Uusi ilmailun tutkimuskeskus vauhdittamaan alan liiketoimintaa

Uutiset, Lehdistötiedote

Syyskuun alussa toimintansa käynnistävä tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskus LIFT Future Aerospace Center kokoaa yhteen toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin tutkimus- ja kehityssektorilta luomaan uusia ilmailualan innovaatiota kasvavaan kysyntään.

Klusterissa nyt aloittavat yhteistyökumppanit isäntäorganisaationa toimivan Redstone AERO Oy:n lisäksi ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk sekä Paikkatietokeskus FGI. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä (TKI) tulevaisuuden ilmaliikenteessä ja samalla tukea toimialan uuden liiketoiminnan syntymistä Suomeen.

Redstone AERO on rakennuttanut Helsinki-East Aerodrome -lentokentälle tulevaisuuden ilmaliikenteen tutkimuskeskuksen, jolla luodaan TKI-toiminnan tarpeisiin fyysiset puitteet, jotka omalta osaltaan tukevat vahvan innovaatioekosysteemin syntymistä.

Tulevaisuuden ilmaliikenteen innovaatioklusteri kokoaa alan ammattilaiset yhteen

Uuden tutkimuskeskuksen avajaisia vietetään 1.9. Tech Runway -tapahtumassa, joka järjestetään Pyhtäällä kolmatta kertaa. Tech Runway -messu- ja kongressitapahtumaan saapuu noin 300 ilmailun ammattilaista, puhujaa ja näytteilleasettajaa. LIFT:in jäsenten lisäksi tapahtuman muut keskeiset yhteistyökumppanit tänä vuonna ovat Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry sekä Saab. Paikalla on myös runsaasti viranomaisia ja valtionhallinnon edustajia niin poliisista, Puolustusvoimista kuin Rajavartiolaitokselta, joiden kanssa käydään läpi Euroopan muuttunutta turvallisuustilannetta.

”VTT näkee miehittämättömän ilmailun roolin kasvavan nopealla vauhdilla maailmanlaajuisesti. Suomen tulee tarttua tällaisiin käänteentekeviin tilaisuuksiin ja pyrkiä edelläkävijän rooliin. VTT:n TKI-painopisteitä nyt perustettavassa LIFT-tutkimuskeskuksessa ovat esimerkiksi kaupunki-ilmailun sovellukset, miehittämättömän ilmailun ilmatilan hallinnan kehitys, drooniparvet sekä ratkaisujen autonomiatason nosto”, VTT:n erikoistutkija Hannu Karvonen kertoo. 

VTT edistää näitä teemoja myös EU:n SESAR 3 -yhteishankkeessa ja LIFT-klusterin toiminnan on suunniteltu toimivan kotipesänä  suomalaisten alan toimijoiden kokoamisessa EU-tason verkostoihin ja kehityshankkeisiin.

Miehittämättömien ilma-alusten käytön kasvu on ripeää

Sähköinen ja miehittämätön ilmaliikenne on ollut julkisuudessa kuluvana vuonna erityisesti laitteiden viranomais- ja puolustuspuolen käytön vuoksi. Tulevaisuuden kehitys alalla tulee tässä suhteessa olemaan erittäin kiinnostava ja LIFT toivottaakin eri toimijat tervetulleiksi mukaan yhteiskehittämiseen.

"Miehittämättömien ilma-alusten käyttö siviili- ja viranomaissovelluksissa on kasvanut nopeasti. Käyttömahdollisuuksien kasvu isossa mittakaavassa on kuitenkin vasta tulossa, kun miehittämättömän ilmailun operaatiot saadaan turvallisesti sovitettua yhteen perinteisen miehitetyn ilmailun kanssa. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet ja osaaminen ottaa kiinni tästä tulevaisuuden toimialasta”, sanoo ammattilentäjä ja droonitutkimuksen pioneeri Tomi Oravasaari, joka toimii NELI (North European Logistics Institute) TKI-yksikön johtajana Xamkissa. 

”LIFT -tutkimuskeskus tulee edelleen vahvistamaan toimialaa ja kehitystyötä, kun lentokentälle muodostuu nyt erinomainen testiympäristö ja entistä paremmat puitteet toiminnalle”, Oravasaari jatkaa. ”LIFT-verkostoyhteistyö ja lentokenttäympäristö tukevat erinomaisesti Xamkin soveltavaa tutkimusta, jossa kehitetään turvallisuuslähtöisesti menetelmiä sovittaa yhteen nykyinen miehitetty ilmailu ja drone-lentotoiminta sekä luodaan käytännön ratkaisuja pitkän matkan drone-lennoille eri lentokenttien välillä. Tämä pohjustaa muun muassa drone-logistiikan kaupallisten ratkaisujen syntymistä”, lisää Oravasaari.

Ilmailu toimialana on tällä hetkellä suuressa murroksessa. Uudet teknologiat, korona ja pakotteet ovat vaikuttaneet laajalti koko alaan viime vuosina. Ilmaliikenteen parissa toimii Suomessa satoja organisaatioita. Toimialan laaja-alaisuus ei ole kuitenkaan yleisesti tiedossa.

”Paikkatietokeskuksen yksi tärkeä osaamisalue on drooneihin liittyvä paikkatietotutkimus, joka on keskeisessä roolissa tulevaisuuden autonomisen ja vähäpäästöisen ilmailun sovellusten kehittämisessä. Tutkimuksissa kehitämme entistä tehokkaampia, tarkempia ja luotettavampia menetelmiä niin droonien paikannukseen ja navigointiin kuin datan analysointiin”, kertoo tutkimusprofessori Eija Honkavaara Paikkatietokeskuksesta. Maanmittauslaitos harjoittaa lisäksi merkittävää kartoitus ilmakuvaus- ja laserkeilaustoimintaa sekä omilla laitteistoilla että tilaamalla aineistojen hankinnan konsulteilta. Maanmittauslaitoksen kartoitusaineistojen keruussa hyödynnetään vuosittain yhteensä noin kymmentä eri lentokonekalustoa. ”LIFT-tutkimuskeskus avaa nyt aivan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia aihealueen TKI-toiminnalle”, Honkavaara vielä toteaa.

Helsinki-East Aerodromen rooli kasvamassa

Helsinki-East Aerodromen alue on kehittymässä paitsi pääkaupunkiseudun kakkoslentokentäksi myös uudentyyppisen tehokkaan lentokenttäoperoinnin prototyypiksi. ”Tulevaisuuden ilmaliikenne ja on-demand -liikennepalvelut tarvitsevat nykyistä huomattavasti tiheämmän lentokenttäverkoston. Kehitämme LIFT:ssä konseptia, jossa lentokenttiä voidaan suunnitella, rakentaa, luvittaa ja operoida merkittävästi aiempaa tehokkaammin. Kutsumme uutta mallia digitaaliseksi lentokentäksi”, sanoo Helsinki-East lentokentän operaattoriyhtiön Redstone AEROn hallituksen puheenjohtaja Esa Korjula.


 

Torstaina 1.9.2022 Helsinki-East Aerodromella Pyhtäällä järjestettävän Tech Runway -tapahtuman ohjelma ja lisätietoja löytyy verkkosivulta www.techrunway.info


Lisätietoja:

Hannu Karvonen, erikoistutkija, projektipäällikkö ja ekosysteemijohtaja autonomisille järjestelmille, VTT, 0400 216 396, [email protected] 

Tomi Oravasaari, TKI-yksikön johtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), 044 702 8289, [email protected]

Eija Honkavaara, tutkimusprofessori, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI, 029 531 4716, [email protected]

Esa Korjula, hallituksen puheenjohtaja, Redstone AERO Oy, 040 041 4115, [email protected]

 

Lisää ajankohtaista aiheesta

Droonien rooli kasvaa nopeasti eri toimialoilla muun muassa tarkastus- ja valvontatehtävissä sekä aikakriittisissä kuljetuksissa. Nopeat, pitkään lentävät ja kustannustehokkaat droonit pärjäävät haastavissa ympäristöissä. Teknologian kehitys ja aktiivinen tutkimus avaavat niille uusia käyttömahdollisuuksia.

Lue artikkeli: Lentotaksit ilmaan vuonna 2026? Kehitys usealla rintamalla vie kohti futuristista visiota

Jaa
Hannu Karvonen
Hannu Karvonen
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.