Espoo otti vaikuttavuuden kaupungin johtamisen välineeksi

Uutiset

Uudenlaista ajattelutapaa yhteiskehitettiin VTT:n kanssa. Kaupunkien täytyy huomioida päätöksenteossa taloudellisten raamien lisäksi myös paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä alueen yritysten elinvoimaan että ihmisten hyvinvointiin. Yhdessä VTT:n kanssa rakennettiin uudenlaista mallia, jossa johtaminen ei perustu vain talouslukuihin, vaan kokonaiskestävään ja nykyistä monipuolisempaan dataan.

Yhteistyö on jo tuottanut vaikuttavuuskarttoja, -indikaattoreita ja tiekarttoja johtamisen kehittämisen tueksi ja Espoo on saanut käyttöönsä myös VTT:n koko ymmärryksen erilaisista valtavista murroksista esimerkiksi energian, liikenteen, rakentamisen ja terveyden saralla. 

”Haluamme rakentaa sosiaalisesti, kulttuurisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta. Tässä työssä datalla, tiedolla ja vaikuttavuudella johtaminen on keskeistä”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

Yhteinen kehityshanke alkoi Espoon kaupungin johdon halusta ymmärtää kaupungin laaja-alaista vaikuttavuutta paremmin. Kaupungin ja VTT:n edustajat keskustelivat perusteellisesti siitä, mitä vaikuttavuus on ja miten kaupunki voi vivuttaa alueen yritysten elinvoimaa ja kansalaisten hyvinvointia. Vaikuttavuuden, ennakoinnin ja palvelumuotoilun asiantuntijat yhdessä Espoon johdon kanssa tuottivat kokonaiskuvan kaupungin strategiaa, Espoo-tarinaa, tukevista vaikuttavuuden tavoitteista ja mittareista ja mallinsivat vaikuttavuuden ketjuja. Hankkeen työpajat tuottivat myös toiminnallisia tiekarttoja tulevaisuuskestävän johtamisen tueksi. Selvisi, että kaupunki tarvitsee päätöksentekoon nykyistä laaja-alaisemmat tavoitteet ja mittarit sekä uudenlaista dataa taustalle.

Työ parempien mittareiden kehittämiseksi jatkuu Espoossa. Torstaina 19.5.2022 espoolaiset kokoontuivat vuosittaiseen Esimiesareenaan keskustelemaan vaikuttavuudella johtamisesta ja tulevaisuutta ennakoivista mittareista VTT:ltä Espoossa lainassa olevan kehittämispäällikön Peter Ylénin johdattelemana.  

”Haluamme tukea päätösten tekemistä ja johtamista laaja-alaiseen tietopohjaan tukeutuen ja siksi kehitämme tiedolla, data-analyysilla ja vaikuttavuudella johtamista yhdessä esihenkilöiden kanssa”, sanoo Espoon palvelukehitysjohtaja Päivi Sutinen.

Korona pakotti pohtimaan toiminnan ja päätösten laajempia vaikutuksia

Kaupunkien johtamisessa talous usein ylikorostuu, sanoo VTT:n digitaalisten teknologioiden liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen. ”Kaupunkien johtamisessa olisi tärkeää saada läpinäkyvyyttä eri päätösten vuorovaikutukseen ja kokonaisvaikuttavuuteen. Tällä hetkellä johtamisessa korostuvat talous ja yksittäiset päätökset”, Turunen sanoo.

Vaikuttavuutta ei voi arvioida pelkästään talouden pohjalta. Se, miten monta jotakin tiettyä yksikköä tietyllä rahamäärällä saadaan ei anna riittävää tietoa päätöksenteon pohjaksi, muistuttaa VTT:n Future-proof Societies -tutkimustiimin vetäjä Kirsi Hyytinen: “Sosiaalinen, kulttuurinen ja ympäristönäkökulma täytyy aina ottaa mukaan vaikutusten tarkasteluun. Alueen yritykset, tutkimustoimijat ja kansalaiset on otettava huomioon ja päätösten tuottamaa arvoa pitää tarkastella heidän kannaltaan.”

Koronapandemia alkoi kesken hankkeen ja sen vaikutus ulottui kaikkeen kaupungin toimintaan. Korona loi vahvan ymmärryksen, että vaikuttavuuteen perustuvan johtamisen kehittäminen kannattaa. Kaupungilla täytyy olla valmius kohdata uusia kriisejä.

Hyytinen ja Sutinen kertovat hankkeen kehittäneen kaupungin ajattelutavan muutoksen välttämättömyyttä. Hanke on tuottanut silmälasit, joiden läpi katsomalla johtamisen tulevaisuuskestävyys sekä tiekartta käytännön toimiin on löydetty. Työ jatkuu kaupungissa valtuutettujen kanssa Espoo-tarina vaikuttavuusindikaattoreiden merkeissä ja valittujen tulosyksiköiden kanssa. 

Lisätietoja

ESPOO

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Puh. 09 81621, [email protected]   

Päivi Sutinen, palvelukehitysjohtaja 
Puh. 046 877 2871, [email protected]

Jaa
Erja Turunen
Erja Turunen
Executive Vice President
KirsiMaria Hyytinen
Kirsi-Maria Hyytinen
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.