Yhtiökokous

Vuosittainen yhtiökokous muun muassa nimittää VTT:n hallituksen. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoo. Yhtiön johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat VTT-konsernin. Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. VTT:n yhtiökokouksessa omistajan eli Suomen valtion äänivaltaa käyttää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajan. VTT-konsernia johtavat emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus.