Hiilineutraali Suomi 2035 edellyttää energiajärjestelmän muutoksia, jotka syntyvät vain yhteistyöllä

Uutiset

Smart Otaniemi -innovaatioekosysteemi on toiminut kaksi vuotta ja koonnut noin 100 yritystä ja tutkimusorganisaatiota kehittämään yhdessä kestäviä ja älykkäitä energiaratkaisuja. Miksi älykäs energia on niin tärkeä ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän talouskasvun mahdollistaja?

Energiantuotannon vaikutus ilmastoon on merkittävä – esimerkiksi Suomessa noin 75 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä syntyy energian tuotannosta ja kulutuksesta. Kyseessä on globaali ongelma, johon etsitään kuumeisesti ratkaisua eri puolilla maailmaa, ja toimiville ratkaisuille on olemassa valtava markkinapotentiaali.

Smart Otaniemi on älykkään energian innovaatioekosysteemi, jossa erilaiset organisaatiot kehittävät yhdessä kestäviä ja kaupallisesti kannattavia energiaratkaisuja, jotka auttavat siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Innovaatioekosysteemiä koordinoi VTT ja toimintaa rahoittaa yritysten ja kumppaneiden lisäksi Business Finland. Smart Otaniemi tarjoaa uuden tavan tehdä tutkimus- ja kehitystyötä. Eri yritysten ja tutkimuslaitosten yhteiskehittämishankkeissa haasteita ratkotaan eri näkökulmat huomioiden. 

 ”Smart Otaniemen tavoitteena on koota laaja yritysjoukko kehittämään älykkään energiajärjestelmän uusia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja, jotka ovat myös vientikelpoisia globaalisti. Samalla taklaamme ilmastonmuutosta, johon eri puolilla maailmaa kaivataan kipeästi ratkaisuja. Hyödynnämme laajasti muun muassa suomalaista energia- ja tietoliikenneosaamista”, sanoo Tuula Mäkinen, VTT:n Älykäs energia ja rakennettu ympäristö -tutkimusalueen johtaja.

Kahden toimintavuoden aikana ekosysteemin verkosto on kasvanut jo yli sataan toimijaan, ja pilottiprojekteja on käynnissä useita. Innovaatioekosysteemin ohjausryhmässä ovat VTT, Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja Business Finland, ja ekosysteemin työtä suuntaavat tiiviisti myös yritykset. Smart Otaniemen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2018 käynnistyneet kahdeksan pilottiprojektia päättyvät tämän vuoden aikana. Vuonna 2019 alkaneet kolme pilottihanketta ovat hyvässä vauhdissa ja seuraavat kehityshankkeet saadaan piakkoin käyntiin.

Kehityskohteena älykkäät ja joustavat energiajärjestelmät

Käynnissä oleva energiamurros edellyttää energiajärjestelmältä ja -markkinoilta uudenlaista juostavuutta ja ohjattavuutta. Päästötavoitteet vaativat toisaalta uusiutuvan energian laajamittaista käyttöä, toisaalta eri prosessien, kuten liikenteen tai teollisuuden, sähköistämistä. Samalla energian rooli kriittisenä infrastruktuurina on entistäkin keskeisempi. Nämä haasteet edellyttävät uusia menetelmiä energiajärjestelmän monitorointiin, ohjaamiseen ja joustavuuteen.

Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia joustava markkina avaa tavalliselle kuluttajalle ja energia-alan toimijoille? Aiemmin joustoa on haettu lähinnä tuotantolaitoksilta ja suurista teollisuuskuormista, eikä esimerkiksi kotitalouksien tai rakennusten joustomahdollisuuksia ole laajasti hyödynnetty. Tulevaisuudessa myös kotitalouksien joustoa voidaan hyödyntää aiempaa paremmin: aurinkopaneelin tuottama ylimääräinen energia voidaan myydä eteenpäin ja ilmalämpöpumpun tai sähköauton latauksen ohjattavuutta voidaan hyödyntää säätömarkkinoilla. Joustokapasiteetin määrä tulee olemaan keskeinen tekijä, joka mahdollistaa vaihtelevan uusiutuvan energian hyödyntämisen. Yksittäisen asiakkaan jousto voi siis osaltaan olla rakentamassa tulevaisuuden puhdasta energiajärjestelmää. 

VTT kehittää uusia ratkaisuja joustavan energiajärjestelmän toteutukseen laajasti ulottuen markkinoiden kehittämisestä aina ohjattavan energiaresurssin ratkaisuihin asti. Nyt kehitetty sub-aggregaattori-malli pyrkii osaltaan helpottamaan hajautettujen pienten energiaresurssien hyödyntämistä kustannustehokkaasti järjestelmärajapintojen kautta.

Energiamarkkinaa kehittävät pilotit

Smart Otaniemessä on kehitetty joustomarkkinaa varten uudenlainen sub-aggregaattori-toimijoihin perustuva liiketoimintamalli. Keskeinen ajatus on, että useilla toimijoilla on luonnostaan mahdollisuus monitoroida ja hallita hajautettuja energiaresursseja, esimerkiksi sähköautojen latauspisteitä tai rakennusten lämmitys- ja jäähdytyslaitteita. Toisaalta nämä toimijat eivät lähtökohtaisesti ole mukana energiamarkkinalla. 

Sub-aggregaattori-malli pyrkii löytämään uusia ratkaisuja, joissa resurssien joustoa hyödynnetään kustannustehokkaasti järjestelmärajapintojen kaikkia osapuolia hyödyttäen. Mallia on kehitetty ja pilotoitu Smart Otaniemi -ekosysteemissä.

Fleximar-hankkeessa on puolestaan etsitty uusia liiketoiminta- ja markkinamalleja ja hallinta- ja ohjausperiaatteita, joiden avulla myös teholtaan pienempien joustoresurssien hyödyntäminen on tulevaisuudessa mahdollista.

Lisätietoja Smart Otaniemen verkkosivuilla

Jaa
Kari Mäki

Kari Mäki

Research Professor
Sanna Öörni

Sanna Öörni

Co-Creation Manager
Toimialat
Tutkimusosaaminen