Pienreaktorit tulevat - oletko valmis? Yhteiskunnan tulee valmistautua uuden vähäpäästöisen ydintekniikan käyttöönottoon

Blogit

Pienet ydinreaktorit, pienet modulaariset reaktorit, pienreaktorit. Vuoden 2019 Energiateollisuuden kyselytutkimuksessa vain 24 prosenttia vastaajista kertoi tietävänsä, mitä pienydinvoimaloilla tarkoitetaan. Kuitenkin, 49 prosenttia vastasi suhtautuvansa pienydinvoimaloiden käyttöönottoon Suomessa joko melko myönteisesti tai erittäin myönteisesti. Vähäpäästöisen energiantuotannon kannattaminen on loistava asia! Olisi kuitenkin toivottavaa, että pienydinvoimasta tiedettäisiin enemmän.

Joten. Mitä pienreaktorit sitten ovat? Pienet ydinreaktorit ovat perinteisiä ydinvoimaloita pienempiä laitoksia, jotka käyttävät fissiotekniikkaa vähäpäästöisen energian tuotantoon. Pienempi yksikkökoko auttaa nykyisten ydinenergiahankkeiden vaatimien suurten kertainvestointien sekä projektinhallinnan kanssa. Lisäksi sarjatuotanto ja pienemmän koon mahdollistamat tekniset ratkaisut pyrkivät tekemään pienreaktoreista huomattavasti edullisempia. Pienreaktorityyppejä on kuitenkin todella monia erilaisia. Tämä tekee yleistämisestä vaikeaa. Jopa pienreaktorien koot vaihtelevat huomattavasti. Kaikki pienreaktorit ovat kuitenkin teollisuuslaitoksiin rinnastettavia ja kotitalouksiin verrattuna suhteellisen suuria.

Pienreaktoreilla voi olla merkittävä rooli useilla yhteiskunnan osa-alueilla

Pienreaktorit kiinnostavat erityisesti ilmastonmuutoksen vuoksi. Niiden avulla ydinenergiaa voidaan käyttää uusissa paikoissa. Sähkön lisäksi päästövähennyksiä tarvitaan esimerkiksi kaukolämmön ja vedyn tuotannossa, teollisuudessa sekä laivaliikenteessä. Pienreaktoreilla voi olla merkittävä rooli kaikissa näistä. Suomessa pienreaktorit ovat tulleet esille erityisesti kaukolämmöstä puhuttaessa. Ydinreaktorit tuottavat nimenomaan lämpöä, ja pienreaktorit soveltuvat kaukolämmön tuotantoon hyvin. Nykyisetkin ydinvoimalat ovat jo sellaisenaan korkean teknologian vedenkeittimiä.

Pienreaktorit ovat keino vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä vastata ydinenergia-alan haasteisiin. Maailmalla on pienreaktorihankkeita, jotka tähtäävät tähän jo lähivuosina. Keväällä 2019 Suomen editse hinattiin venäläisvalmisteinen Akademik Lomonosov, joka on kahden pienreaktorin lauttavoimala. Kyseessä on valmis ja rakennettu pienreaktorilaitos, joka otettiin käyttöön joulukuussa 2019. Lisäksi pienreaktorihankkeita on arvioitu valmistuvan esimerkiksi Yhdysvalloissa 2027 ja 2029. Energia-alan tyypillisten aikajänteiden kannalta nämä vuosiluvut ovat erittäin pian.

Pienreaktorihankkeista on toisinaan vaikea löytää ajantasaista tietoa. Esimerkiksi Kanadassa on kehitteillä useita pienreaktorityyppejä, joiden vuosiluvut elävät huomattavan paljon. Lisäksi Kiinan eri kaukolämpöreaktorien aikatauluista on hyvin vähän tietoa.

Pienreaktorien käyttöönotto vaatii laajaa yhteistyötä

Pienreaktorien käyttöönottoon tarvitsee kuitenkin valmistautua jo nyt. Ensimmäiseksi, viranomaisvaatimusten ja lupajärjestelmän tulee huomioida pienreaktorien erityisominaisuudet. Suomessa tämä valmistautuminen on jo aloitettu. Työ- ja Elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2019  työryhmän valmistelemaan ydinenergialain kokonaisuudistusta. Samana päivänä kansanedustajat Heikki Vestman (KOK) ja Atte Harjanne (VIHR) jättivät toimenpidealoitteen pienten ydinreaktorien hyödyntämisen edistämisestä. Työryhmän valmistelutyön loppuraportti valmistui elokuussa 2020. Raportti listaa useita ydinlaitosten lupajärjestelmän kehittämistarpeita. Lupajärjestelmän kehittäminen edistäisi myös modulaaristen ja sarjavalmisteisten ydinlaitosten toteuttamista. 

Yksin tämä ei kuitenkaan riitä. Mitä meidän siis pitää vielä tehdä? Ydintekniikan uudet käyttökohteet haastavat ydinenergia-alan perinteiset toimintatavat ja korostavat eri alojen yhteistyön merkitystä. Olisi myös kohtuutonta olettaa, että jokin yksittäinen taho kykenisi löytämään parhaat ratkaisut kaikkialle yhteiskuntaan. Pienreaktorien hyödyntäminen vaatii paitsi yhteistyötä, niin myös eri alojen avoimuutta ydinenergian mahdollisuuksille. Oletko siis valmis, kun pienreaktorit tulevat?
 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.