Suomalaisyrityksillä on paljon annettavaa puolustusalalle

Blogit
Sauli Eloranta

Muuttunut maailmantilanne heijastuu vahvasti teknologiakehitykseen ja sitä kautta yritysten toimintaan. Siviiliteknologioiden nopea kehitystahti on muuttanut perinteistä marssijärjestystä puolustusalan teknologiakehityksessä. Suurimmat harppaukset tehdään siviiliteknologioita kehittävissä yrityksissä ja niiden kiinnostus puolustusmarkkinoita kohtaan on kasvanut. Suomessa usea toimija tarjoaakin yrityksille keinoja päästä mukaan uudelle toimialalle - niistä uusimpana Naton DIANA-yrityskiihdyttämö ja -testikeskukset. Näihin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua nyt.

Puolustusala on nykyisessä maailmantilanteessa yksi nopeimmin kasvavista toimialoista. Suomessa on erityisen paljon yrityksiä, jotka eivät ole ennen toimineet puolustusalalla, mutta joiden tietämyksellä, teknologialla ja tuotteilla on kova kysyntä uusissa sovelluksissa.

Suomen puolustusteollisuus ei ole maailman mittakaavassa kovin suurta, mutta sillä on huomattava kasvupotentiaali, joka liittyy erityisesti siviilipuolen yritysten kehittämiin ratkaisuihin. Siviilipuolella kehityssyklit ovat erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa erittäin nopeita - varsinkin kustannustehokkuuden osalta.

Useat toimijat ovat huomanneet kasvavan kiinnostuksen puolustusmarkkinoita kohtaan, ja yrityksille on tarjolla tukea ja keinoja uudella markkinalla toimimiseen. Kotimaisilla yrityksillä onkin tuhannen taalan paikka tuottaa innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja toimialalle, joka ei ole tunnettu nopeudesta ja ketteryydestä.

Naton DIANA-yrityskiihdyttämö ja -testikeskukset palvelevat yrityksiä

DIANA on Naton jäsenmaiden välinen uusi mekanismi, joka tukee yrityksiä, jotka eivät ole aiemmin toimineet puolustusalalla. DIANAn toimintaan osallistuminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata uusia ratkaisujaan testikeskuksissa sekä yritysten liiketoiminnan kiihdyttämisen puolustusalle. Ensimmäinen suomalainen DIANA-toimintaan osallistuva yritys on GIM Robotics, joka pääsi viime vuonna mukaan Tallinnassa sijaitsevaan kiihdyttämöön.

Suomeen perustettavat DIANA-toiminnot keskittyvät seuraavan sukupolven kommunikaatiomenetelmien kehittämiseen. Päätös on merkityksellinen, koska suomalaistoimijat pääsevät ensimmäistä kertaa järjestämään Naton DIANA-innovaatiotoimintaa eri Nato-maiden lupaaville teknologiayrityksille.

Suomen keskittyminen viestintäteknologioihin sopii meille ”Nokia-maana” hyvin, koska olemme saavuttaneet alalla kansainvälisesti merkittävän aseman ja koska se on yksi keskeisimmistä teknologioista puolustusalalla. Suomessa on nyt ja tulevaisuudessa huomattavaa liiketoimintapotentiaalia puolustusalan markkinoilla erityisesti digitaalisten ratkaisujen osalta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut, miten merkittävään asemaan siviilipuolen ratkaisut ovat nousseet esimerkiksi satelliittiviestinnän ja -tilannetiedon, droonien ja joukkoistettujen digitaalisten ratkaisujen osalta. Kaikissa näissä hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja ja erityisesti seuraavan sukupolven kommunikaatioteknologioita. Aivan tavallisetkin ratkaisut voivat olla uudessa käyttösovelluksessa innovatiivisia ja tärkeitä.

Yrityksille on tarjolla tukea

Yrityksille on tarjolla tukea esimerkiksi rahoituksen, ekosysteemitoiminnan ja muun yhteistyön muodossa.

  • Tesi (Suomen Teollisuussijoitus) koordinoi Suomen osallistumista NATO Innovation Fund NIF -rahastoon. NATOn innovaatiorahasto tulee sijoittamaan siinä mukana olevien NATO-maiden teknologisesti murroksellisiin (deep tech) alkuvaiheen startupeihin ja näihin sijoittaviin venture capital -rahastoihin.
  • Business Finland suunnittelee Digital Resilience -ohjelmaa digitaalisen yhteiskunnan ja kriittisen infrastruktuurin TKI-työn rahoittamiseksi ja viennin tukemiseksi.
  • Patrian uusi eALLIANCE -veturihanke vahvistaa suomalaisten siviili- ja puolustusteknologiayritysten välistä yhteistyötä luomalla murroksellisia digitaalisia ratkaisuja.
  • Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry järjestää mm. Tech Talks -tilaisuuksia, seminaareja, webinaareja ja hackathoneja.
  • Digital Defence -ekosysteemi DDE kokoaa merkittävän määrän puolustusalalle suuntaavia teknologiayrityksiä tuottaakseen innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja ja merkittävää uutta vientivetoista liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille.
  • Defence Innovation Network Finland, Define, aloitteen tavoitteena on tiivistää Riihimäen kaupungin ja Puolustusvoimien yhteistyötä, jolla luodaan uusia innovaatioita sekä korkean osaamisen työpaikkoja.
  • Finnish Business Angels Network FiBAN järjestää yhteistyössä puolustusalan ekosysteemin kanssa puolustus- ja turvallisuusalan startupeille Pitch Finland DefSec -kilpailun MaanpuolustusAreenan yhteydessä 7.6.2024.

Eurooppa panostaa merkittävästi puolustusalan TKI-toimintaan Euroopan puolustusrahaston EDF -hankkeissa. Useat suomalaistoimijat ovat jo päässeet mukaan hankkeisiin ja toimimaan yhteistyössä merkittävimpien eurooppalaisten puolustusalan yritysten kanssa.

Kutsu DIANA-haastekilpailuun!

VTT kutsuu kaikki DIANA-toiminnasta kiinnostuneet yritykset ja startup-yritykset mukaan tänä vuonna järjestettäviin DIANA-haastekilpailuihin. Haastekilpailuun valituille yrityksille on luvassa maksuton liiketoiminnan kiihdytysohjelma sekä 100 000 euron lahjoitus. Jatkoon päässeet saavat lisäksi 300 000 euron lahjoituksen ja puolen vuoden yrityskohtaisen kiihdytysohjelman. Lisätietoa haastekilpailuista löytyy DIANAn kotisivuilta.

Järjestämme kevään ja kesän aikana infotilaisuuksia DIANA-innovaatiotoiminnasta ja haastekilpailuista.

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.