Suomella on merkittävä vientipotentiaali elektrolyysiteknologioissa - puhtaan vedyntuotannon ratkaisuja kehitetään laajalla yhteistyöllä

Uutiset, Lehdistötiedote

Puhdas vety on uusiutuva resurssi ja tärkeässä roolissa teollisuuden uudistamisessa ja sähköistämisessä. Vetybisnes kasvaa hurjaa vauhtia sekä EU:ssa että globaalisti. Kotimaista vetyratkaisujen tarjontaa kiihdyttävässä uudessa tutkimusprojektissa on mukana 17 yritystä, muun muassa ABB, Wärtsilä, Valmet, Helen, Fortum ja Neste, sekä tutkimuspartnerit VTT, LUT-yliopisto ja Aalto-yliopisto.

VTT, LUT-yliopisto ja Aalto-yliopisto sekä mukana olevat kumppaniyritykset parantavat yhteisvoimin Suomen tietotaitoa ja kilpailukykyä puhtaan vedyn valmistuksessa sekä siihen liittyvässä liiketoiminnassa. Kaikki toimet tähtäävät tärkeisiin tavoitteisiin: hiilidioksidipäästöjen ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen, kasvattamaan Suomen teknologiavientiä ja luomaan cleantech-työpaikkoja. Puhtaalla vedyllä on lukuisia erilaisia käyttökohteita niin teollisuudessa, liikenteessä kuin energiasektorilla. 

- Yhteinen projekti tuo yrityksille mahdollisuuden aloittaa tai kiihdyttää vetyyn liittyvää liiketoimintaa. Maailmanlaajuisesti liiketoiminnan arvioidaan olevan satoja miljardeja vuoteen 2030 mennessä. Suomen vientipotentiaali elektrolyysiteknologiassa on merkittävä, sanoo VTT:n vetytutkimusta johtava Antti Arasto

Elektrolyysi on puhtaan vedyn tuottamiseen nopeimmin kasvava ratkaisu

Suomalaiset yritykset saavat yhteisestä FinH2-tutkimusprojektista tietoa ja kokemusta tuotteidensa soveltuvuudesta vedyn valmistukseen ja vetyliiketoimintaan. Yritykset voivat tuottaa ja hyödyntää vihreää vetyä, valmistaa elektrolyysijärjestelmiä, materiaaleja ja komponentteja sekä tarjota palveluita muille yrityksille. 

- Suomessa on jo monia yrityksiä, joiden tuotteet soveltuvat elektrolyysijärjestelmiin ja joille on varmasti kysyntää myös maailmalla. Lisäksi tähtäimessä on kokonaisten järjestelmien kotimaisen valmistuksen vauhdittaminen, projektipäällikkö Olli Himanen VTT:ltä kertoo. 

FinH2-projektin yksi painopiste on suunnitella ja rakentaa sektorikytkentään tarkoitettu PEM-elektrolyysijärjestelmä, jolla voidaan tuottaa vetyä tehokkaasti ja ottaa myös hukkalämpö talteen parantaen vedyntuotannon kokonaiskannattavuutta. Järjestelmän pilotointi Helenin voimalaitoksen yhteydessä tuo käytännön kokemusta vetyteknologian teollisista sovelluksista. 

Markkinoiden kasvaessa PEM-elektrolyysilaitteiden kasvun rajoitteeksi voi tulla käytettävien jalometallien saatavuus ja kustannukset. Projektissa kehitetään tähän keskeiseen ongelmaan uudenlaista katalyyttiratkaisua. 
Projektissa kehitetään myös alkalielektrolyysiä, jonka hyötysuhdetta parannetaan ja kustannuksia alennetaan uusilla ratkaisuilla, muun muassa toimintalämpötilaa ja jännitetasoa nostamalla. 

Business Finlandin, yritysten ja tutkimuspartnereiden 3,7 milj. eurolla rahoittama kolmivuotinen FinH2 -tutkimushanke luo radikaaleja, teknologisia innovaatioita elektrolyysiteknologiaan. 
 
Projektin kumppanit: 
VTT, LUT-yliopisto, Aalto-yliopisto, ABB Oy, Beneq Oy, Flexens Oy Ab, Fortum Power and Heat Oy, Haminan Energia Oy, Helen Oy, Kemira Oyj, Neste Oyj, P2X Solutions Oy, Seldeon Oy, SH-Teksor Oy, Sulzer Pumps Finland Oy, Turku Energia Oy, Vahterus Oy, Valmet Oyj, Wärtsilä Finland Oy, YTM-Industrial Oy 
 

Jaa
Antti Arasto
Antti Arasto
Olli Himanen
Olli Himanen
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Vihreällä vedyllä voidaan varastoida ja siirtää energiaa päästöttömästi. Se tarjoaa mahdollisuudet siirtyä puhtaan energian käyttöön ja kierrättämiseen maapallolla.