Energia ja liikenne maaseudun arjessa – tutkijat keräävät kokemuksia asukkailta

Uutiset, Lehdistötiedote

Elinkustannusten nousu haastaa kotitalouksia monin eri tavoin. VTT ja Vaasan yliopisto tutkivat energia- ja liikenneköyhyyttä maaseudulla ja etsivät keinoja sen vähentämiseksi.

Sähkön, autoilun ja ruuan hinnat sekä lainojen korot ovat nousseet viime vuosina poikkeuksellisen voimakkaasti, mikä on heijastunut kotitalouksiin monin eri tavoin. Energian ja liikenteen hinta haastaa myös useampia kotitalouksia kuin aiemmin.

”Monet asumisen ja kulkemisen haasteet kohdistuvat vahvemmin maaseudulle kuin kaupunkeihin, sillä maaseudulla ei ole yhtä paljon vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi”, kertoo johtava tutkija Jenni Eckhardt VTT:stä.

Maaseudulla kulkeminen painottuu henkilöautoiluun, ja joukkoliikennettä on tarjolla niukasti tai ei lainkaan. Näin ollen polttoaineiden hinnannousu ja vaihtoehtojen puute voivat rajoittaa liikkumista ja vaikeuttaa palveluiden saavuttamista.

Myös sähköenergian hinnannousulla on ollut merkittäviä vaikutuksia monille kotitalouksille, vaikka valtioneuvosto sääti räätälöityjä tukimenetelmiä kompensoimaan kotitalouksien kohtuuttomia energiakuluja. Kaikilla ei ole mahdollisuutta esimerkiksi investoida energiatehokkuuteen tai muuttaa asumaan muualle.

”Maaseudulla kiinteistön arvo voi olla erittäin matala sekä vuokra-asuntoja on tarjolla vain vähän, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi voi jäädä kalliimmaksi muuttunut asuminen omakotitalossa. Tilanne voi hankaloitua entisestään eduskunnan päätettyä, ettei omistusasuntoon jatkossa myönnetä yleistä asumistukea”, sanoo maaseudun liikennekysymysten erityisasiantuntija Heli Siirilä Vaasan yliopistosta. 

Maaseudun asukkaat voivat kertoa kokemuksistaan sähköisessä kyselyssä

VTT:n ja Vaasan yliopiston tutkijat toivovat, että maaseudulla asuvat osallistuisivat tutkimushankkeeseen kertomalla kokemuksiaan ja näkemyksiään sähköisessä kyselyssä. Tavoitteena on selvittää, millaista maaseudun arki on asumisen energian ja liikenteen näkökulmista. Vastausaikaa kyselyyn on 15.1.2024 saakka. Sähköisen kyselyn osoite on:  https://link.webropol.com/s/kotitalouksien-energia-liikenne.

MaaElli-hankkeen eli Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä -hankkeen toteuttavat VTT ja Vaasan yliopisto. Tavoitteena on löytää hallinnollisia ja rakenteellisia keinoja vähentää energia- ja liikenneköyhyyttä. Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut hankkeen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Hanke jatkuu helmikuun 2025 loppuun asti.

Jaa
Jenni Eckhardt
Jenni Eckhardt
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.