Tietoa VTT:stä

Olemme yritysten ja yhteiskunnan visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Omistajamme on Suomen valtio. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.

Avainluvut*

Kokonaistuotot (€)

284M

Työntekijät

2355

Patenttiperheet

450

Asiakkaat

1135

Liikevaihto ulkomailta

45%

Tieteelliset artikkelit

488

*) VTT-konserni 2023  
Lisää avainlukuja VTT:n hallintosivulla ja vuosikertomuksissa.

Tänään on ihan tavallinen päivä – vai onko?

Vaikka ihmiskunnalla on edessään kenties historiansa suurimmat haasteet, me VTT:llä näemme tulevaisuuden valoisana. Koska tiedämme myös, millaisia uskomattomia uusia polkuja tieteen ja teknologian kehitys ihmisille avaa.

On aika kääriä hihat ja kääntää suuret haasteet mahdollisuuksiksi.

Oletko mukana?

Liiketoiminta

VTT:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, joilla kehitämme ratkaisuja yrityksille ja yhteiskunnalle.

Icon illustration of leaves

Hiilineutraalit ratkaisut

Kehitämme systeemisiä ja teknologisia ratkaisuja, jotta hiilineutraali talous ja yhteiskunta toteutuvat. Osaamistamme ovat erityisesti energiajärjestelmät, rakennettu ympäristö, liikkuminen ja liikenne sekä vedyn mahdollisuudet.

Icon illustration of a circle where half is a brain, half is a cogwheel

Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit

Luomme prosesseja, teknologiaa, materiaaleja ja tuotteita, jotka ovat kestävän kehityksen mukaisia ja mahdollistavat kestävän tulevaisuuden. Osaamistamme ovat erityisesti teollinen biotekniikka, ruoantuotannon ratkaisut, teollinen kemia, biomateriaalien käsittely, biopohjaiset tuotteet, tietoon perustuva suunnittelu ja älykäs valmistava teollisuus.

Icon illustration of computer

Digitaaliset teknologiat

Keskitymme digitaalisuuden mahdollistamiin läpimurtoteknologioihin, jotta yhteiskunta voi olla sekä turvallinen että toimiva. Osaamistamme ovat erityisesti mikroelektroniikka, kvanttiteknologia, anturointiratkaisut, ennakointi ja datatalous. Lisäksi Suomen kansallinen metrologialaitos ja mittanormaalilaboratorio MIKES on osa VTT:tä.

Yhteiskunnallinen roolimme

VTT:n julkinen mandaatti tuo VTT:lle vahvan yhteiskunnallisen roolin. Teemme aktiivista sidosryhmäyhteistyötä Suomessa (yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, tutkimusrahoittajat, järjestöt, ministeriöt sekä kunta- ja aluehallinto) ja edistämme näin säännöllistä tiedonkulkua ja yhteisen näkemyksen muodostumista kansallisesti tärkeissä asioissa.

Teemme kiinteää yhteistyötä yritysten kanssa hankkeissa, joissa edistetään suomalaisten ja eurooppalaisten teollisten arvoketjujen uusiutumista ja kestävää kilpailukykyä. Lisäksi teemme yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa eli muun muassa tuotamme erilaisia päätöksentekoa tukevia selvityksiä ja autamme tunnistamaan eri teollisuusalojen innovaatiotarpeita. VTT:n tutkimus- ja innovaatiotyö tuottaa näkyvää lisäarvoa suomalaiselle yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle.  

Hallinto

VTT on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö.

Yhtiökokous on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ylin päättävä elin.

Hallituksen tehtävä on mm. valvoa yhtiön strategian toteuttamista ja vastata operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajan päätöksentekoa.

Vastuullisuus

VTT:n merkittävin vastuullisuusteko on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa luomme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet tutkimus- ja palvelutoiminnassamme, raportoinnissa sekä sisäisessä toiminnassamme.

Perhe istuu terassilla ja istuttaa kasveja ruukkuihin yhdessä.

Arvot ja eettiset normit

Työtämme ohjaavat arvot ja eettiset normimme:

Arvomme

Kunnioitus | Yhdessä | Intohimo | Edelläkävijyys

Eettiset normimme 

Puolueettomuus | Luotettavuus | Rehellisyys | Vastuullisuus

Lue kulttuuristamme

Strategiamme

Strategiamme on auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ratkomaan globaaleja haasteita tieteen ja teknologian avulla. Tutkimustoimintaamme ohjaavat globaalit haasteet, joihin kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Olemme onnistuneet, kun asiakkaamme luovat uutta, kestävää liiketoimintaa, josta syntyy valoisampi tulevaisuus ja eksponentiaalista toivoa.

Suuri määrä aurinkokennoja veden päällä.

VTT:n vaikuttavuus

Yhteistyö VTT:n kanssa vaikuttaa asiakkaidemme kykyyn luoda ja skaalata uusia, radikaaleja innovaatioita sekä kasvattaa liiketoimintaa ja kansainvälisiä verkostoja. Asiakkaidemme lisäksi toimintamme vaikuttaa laajemmin yhteiskuntaan ja edesauttaa kestävämmän maailman rakentamista.

One person is using a tablet and another is using VR glasses

VTT:n historia

VTT perustettiin vuonna 1942 sodanaikaiseen Suomeen. 80-vuotinen matkamme 1940-luvulta tähän päivään osoittaa, että tieteen, teknologian ja yhteistyön avulla suuretkin yhteiskunnalliset haasteet voidaan kääntää kasvun mahdollisuuksiksi. 

Two children are balancing on top of a huge fallen tree trunk in a forest

Haluatko ottaa yhteyttä meihin?