Luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisut voivat muuttaa omistajuutta

Artikkelit
Päivi Petänen

Lainaaminen ja vuokraaminen omistamisen sijaan voi vapauttaa tavaroiden tuomalta säilytys- ja huoltotarpeelta. Yrityksille tuote palveluna -malli tuo uudenlaista arvoa ja ympäristöhyötyjä tuotannon vähenemisen kautta. PaaS Pilots – Product as a Service pilots -hankkeessa luotu opas antaa eväitä yrityksille kiertotaloussiirtymään.

Kiertotalouden tuote palveluna -liiketoimintamalli tarjoaa asiakkaille tuotteiden vuokraamista ja lainaamista vaihtoehtona omistamiselle. Yritys luovuttaa tällöin asiakkaalleen käyttöoikeuden tuotteeseen, mutta tuotteen ja sen materiaalien omistus säilyy yrityksellä. Yhteiskäytössä oleville tuotteille on mahdollista saada korkeampi käyttöaste kuin yksittäisen asiakkaan omistamana. Yritykselle tuote palveluna -malli antaa mahdollisuuden hallita omia materiaalejaan, kun tuotteet lopulta palautuvat takaisin asiakkaalta yritykselle. Materiaalien kokonaisvaltainen hallinta voi lisätä yksittäisten tuotteiden käyttökertoja ja vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä helpottaa kierrätysmateriaalin hyödyntämistä. 

Tuote palvelua-mallia tutkittiin VTT:llä Sitra-rahoitteisessa PaaS Pilots –hankeessa, joka toteutettiin yhdessä osana Turun ammattikorkeakoulun ja Lab-ammattikorkeakoulun kanssa. Keskeinen osa projektia olivat tuote palveluna-mallin konkreettiset pilotoinnit, joissa olivat mukana suomalaiset tekstiiliyritykset Pure Waste Textiles ja Image Wear. Arkivaate ja työvaate-palveluna-konsepteja pilotoitiin keväällä 2022, ja piloteista kerättiin tietoa ja oppeja jaettavaksi muille yrityksille, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa. Hankkeen tuloksena tuotettu, juuri ilmestynyt tuote palveluna-opas on englanninkielinen, ja se julkaistaan syksyllä 2022 myös suomeksi. 

Omistajuudesta luopuminen tuo vaivattomuutta

Kuluttajat ovat aikaisempaa kiinnostuneempia kuluttamisensa ympäristövaikutuksista ja myös suhtautumisessa omistamiseen on nähtävissä muutosta. Erilaiset vaatelainaamot mahdollistavat vaatekaapin päivittämisen ilman hutiostosten riskiä ja kulkuvälineeksi voi ottaa yhteiskäyttöisen polkupyörän tai sähköpotkulaudan. 

Tuote palveluna -malli mahdollistaa asiakkaille pääsyn tuotteiden käyttämiseen juuri oikeaan tarpeeseen ja oikea-aikaisesti, ilman suuria investointeja. Omistajuudesta luopuminen tuo siis vaivattomuutta asiakkaalle. Tuotteen elinkaaren päättymisestä ei tarvitse huolehtia vaan palveluntarjoaja hoitaa kierrätyksen asiakkaan puolesta.

Yrityksille siirtyminen tuote palveluna -mallien tarjoamiseen voi tuoda uutta liiketoimintaa ja mahdollisuuksia pärjätä yhä enemmän kiertotalouteen painottuvilla markkinoilla. Mallia voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä huomattavasti laajemmin useilla toimialoilla ja eri kokoisissa yrityksissä.

Jaa
Päivi Petänen
Päivi Petänen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?