VTT mukana kahdessa Euroopan puolustusrahaston hankkeessa, joiden yhteisarvo on 58 miljoonaa

Uutiset, Lehdistötiedote

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan puolustusrahaston (EDF) vuoden 2022 tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoituspäätökset. VTT on mukana kahdessa hankkeessa, jotka saivat EU:lta yhteensä 58 miljoonan euron rahoituksen. Ne auttavat kehittämään EU:n puolustuskykyä kriittisillä alueilla yhteiseurooppalaisessa ilmatilannekuvassa ja satelliitteihin perustuvassa sotilastiedustelussa. Hankkeita vetää Airbus Defence and Space.

”Euroopan komission myöntämä rahoitus yhdistää Eurooppaa tärkeänä aikana. Meille on ensisijaisen tärkeää osallistua Euroopan ja samalla kansallisen turvallisuuden ja vakauden edistämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa digitaalisten teknologioiden erityisosaamisen tuomista hankkeisiin, erityisesti avaruusteknologioiden ja reaaliaikaiseen tilannekuvaan tarvittavien teknologioiden alalla”, toteaa Sauli Eloranta, VTT:n Safe and connected society -tutkimusalueen johtaja.

Hankkeet, joissa VTT on mukana keskittyvät EU:n puolustuskykyjen kehittämiseen kriittisillä alueilla ilmavalvonnassa ja -sotilastiedustelussa.SPIDER-hankkeessa kehitetään edelleen satelliittikonstellaatioita, joita hyödynnetään tiedustelussa ja valvonnassa. SESIOP-hankkeessa parannetaan eurooppalaisten siviili- ja sotilasilmailun komento- ja ohjausjärjestelmien yhteentoimivuutta sekä niiden välistä turvallista tiedonsiirtoa.

Euroopan puolustusrahasto on uusi, EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2021. Rahaston budjetti vuosille 2021–2027 on yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa. Tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia.

Nyt julkaistulla rahoituskierroksella Euroopan puolustusrahasto tukee yhteensä 41:ä puolustusalan tutkimus- ja kehityshanketta EU:ssa. Hankkeisiin myönnettiin yhteensä 832 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Lisätietoa rahoituspäätöksestähttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3481

Jaa
Sauli Eloranta
Sauli Eloranta
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.