Gaia-X – oma pilvi, paras pilvi, mutta miksi?

Blogit
Tuomo Tuikka

Saksa ja Ranska päättivät kehittää eurooppalaisen pilven. Loppuvuoden uutisissa maiden Gaia-X-hanke esiintyi jo pilvijätti Amazonin haastajana. Julistuksessa on hitunen totuuttakin. Onhan tavoitteena tiukentaa eurooppalaisen teollisuuden ja julkistalouden otetta omasta datastaan.

Hankkeen kiinnostavin puoli on kuitenkin tavoite parantaa datan hallintaa riippumatta siitä, sijaitseeko data yrityksen omassa tai vieraassa konesalissa. Parhaimmillaan Gaia-X-pilvi voisi helpottaa hajautetun datan luotettavaa jakamista. Sellaisena se voisi kannustaa eurooppalaisia teollisuusyrityksiä ja kaupunkeja tarjoamaan dataa palveluihin, jotka vahvistaisivat eurooppalaista kilpailukykyä.

Esimerkiksi kansainvälinen logistiikkapalvelu voi edellyttää dataa rekka-autojen kunnosta, liikennemääristä ja säästä. Osapuolia kertyy helposti lukuisia, ja neuvottelut paisuvat, puhumattakaan teknisistä ratkaisuista. Gaia-X-pilvessä urakka voisi osoittautua suorastaan helpoksi. Siinä sopimusmallit ja tekniset välitysratkaisut on määritelty ja luotettavat toimijat sertifioitu. Avaat vain hanan ja annat datan virrata hallitusti.

Määrittelytyötä on valtavasti edessä, mutta onneksi myös takana. Vaikka Gaia-X-hanke vasta käynnistyi, datan luotettavaa jakamista omistajuus säilyttäen on edistetty Euroopassa jo vuosia. Viimeiset neljä vuotta aiheeseen on keskittynyt erityisesti saksalaislähtöinen, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteisö, International Data Space Association, IDSA, johon kuuluu myös muutamia suomalaisyrityksiä ja jonka yhtenä keskuksena toimii VTT. Olisin kovin yllättynyt, jos Gaia-X ei hyödyntäisi tätä pohjatyötä, kuten avoimia standardeja, joita yhteisö kehittää.

Moni suomalainen teollisuusyritys luo parhaillaan omia dataratkaisujaan. Osa rakentaa suljettuja ekosysteemejä, ja osa hyödyntää kaupallista pilvi-infrastruktuuria. Hyvä näin. Gaia-X-pilveä kannattaa tuskin jäädä aloilleen odottamaan, mutta sille kannattaa pysyä avoimena. On tärkeää, että osallistumme eurooppalaiseen yhteistyöhön ja olemme valmiita eurooppalaiseen infrastruktuuriin ensimmäisten joukossa.

Erityistä aktiivisuutta suosittelen suomalaisyrityksille, jotka tarjoavat datan jakamiseen liittyviä palveluja. Tällaisia yrityksiä syntyy kovaa vauhtia lisää, ja niille Gaia-X avaa Euroopan-laajuiset markkinat. Saksassa ja Ranskassa Gaia-X-hankkeeseen osallistuu jo satakunta merkittävää teollisuusyritystä ja palveluntarjoajaa. Nyt on aika luoda Suomessakin esimerkkitapauksia, jotka noudattavat uusia standardeja.

Kaikkea Gaia-X ei ratkaise. Keskustelu siitä, kuka omistaa tiedon teollisissa arvoketjuissa, jatkuu. Rinnalla jatkuu myös keskustelu ihmisten henkilökohtaisesta tietosuojasta. Ennen pitkää keskustelut yhtyvät. Ei ole vain henkilökohtaista dataa tai teollista dataa. On dataa, ja sen käsittelyyn tarvitaan pelisäännöt sekä alusta, jolla sääntöjä on helpointa noudattaa.

Jaa
Tuomo Tuikka
Tuomo Tuikka
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.