Miten yritys voi toimia ketterästi yllätysten maailmassa? Strateginen ennakointi tuo kilpailuetua

Artikkelit
Pauli Komonen,
Sofi Kurki

Miksi strategisen ennakoinnin pitäisi kuulua jokaisen yrityksen työkalupakkiin? Voisi myös kysyä, miksei jonkin yrityksen pitäisi ajatella tulevaisuutta? Sen sijaan, että yritys murrostilanteessa pyrkii jatkamaan kuin ennenkin toivoen parasta, VTT:n ennakointiammattilaiset kehottavat tarttumaan härkää sarvista. Kun tulevaisuutta lähestyy järjestelmällisesti ja kehittyneillä työkaluilla, toiminnalle aukeaa uusia ovia.

Yrityksen toiminnan kehittäminen siten, että se pystyy ketterästi ennakoimaan muutoksia esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisessä tai teknologian kehityksessä, tuottaa merkittävää kilpailuetua.

– Tänä vuonna yrityksissä on havahduttu siihen, että strategian, työtapojen ja esimerkiksi myynnin täytyy muuttua hyvin nopeasti. Samalla suuret taloudelliset, geopoliittiset ja ympäristökysymykset leimaavat niin lähitulevaisuutta kuin pitkän aikavälin kehitystä. Ennakointi auttaa tämän valtavan epävarmuuden jäsentämisessä ja kirkastaa yrityksen strategiaa, tutkija Pauli Komonen kertoo.

Voimakkaasti muuttuvassa maailmassa ne yritykset, joilla on vahva resilienssi, eli joustokyky, erilaisia tulevaisuuksia kohtaan, selviävät voittajina. Miten tätä joustokykyä kasvatetaan ennakoinnilla?

Valokeila kasvun mahdollisuuksiin

Murroskaudet vaikuttavat tyypillisesti käytössä oleviin teknologioihin, organisoitumisen tapoihin ja muihin vallitseviin käytäntöihin, jotka suoraan vaikuttavat yritysten toimintaan. Ennakointitutkimus tuottaa yritykselle toimintatapoja, jotka mahdollistavat ennakointitiedon nivomisen yrityksen toimintaan. 

– Ensiarvoisen tärkeää on kiinnittää huomio todennäköisten kehityskulkujen lisäksi mahdollisiin odottamattomiin tapahtumiin. Niillä on keskeinen merkitys maailman ja yritystoiminnan muuttajana. Lisäksi kilpailukykyyn panostavan yrityksen tulee kartoittaa aktiivisesti nousevia mahdollisuuksia ja tarttua niihin ketterän kokeilukulttuurin keinoin. Ketteryydessä ja resilienssissä auttaa, että yrityksellä on jäsentynyt kuva toimintansa merkityksestä ja sitä pidetään ajan tasalla, sanoo erikoistutkija Sofi Kurki.

Ennakointityössä on keskeistä identifioida yritysten menestyksen ja kasvun mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Samalla tunnistetaan tekijät, jotka todennäköisesti muuttavat toimintaympäristöä. Ne voivat olla sekä disruptoivia voimia että muutoksia, joissa piilee uuden liiketoiminnan mahdollisuus.

Signaalit nousevat vain harvoin oman toimialan sisältä

VTT:n ennakointiammattilaiset tunnistavat yrityksen kasvun mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä, ja kartoittavat keskeisimmät signaalit, joihin myös asiakkaan katseen tulee kiinnittyä. Nämä signaalit nousevat vain harvoin yksin oman toimialan sisältä, ja siksi muutosta tulee ymmärtää laaja-alaisesti ja yli toimialojen.
 
– Lähtökohtia voivat olla esimerkiksi tulevaisuuden kuluttajan profilointi tai ymmärrys niistä tieteellisistä tai teknologisista innovaatioista, joista voi pitkällä aikavälillä kehittyä yritykselle keskeisiä muutosvoimia. Kartoitamme millaisia erilaisia tulevaisuuksia näistä muutosvoimista voi seurata ja mitkä strategiset valinnat tuovat erityistä kilpailuetua, strategisen ennakoinnin päällikkö Sanna Malinen sanoo.

VTT on monialainen, monimenetelmällinen ja kansainvälisesti verkottunut ennakointitalo, jolla on pitkiä kumppanuuksia niin liike-elämän kuin julkishallinnon organisaatioiden kanssa.

– Merkittävä osa maailmaa muuttaneista voimista on ollut teknologisia edistysaskelia.  Vaikka tiedämme VTT:llä paljon teknologiasta, emme suhtaudu siihen itseisarvoisesti. Ennakoinnissa teknologian kehitys on aina osa laajempaa kokonaisuutta, yksi näkökulma maailman muutokseen. Laaja-alaisuutensa vuoksi VTT on kuin uteliaan mielen karkkikauppa, Pauli Komonen kertoo.

– Eniten hyötyä ennakoinnista on jatkuvana kumppanuutena. Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää, ettei asiakas jää yksin raportin kanssa, vaan tuemme myös oivallusten viemisessä käytäntöön, Komonen painottaa.

Kirjoittajat työskentelevät VTT:n Corporate Foresight and Strategy -tiimissä, joka auttaa organisaatioita strategisessa uudistumisessa sekä riskeihin varautumisessa ennakoinnin avulla. Poikkitieteellisestä tiimistä löytyy asiantuntemusta niin liiketoiminnasta, teknologiasta kuin ihmistieteistä.

Tutustu referenssitarinaamme siitä, miten Hartwall käytti VTT FutureRadar -työkalua valmistaakseen liiketoimintansa tulevaisuuden muutoksiin ja tunnistaakseen organisaationsa sekä teknologiansa kehityskohteet etukäteen, lue lisää.

Jaa
Pauli Komonen
Pauli Komonen
Sofi Kurki
Sofi Kurki