Työ VTT:llä kasvattaa henkistä pääomaa

Uutiset, VTT työpaikkana

Tutkija Petri Tikan ura VTT:llä alkoi diplomityöntekijänä Production and Machine Systems -tiimissä alkuvuonna 2015. Työkenttä on monipuolinen: neljän vuoden aikana Petri on ehtinyt työskennellä muun muassa vaatimusperusteisen mekaanisen suunnittelun, fuusioreaktorin etäohjattavien järjestelmien sekä sosiaalisen, mobiilin ja teollisuusrobotiikan parissa.

"Robotiikassa olen eräänlainen monitoimihenkilö, sillä tutkintoni ovat kohtalaisen laajat ja minulla on mielenkiintoa moneen suuntaan", Petri kertoo. "Pepper-robotti sekä ihmisen ja robotin välinen kanssakäyminen ovat osa tutkimuskenttäämme. Tässä tehtävässä korostuu ohjelmointitarve, minkä vuoksi olen aloittanut työn ohella toisen maisterintutkinnon suorittamisen tietotekniikan parista - opinnot tukevat robotiikan parissa työskentelyä sekä luovat varmempaa pohjaa ohjelmointiin."

VTT on Petrin mielestä moderni ja aivan huikea työyhteisö. "Tämä on äärimmäisen poikkitieteellinen työpaikka: en ole löytänyt alaa, jonka edustajaa ei olisi talossa. Meiltä löytyy kvanttifysiikan osaajia, teollisuuden suunnittelijoita, sorvin käyttäjiä ja taiteiden sekä psykologian maistereita. Projekteissa on usein mukana 1-2 muuta kuin suomalaista syntyperää olevaa henkilöä ja käytetty kieli on englanti, jolloin ympäristö on oikeasti myös monikulttuurinen. Erilaiset taustat johtavat äärimmäisen mielenkiintoisiin näkemyksiin eikä asioita katsota vain Suomen näkökulmasta."

Urakehitykselle näin monipuolinen organisaatio avaa monia mahdollisuuksia, Petri uskoo. Omaan ammatilliseen kehitykseen voi vaikuttaa, ja kunnianhimosta ja kiinnostuksen kohteista riippuen voi edetä esimerkiksi tutkijasta tiiminvetäjäksi tai hakea uusia tutkimuskohteita ja -näkökulmia oman mielenkiinnon mukaisesti.

"Tiimeillä on omat kiintopisteensä, mutta kokonaisuudessaan VTT tarjoaa mahdollisuuksia katsoa hyvin moneen suuntaan. Työ tuntuu siinä mielessä harrastukselta, että teet hommia sellaisten asioiden parissa, joihin voisit perehtyä muutenkin vapaa-ajalla. Urakehitys näkyy täällä henkisen pääoman kasvuna", Petri kiteyttää.

Kiinnostaako työ VTT:llä?

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.