Uusi näkökulma puolustukseen: siviiliteknologia on yllättävä sankari New Defence -ilmiön takana

Artikkelit
Sauli Eloranta

Siviiliteknologiaa kehittävät yritykset tekevät tuloaan puolustusmarkkinoille, sillä ne voivat tuoda nopeutta, ketteryyttä ja innovaatioita perinteiseen puolustusteknologian kehittämiseen. Ilmiölle on nyt myös osuva nimi, "New Defence” tai “New Defence Economy”, joka voisi kääntyä suomeksi vaikkapa uudeksi puolustustaloudeksi. Se on teknologisen kehityksen ja geopoliittisten jännitteiden aikakaudella ajankohtaisempi kuin koskaan.

Muutama vuosikymmen sitten olisi ollut vaikea kuvitella, että siviilialan yritykset nousisivat puolustus- ja turvallisuusteknologian kehittämisen eturintamaan. Vaikka siviilimarkkinoille suunnatut valmiit ratkaisut eivät aina sovellu sellaisenaan puolustuskäyttöön, ketterät kokeilut nopeuttavat monenlaisen teknologian tuotantoa ja käyttöönottoa.

New Defence muistuttaa läheisesti New Space -ilmiötä, jossa yksityiset yritykset ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta avaruusteknologian tutkimiseen ESA:n ja NASA:n kaltaisten tunnettujen nimien rinnalla. Tästä on useita hyötyjä, sillä perinteiset valtiohallinnon johtamat ohjelmat ja valtion omistamat toimijat eivät ole yhtä nopeita ja innovatiivisia kuin monet siviiliyritykset.

"Näemme selkeän paradigmamuutoksen. Aiemmin puolustuksessa hyödynnettiin rajallista määrää erittäin kalliita yksiköitä, kun taas siviilikäyttöön alun perin suunnitellut ratkaisut mahdollistavat lukuisten pienempien ja kustannustehokkaiden yksiköiden käytön. Pelkästään siviiliteknologian innovaatiovauhti voi säästää vuosia kehitystyötä", sanoo VTT:n puolustusteknologioihin liittyvän toiminnan johtaja Sauli Eloranta.

Siviilialan huipputeknologian ja puolustusteollisuuden osaamisen yhdistäminen luo hedelmällisen pohjan uusien käyttökohteiden ketterälle löytämiselle. Käytännössä puolustusteknologian kehittäminen siirtyy ennalta määritellyistä lopputuloksista kokeilujen kautta tapahtuvaan evoluutioon.

"Perinteisesti sotilaallisten voimavarojen kehittämiseen kuuluu ylhäältä alaspäin suuntautuva lähestymistapa. Sitä vastoin siviilialalla toimitaan enemmänkin evoluutioprosessin tavoin, jossa uudet innovaatiot otetaan käyttöön hajautetusti ja ne järjestelmät, jotka kehittyvät tehokkaasti ja sopivat parhaiten käyttötarkoitukseen, vakiinnutetaan."

Siviiliteknologia tarvitsee tukimekanismeja päästäkseen puolustusmarkkinoille

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa osoitti siviiliteknologian, kuten droonien ja joukkoistettujen digitaalisten ratkaisujen, merkityksen satelliittiviestinnän ja tilannekuvan hahmottamisessa. Arkipäiväiset teknologiat ja laitteet saattavat vaikuttaa liian tavanomaisilta puolustuksessa käytettäväksi, mutta niiden tarjoama innovaatiopotentiaali voi osoittautua tärkeäksi uudenlaisissa käyttökohteissa.

Siviiliteknologian hyötyjen tutkimiseksi yritysten kynnystä päästä puolustusmarkkinoille kaksikäyttöratkaisuilla on madallettu ja tuettu useilla keinoilla ja mekanismeilla. NATO Innovation Fund (NIF) ja DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) pyrkivät löytämään uusia ratkaisuja ja innovaatioita liittokunnan käyttöön.

Vaikka DIANA:n toiminnot ovat kaikkien NATO-maiden yritysten käytettävissä, niiden perustaminen Suomeen auttaa paikallisia yrityksiä tutustumaan DIANAn toimintamalleihin.

"VTT ja sen kumppanit tarjoavat myös koulutusta ja tukea parantaakseen kotimaisten yritysten mahdollisuuksia päästä DIANA-kiihdyttämöön. Kannustan siviiliyrityksiä tutustumaan puolustusmarkkinoihin, sillä ne tarjoavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia kaksikäyttöteknologioille", Eloranta sanoo.

Eloranta toivoo, että perinteiset puolustusalan yritykset tunnistavat uuden ilmiön ja ryhtyvät aktiivisesti hyödyntämään näiden mekanismien etuja ja lisäämään yhteistyötä innovatiivisten siviiliyritysten kanssa.

"Perinteisesti puolustusteknologian kehittäminen on ollut pitkä ja jäykkien rakenteiden hidastama prosessi, mikä on estänyt myös uusien yritysten kansainvälistä läpimurtoa. Teknologisen kehityksen ja yhä teknologiapainotteisemman turvallisuusympäristön tahdissa pysyäkseen puolustusalan on mietittävä uudelleen rakenteitaan ja päätöksentekoprosessejaan," Eloranta huomauttaa.

Kiinnostuitko puolustusmarkkinasta ja New Defence -ilmiöstä? Lue lisää VTT:n roolista osana DIANA-verkostoa Suomessa.

Esimerkkejä mekanismeista, joilla tuetaan siviiliyritysten ja kaksikäyttöteknologioiden pääsyä puolustusmarkkinoille:

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.