Tehoa suurtehoelektroniikan tuotteiden jäähdytykseen: VTT:ltä spinnannut Thermal Channel Technologies Oy koonnut noin 1 milj. euron sijoitukset

Uutiset, Lehdistötiedote

Lämpö aiheuttaa yli 50 % kaikista elektroniikan tuotteiden rikkoutumisista ja häiriöistä. VTT:llä kehitetty CooliBlade-jäähdytysratkaisu on huomattavasti nykyisiä kaupallisia ratkaisuja tehokkaampi esimerkiksi sähköautojen latausjärjestelmien, 5G-tukiasemien, älyverkkojen tai LED-valaisujärjestelmien jäähdyttämiseen. Oulussa toimiva, CooliBlade-teknologiaa kaupallistava Thermal Channel Technologies Oy on koonnut noin miljoonan euron sijoitukset.

Sähköistyvässä maailmassa tarvitaan tehoelektroniikkaa, jonka avulla sähköenergiaa siirretään ja käytetään monissa sovelluksissa. Sähkölaitteissa syntyvä hukkalämpö on kuitenkin iso haaste tehoelektroniikan tuotteille. Lämpö heikentää laitteiden suorituskykyä ja luotettavuutta. Tehoelektroniikan lämmönhallintaan käytetään tavanomaisia alumiinisia jäähdytyselementtejä, lämpöputkia tai nestejäähdytystä. Niihin kaikkiin liittyy haasteita. Alumiiniset jäähdytyselementit ovat suorituskykyyn nähden raskaita, lämpöputket kalliita ja vaikeita valmistaa, ja nestejäähdytysjärjestelmien ongelmana on monimutkainen rakenne sekä huollon ja ylläpidon jatkuva tarve. 

Kymmenkertainen suorituskyky kevyemmällä ja edullisemmalla rakenteella

CooliBladen suorituskyky perustuu integroidussa lämmönjohtokanavassa tapahtuviin neste-höyry-faasimuutoksiin. Kestävän alumiinirungon sisään toteutettu lämpökanava johtaa lämpöä tuhat kertaa paremmin kuin pelkkä alumiini. Lämpöputkiin verrattuna saavutetaan kymmenkertainen lämmönjohtavuus erittäin kestävällä, kevyellä, kustannustehokkaalla, luotettavalla ja huoltovapaalla rakenteella. Lämmönhallinnassa suorituskyvyn lisäksi elementin koko ja paino ovat keskeisiä ominaisuuksia. Ensimmäisissä tehovalaisimien prototyypeissä CooliBladen lämpökanavalla pystyttiin pudottamaan 65 % jäähdytyselementin painosta.

Thermal Channel Technologies käynnistää uusien lämmönhallintamoduulien tuotannon yrityksen uusissa toimitiloissa Oulussa vuoden 2022 alussa.  Valmistuksessa käytetään lisäksi useita suomalaisia alihankkijoita. 
 

Kymmenen miljardin euron markkinat

Tehoelektroniikan jäähdytysratkaisuille on arviolta kymmenen miljardin euron globaalit markkinat ja useita kasvavia sovellusalueita. Aluksi yritys tähtää taajuusmuuttajiin ja suuritehoiseen LED-valaistukseen, jota käytetään esimerkiksi teollisuushalleissa, urheilukentillä ja stadioneilla. Mahdollisia sovellusalueita ovat myös sähköautot ja niiden latausasemat, aurinkopaneelien invertterit ja 5G-tukiasemat. 

”Suomessa on vahvaa osaamista useissa tehoelektroniikan sovelluksissa, kuten LED-valaistuksessa, taajuusmuuttajissa ja tietoliikennesovelluksissa. Näissä sovelluksissa on erittäin iso kansainvälinen liiketoimintapotentiaali, mutta kotimaiset yhteistyökumppanit auttavat meitä teknologian viemiseksi ensimmäisiin kaupallisiin ratkaisuihin ja liiketoiminnan käynnistämiseksi, toteaa Vesa Pentikäinen, Thermal Channel Technologies Oy:n toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. 

“Tavoitteemme on laajentaa myyntiä jo ensi vuonna Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.  Tietenkin Saksan markkina on meille hyvin olennainen markkina-alue. Haemme voimakasta kasvua ja tavoitteenamme on löytää useita globaaleja yrityksiä, joiden kanssa voimme pilotoida teknologiaamme jo ensi vuonna. Liiketoimintasuunnitelman mukaan työllistämme noin 10 henkilöä jo vuoden 2022 loppuun mennessä”, sanoo Pentikäinen.
 

Osakkaina mukana VTT, Cor Group, Mectalent ja yksityissijoittajat

CooliBlade on edistänyt ratkaisunsa kaupallistamista VTT LaunchPad -yrityshautomossa sekä Business Finlandin Tutkimuksesta liiketoimintaa -hankkeessa. 

Teknologian kaupallistaminen etenee nyt Thermal Channel Technologies -startup-yrityksessä. Perustajien lisäksi osakkaina yrityksessä ovat mukana VTT, Cor Group ja Mectalent sekä kaksi yksityistä sijoittajaa. 

 

Lisätietoja

Thermal Channel Technologies
Vesa Pentikäinen
tel. +358 40 353 6580, [email protected] 

VTT Technical Research Centre of Finland
Lotta Partanen, Manager, incubation and acceleration 
tel. +358 50 4802706, [email protected] 

Jaa
Lotta Partanen
Lotta Partanen
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.