Innovaatioekosysteemi yhdistää tutkimuksen ja elinkeinoelämän

Innovaatioekosysteemit ovat tehokas alusta ratkoa tulevaisuuden monimutkaisia haasteita, jotka vaativat entistäkin monialaisempaa ja -tieteisempää osaamista.

Tulevaisuuden ratkaisut perustuvat yhteistyöhön, jossa tähdätään kokonaisten järjestelmien muuttamiseen.

Innovaatioekosysteemeissä eri toimijat, kuten yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset, kehittävät tavoitteellisesti yhdessä tällaisia uusia kestäviä, systeemisiä, ratkaisuja ja sitä kautta uutta liiketoimintaa. VTT:n ydintoimintaan kuuluu innovaatioekosysteemien kehittäminen yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

VTT:n luonteva rooli innovaatioekosysteemien veturina syntyy sen puolueettomuuden, erinomaisen teknologiaosaamisen ja laadukkaiden tutkimusinfrastruktuurien avulla. Innovaatioekosysteemit rakentuvat laadukkaiden ja toimivien tutkimus-, kehittämis- ja kokeiluympäristöjen ympärille.

Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisissä ja huippuosaamiseen perustuvissa innovaatioekosysteemeissä. Tällaisia ekosysteemejä ovat esimerkiksi älykäs energia (Smart Otaniemi), autonomiset järjestelmät (RAAS), elintarviketalous 4.0, synteettinen biologia (Synbio Powerhouse), älykkäät biotuotteet (Circular bioeconomy), älykäs terveys, älykäs teollisuus (Industry beyond 4.0), elektroniikka (PrintoCent ja Micronova) sekä kiertotalouden ekosysteemi.

Innovaatioekosysteemien ympärille on jo rakentunut merkittäviä yritysvetoisia yhteistyöverkostoja, joiden tavoitteena on viedä tutkimustuloksia ja innovaatioita kansainväliseksi liiketoiminnaksi tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden kanssa.