Mistä on kestävä liiketoiminta tehty?

Blogit
VTT

Yritysten on pohdittava ja uudistettava liiketoimintaansa perusteellisesti vastatakseen kestävän kehityksen haasteisiin. Paineet tähän tulevat yhteiskunnalta, lainsäätäjiltä, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Kestävästä liiketoiminnasta puhutaan paljon, mutta usein ilman konkretiaa. Yrityksissä avainkysymys on löytää ratkaisuja siihen, kuinka siirtyä kohti kestävää kehitystä ja samalla luoda menestyvää liiketoimintaa.

Tätä siirtymää voidaan tukea tarkastelemalla edelläkävijäyrityksiä. Maailmassa ja Suomessa on hienoja esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneesti omaksuneet kestäviä liiketoimintamalleja. Mitä voimme oppia niiltä?

Millaisia ovat edelläkävijöiden kestävät liiketoimintamallit?

Mikä on kestävien liiketoimintamallien salainen kaava? Lähdimme ratkaisemaan tätä selvittämällä MSCI-indeksien* perusteella 10 yritystä, jotka olivat menestyneet parhaiten vastuullisuutta mittaavissa ESG-luokituksissa. Analysoimme näiden yritysten liiketoimintamalleja ja tunnistimme niistä kestävän liiketoiminnan muotoja.

Ympäristön kannalta kestävät liiketoimintamallit

Kestävissä malleissa yleensäkin painottui materiaali- ja energiatehokkuus, kestävä suunnittelu ja tehokkaampi resurssien käyttö. Myös kestävä toimitusketjun hallinta oli yleistä näissä liiketoimintamalleissa.

Esimerkkinä ympäristön kannalta kestävistä liiketoimintamalleista NVidia hyödyntää energiatehokkuutta kuluttajatuotteissaan. Yhtiön Max-Q-järjestelmäsuunnittelu mahdollistaa ohuet ja kevyet pelitietokoneet, joiden suorituskyky on korkea ja tehokkuus optimaalinen. Microsoft pilotoi puolestaan kestävän suunnittelun T&K-innovaatioita, kuten merenalaisia ​​palvelinkeskuksia, vaihtoehtoisiin materiaaleihin perustuvia datakeskusten tallennusjärjestelmiä, palvelinkeskusten verkottumista ja kestävyyttä tukevia, tehokkaita tekoälyratkaisuja. Teslassa toimitusketjun lokalisointi on tärkeässä roolissa vähentämässä kuljetustehtäviä ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvien toimitushäiriöiden riskiä, sekä tukemassa paikallisyhteisöä.

Sosiaalisesti kestävät liiketoimintamallit

Ympäristönäkökulmat painottuivat edelläkävijäyritysten liiketoimintamalleissa, mutta käytössä oli myös sosiaalista kestävyyttä edistäviä malleja.

Esimerkiksi Novo Nordisk parantaa lääkkeiden saatavuutta ja purkaa siihen liittyviä esteitä. Yrityksellä on hinnoittelua kohtuullistava ohjelma, joka takaa lääketieteellisen hoidon, insuliinin ja tarvikkeet niitä eniten tarvitseville. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu edullinen insuliini, joka mahdollistaa tämän ohjelman.

Toinen esimerkki on Roche Holding, joka tukee koulutusalalla toimivien kumppaneidensa digitaalista avustusrahastoa. Rahaston avulla rakennetaan teknistä infrastruktuuria koulutusohjelmien digitalisoimiseksi. Toimintaan kuuluu muun muassa kannettavien tietokoneiden ja prepaid-mobiilikorttien lainaaminen opiskelijoille, jotta nämä voivat osallistua verkkokursseille.

Unileverin kestävään liiketoimintamalliin kuuluu puolestaan yhteistyö kumppaniorganisaatioiden kanssa muovipakkausten keräämiseksi ja käsittelemiseksi. Tavoitteena on kerätä ja käsitellä enemmän muovipakkauksia kuin yritykset yhteensä myyvät. Indonesiassa Unilever kumppaneineen tukee paikallisia yhteisöjä jätteiden keräys- ja myyntijärjestelmien kehittämisessä. Tässä hyödynnetään Google My Business -alustaa ja Google Mapsia, joiden avulla ihmiset voivat etsiä niin sanottuja jätepankkeja läheltään, ja hyödyntää niitä.

Millainen olisi täydellinen esimerkki kestävästä yrityksestä?

On hyvä pohtia, mikä kestävyyden taso on riittävä. Milloin voidaan sanoa, että yritys on kestävä? Mikä on riittävän hyvä? Kestävän liiketoiminnan kolmen lähtökohdan ja SDG-mittareiden mukaisesti sosiaalista kestävyyttä tulee kehittää tasapainossa muiden näkökulmien kanssa.

Tutkimuksen perusteella edelläkävijäyrityksissä sosiaalinen vastuu painottuu toistaiseksi vähemmän, mutta myös tällä alalla oli hyviä avauksia. Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittäminen tulee nähdä pikemminkin iteratiivisena prosessina kuin staattisena tavoitteena. Parhaimmillaan kaikki kolme näkökulmaa ovat monin tavoin ja konkreettisesti liiketoimintamallin ytimessä.

*MSCI SRI -indeksit mittaavat sosiaalisesti vastuullisia investointeja. Tarkastelu kattoi viisi parasta yritystä sekä Euroopan (MSCI Europe SRI, 12/2021) että USA:n (MSCI USA SRI 12/2021) indekseistä. SRI-indeksit nostavat esiin yrityksiä, jotka menestyvät hyvin ympäristövastuuta, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa mittaavissa ESG-luokituksissa. SRI-indeksit koostuvat luokkansa ESG-luokitusten 25 % kärkeen sijoittuneista yrityksistä perustuen vapaasti kelluvaan, markkinapääoman mukaan painotettuun markkina-arvoon GICS-sektoria ja osa-aluetta kohden (alueellisten tai alakohtaisten harhojen välttämiseksi). Indeksistrategia perustuu laajaan joukkoon poissulkemisia ja korkeaan ESG-laatuun.

Jaa
VTT
VTT
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.