Vaikuttavuusjohtaminen

Palvelu

Vaikuttavuuden ymmärtämisestä, priorisoinnista ja mittaamisesta on tullut yhä tärkeämpää julkisessa päätöksenteossa. Esimerkiksi kaupungit tekevät jatkuvasti päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisiin, yrityksiin ja ympäristöön erilaisin, toisiinsa kytkeytynein tavoin. Autamme julkisen sektorin organisaatioita löytämään kestävää päätöksentekoa tukevat työkalut ja ottamaan ne käyttööön.

Lyhyesti

Autamme asiakkaitamme laatimaan järjestelmällisen ja kattavan tavan hyödyntää yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia päätöksenteossa. Autamme ottamaan käyttöön johtamisstrategiat, jotka perustuvat asianmukaisiin indikaattoreihin ja tietoon. Tarjoamme myös työkaluja, joilla vaikutukset saadaan näkyviksi.

Asiakkaanamme hyödyt VTT:n poikkeuksellisen monitieteellisestä osaamisesta. Tiimissämme yhdistyvät strateginen ennakointi, vaikutusten arviointi, mallintaminen, palvelumuotoilu ja syvällinen toimialaosaaminen energiateollisuudesta liikenteeseen ja valmistavaan teollisuuteen.

Olemme menestyksekkäästi auttaneet useita kaupunkeja ja julkisen sektorin organisaatioita, kuten ministeriöitä tekemään tulevaisuuden kannalta kestäviä päätöksiä ja johtamaan toimintaa vaikutuslähtöisesti. 

 

 

Antti Kojola
Antti Kojola
Solution Sales Lead