Suomeen Naton yrityskiihdyttämö ja kaksi testikeskusta

Uutiset, Lehdistötiedote

Naton DIANA-ohjelma laajentaa verkostoaan uusilla toimipisteillä. Suomi on nyt osa verkostoa, kun DIANA-aloitteen johtokunta hyväksyi esityksen yrityskiihdyttämön ja kahden testikeskuksen perustamisesta Suomeen. Niiden tehtävänä on auttaa yrityksiä kehittämään siviili- ja puolustussektoreille teknologiaa, innovaatioita ja liiketoimintaa.

Keväällä 2023 alkanut puolustusministeriön ja VTT:n vetämä ja useiden toimijoiden panosta edellyttänyt valmistelutyö on saatu toivottuun päätökseen. VTT perustaa yrityskiihdyttämön Espoon Otaniemeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Teknologioiden testikeskukset perustetaan Oulun yliopiston ja VTT:n Otaniemen toimipisteen yhteyteen.

Part of the DIANA network

Suomeen perustettavat toiminnot ponnistavat vahvan, vuosikymmeniä rakentuneen teknologiaosaamisen ja markkinamenestyksen pohjalta. Kiihdyttämön ja testikeskusten teknologiateemat liittyvät seuraavan sukupolven kommunikaatiojärjestelmiin, 6G-teknologiaan, kyberturvallisuuteen sekä kvantti- ja avaruusteknologioihin.

”VTT:lle on kunnia olla mukana DIANA-verkostossa ja sen kiihdyttämö- ja testikeskustoiminnassa. Suomen maailmanluokan osaaminen auttaa edelläkävijäyrityksiä kehittämään syväteknologioita, jotka turvaavat Natoa ja sen miljardia asukasta”, toteaa Sauli Eloranta, VTT:n puolustusteknologioihin liittyvän toiminnan johtaja.

Yrityskiihdyttämö valmentaa yrityksiä toimimaan puolustussektorilla

VTT perustaa tulevaisuuden kommunikaatiojärjestelmiin ja kvanttiteknologiaan keskittyvän yrityskiihdyttämön Espoon Otaniemeen yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Kyseessä on koulutusohjelma, joka auttaa yrityksiä kehittämään kaupallisiin ja puolustustarkoituksiin tarkoitettua syväteknologiaa sekä innovaatioita. Lisäksi se tarjoaa yrityksille laajaa ja monipuolista koulutusta liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisestä puolustussektorilla.

Kiihdyttämön palvelut on suunnattu erityisesti startup- ja pk-yrityksille, joilla on vasta vähäistä kokemusta puolustus- ja turvallisuusalasta.

”Kauan odotettu päätös on Suomelle merkityksellinen, koska suomalaistoimijat pääsevät ensimmäistä kertaa valjastamaan huippuluokan osaamisensa Naton DIANA-innovaatiotoiminnan hyväksi näin laajassa mittakaavassa. Maassamme on suuri määrä teknisesti kehittyneitä ja innovatiivisia startup- ja pk-yrityksiä, joiden on ollut vaikeaa panostaa vientiin puolustusalalla. DIANA tukee tätä toimintaa kouluttamalla maksuttomasti kiihdyttämöiden avulla yrityksiä Nato-maiden teknisiin ja hankintavaatimuksiin sekä laatimalla yrityskohtaisia liiketoiminnan koulutusohjelmia. Tällainen mekanismi tarjoaa yrityksille kiihdytyskaistan päästä mukaan haastavalle, mutta kansainvälisesti nopeimmin kasvavalle toimialalle – toivon suomalaisyrityksiltä mahdollisimman laajaa osallistumista ”, kertoo Eloranta

DIANA valitsee yritykset kiihdyttämöihin hakumenettelynsä kautta. Menettely on nimeltään DIANA-haasteohjelma (DIANA challenge programme). Ensimmäinen hakukierros Suomen DIANA-kiihdyttämöön käynnistyy vuonna2024 ja se on avoin Nato-maiden kaksoiskäyttöratkaisuja kehittäville startup-yrityksille. 

Testikeskukset tarjoavat työkaluja teknologiakehitykseen

Teknologioiden testikeskukset perustetaan VTT:n Otaniemen ja Oulun yliopiston toimipisteen yhteyteen. VTT:n Otaniemen testikeskus keskittyy kyberturvallisen kommunikaation sekä kvantti- ja avaruusteknologioiden testaamiseen. Oulun yliopiston testikeskus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden 6G-verkkoteknologioiden testaamiseen.

DIANA-testikeskukset ovat paikkoja, joissa yritykset voivat vahvistaa omaa teknologista osaamistaan ja kilpailukykyään. Testikeskusten tarjoaman tutkimusinfrastruktuurin ja osaajien avulla yritykset voivat arvioida omia konseptejaan ja teknologioitaan sekä saada tukea niiden kehittämiseen. Käytännössä testikeskukset koostuvat jo olemassa olevista kattavista tutkimustiloista ja -laitteista sekä alan huippuosaamisesta. Testikeskukset tukevat myös kiihdyttämöohjelmaan osallistuvien startup-yritysten kehittymistä.

Testikeskuspalveluita voivat ostaa kaikki Nato-maiden yritykset riippumatta siitä, ovatko ne mukana DIANA-kiihdyttämössä.

”Suomella on vahva asema siviilipuolen kommunikaatiojärjestelmien kehittäjänä mm. Nokian ansiosta.  DIANA on suurelle joukolle alan toimijoita reitti päästä kiihdytyskaistalla Nato-maiden puolustusmarkkinoille”, Eloranta sanoo. 

Mikä on Naton DIANA-aloite?

Naton DIANA-aloitteen (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) tehtävänä on tunnistaa puolustus- ja turvallisuussektorin tulevia haasteita ja etsiä niihin teknologiaratkaisuja yhdessä yritysten kanssa.

“Yksi DIANAn voimavaroista on ainutlaatuinen, transatlanttinen osaamiskeskusten ja innovaatiojohtajien verkostomme, joka työskentelee yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. DIANAn laaja ja monimuotoinen kumppaniverkosto vauhdittaa puolustukseen, turvallisuuteen ja rauhaan liittyvien mullistavien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa”, sanoo DIANAn pääjohtaja, professori Deeph Chana.

Aloite keskittyy uusiin teknologioihin kuten tekoälyyn, autonomiaan ja kvanttiteknologioihin, jotka ovat luonteeltaan kaksikäyttöisiä eli niitä on mahdollista hyödyntää kaupallisesti sekä siviili- että puolustussektorilla. 

DIANA lyhyesti

  • Nato perusti DIANAn auttamaan sellaisten kaksoiskäyttöteknologioiden kehitystä, jotka vastaavat turvallisuuden ja puolustuksen haasteisiin. DIANA tukee yrityksiä, jotka työskentelevät jäsenmaiden määrittelemien avainalojen ratkaisujen parissa.
  • Vastatakseen muuttuvan maailman tarpeisiin Nato tunnistaa, kehittää ja ottaa käyttöön nousevia ja disruptiivisia kaksoiskäyttöteknologioita.
  • DIANA on Naton innovaatiokiihdyttämö, joka kokoaa jäsenvaltioiden innovaattoreita tukemaan Naton teknologista johtoasemaa, puolustamaan sen miljardia kansalaista sekä ylläpitämään rauhaa ja turvallisuutta.
  • DIANA tarjoaa yrityksille koulutuksia, rahoitusta, kaupallista neuvontaa sekä pääsyn puolustusalan asiantuntemukseen ja sijoittajiin. Ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät kaksoiskäyttöteknologioita merkittäviin puolustus- ja resilienssihaasteisiin.

Yhteystiedot:

VTT
Sauli Eloranta, Vice President, Defence
[email protected], tel. +358 40 580 8664

Oulun yliopisto
Hannu Nikurautio, Tutkimusjohtaja, 6G Flagship 
[email protected], tel. +358 40 729 0653

Aalto-yliopisto
Janne Laine, innovaatioista vastaava vararehtori
[email protected], tel. +358 50 465 6835

Helsingin yliopisto
Sasu Tarkoma, dekaani, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
[email protected], puh. 040 506 2163

 

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.