Strateginen ennakointi auttaa tunnistamaan kvanttilaskennan mahdollisuudet ensimmäisten joukossa

Blogit
Pauli Komonen,
Maaria Nuutinen,
Tiina Apilo

Moni yritys seuraa kvanttilaskennan kehitystä vielä etäältä. Uusi teknologia on tunnistettu, mutta sovellusten koetaan olevan vielä kaukana tulevaisuudessa. Nopeasti kehittyvällä kentällä yritysten kannattaa muodostaa näkemys kvanttilaskennan hyödyntämisestä kuitenkin jo nyt. Tunnistimme VTT:n Future Radar –ennakointimenetelmällä finanssialan kvanttimahdollisuuksia useassa aikahorisontissa.

VTT on keskeinen toimija suomalaisen kehittyvän kvanttiteknologian ekosysteemissä. Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen ympärillä tehdään tutkimusta niin laitteiston kuin algoritmien kehittämisessä. Lisäksi on syntynyt jo useampi spin-off yritys. Jotta ymmärtäisimme paremmin miten kvanttilaskenta tulee vaikuttamaan eri toimialoihin, lähdimme ennakoimaan sen tulevaisuuden mahdollisuuksia ja kävimme keskusteluja useiden yritysten kanssa.

Yritykset suhtautuvat kvanttilaskentaan hyvin eri tavoin. Suomesta löytyy innostuneita toimijoita, joilla on näkemys kvanttilaskennan mahdollisuuksista, ja jotka ovat tehneet jopa käytännön kokeiluja. Useimmat kuitenkin odottavat vielä, koska kvanttilaskennan mahdollisuudet eivät näyttäydy riittävän konkreettisina. Joskus suhtautuminen on jopa avoimen torjuvaa, ja kvanttilaskennan liiketoiminnallisia hyötyjä pidetään spekulatiivisina tai olemattomina.

Konsulttiyhtiö Capgeminin globaalin tutkimuksen mukaan jopa 23 % yrityksistä suunnittelee tekevänsä tai tekee työtä kvanttiteknologioiden parissa, ja odottavat vähintään yhtä kaupallista sovellusta seuraavan 3-5 vuoden sisään. Konsulttiyhtiö EY:n kyselyn mukaan jo kolmannes Iso-Britannian yrityksistä olisi aloittanut strategisen suunnitteluun kvanttilaskentaan liittyen. Tilanne voi kuitenkin olla hyvin erilainen erityyppisissä yrityksissä ja alueilla.

Ennakointityön myötä olemme kuitenkin havainneet, että yritysten kannattaa lähteä aktiivisesti mukaan kehitykseen ja miettimään hyödyntämispolkuja omassa toiminnassaan jo nyt. Esimerkiksi finanssialalla, lääketeollisuudessa ja logistiikassa kvanttilaskennan edut ovat jo nähtävissä, ja edelläkävijäyritykset tekevät käytännön kehitystyötä aiheen parissa. Varautumisen, strategian muodostamisen ja tarvittaessa toimenpiteidenkin aika on nyt.

Millaista osaamista ja resursseja kvanttilaskennan hyödyntäminen vaatii? Mikä on kvanttilaskennan rooli osana yrityksen liiketoiminta- ja teknologiastrategiaa? Miten kvantti voi muuttaa koko toimialan logiikkaa? Näihin kysymyksiin voidaan etsiä vastauksia jo nyt.

Future Radar finanssialan kvanttimahdollisuuksien ennakoinnissa

Hyödynsimme VTT:n strategisen ennakoinnin Future Radar –lähestymistapaa finanssialan kvanttimahdollisuuksien ja -riskien tunnistamisessa. Muodostimme tutkakuvan, jossa kymmeniä mahdollisuuksia ja riskejä tunnistettiin viiden, kymmenen ja 20 vuoden aikahorisonteissa laajaan lähdemateriaaliin ja asiantuntijakeskusteluun perustuen. Tunnistetut mahdollisuudet liittyivät esimerkiksi kompleksisiin riskianalyyseihin osakekaupassa, reaaliaikaiseen Monte Carlo –analyysiin, algoritmiseen kaupankäyntiin, lohkoketjujen tietoturvaan, ja talousromahdusten ennakointiin. Havaitsimme useita mahdollisuuksia jo tulevan viiden vuoden aikaikkunassa. Monet kvanttiin liittyvät uhkat kääntyvät mahdollisuuksiksi, kun niihin tartutaan yrityksissä riittävän varhain.

Ennakointityö oli luonteeltaan kokeilu. Verraten pienellä panoksella havaitsimme kuitenkin, että kvanttilaskennan mahdollisuuksia on finanssialalla nähtävissä useissa aikahorisonteissa. Toteutuessaan hyödyt voivat olla luonteeltaan disruptiivisia. Kun yritys ymmärtää kvanttilaskennan tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja ensimmäisten joukossa, se voi aikaisena omaksujana muovata tulevaisuuden markkinoita ryhtymällä toimenpiteisiin heti.

FutureQ-tutkimusprojekti rakentaa ymmärrystä kvanttilaskennan mahdollisuuksista

Finanssialan lisäksi hahmottelimme kvanttilaskennan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia myös lääkekehitykseen ja logistiikkaan liittyen. Nämä kolme alaa ovat myös tutkimuksen keskiössä juuri alkaneessa FutureQ tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä kvanttilaskennan vaikutuksista yritysten toimintaympäristöön ja markkinoiden muotoutumisesta. Jaamme kertyvää uutta ymmärrystä eri kanavissa hankkeen aikana ja opit kootaan myös julkaisuksi, joka keskittyy kysymykseen: ”Mitä yrityksesi tulisi ymmärtää kvanttilaskennasta?”. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kvanttilaskennan varhaisten omaksujien toimialojen yritysten kanssa. FutureQ-projektia rahoittavat Business Finland, VTT ja osallistuvat yritykset ja muut organisaatiot. Ehkä näemmekin jo lähitulevaisuudessa lisää uraauurtavia suomalaisia kvanttiteknologian hyödyntäjiä

Jaa
Pauli Komonen
Pauli Komonen
Maaria Nuutinen
Maaria Nuutinen
Senior Principal Scientist
Tiina Apilo
Tiina Apilo
Visiomme tulevaisuudesta

Kvanttiteknologia tarjoaa työkalut ihmiskunnan merkityksellisimpien haasteiden ratkaisemiseen.