollistaa valittujen taitojen kehittäminen omassa tahdissa työssä oppien.

Uusi teollinen työ tulevassa Horizon Europe -ohjelmassa

EU:n uusi tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horizon Europe, käynnistyy 2021. Yksi ohjelman keskeisiä tavoitteita valmistavan teollisuuden kehittämiseksi on ”Kiinnostavia ja arvoa tuottavia työpaikkoja Euroopan valmistavaan teollisuuteen”. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkimusta pitää laajentaa yksittäisten työntekijöiden yksittäisistä työkaluista ihmisten ja koneiden muodostamiin fiksuihin työtiimeihin. Pitää myös pohtia, miten työtekijöiden yksilöllisiä kehittymispolkuja voisi tukea. VTT on kokoamassa yritysten ja tutkimuslaitosten konsortioita vastaamaan näihin haasteisiin Horizon Europe -projekteissa, tavoitteena kiinnostavampi ja tuottavampi uusi teollinen työ. Ota yhteyttä, jos haluat tarttua kanssamme näihin haasteisiin! 

Jaa