Smart City -suunnittelu ja päätöksenteko

Kaupungit voivat hallita riskejä ja kohdistaa varoja tehokkaammin käyttämällä VTT CityTune® -mallia. Tämän mallinnustyökalun ja analyysimenetelmän avulla voidaan ennustaa tärkeiden päätösten todennäköisiä vaikutuksia uusien alueiden suunnitteluvalinnoissa, julkisten palveluiden priorisoinnissa ja älykaupunkiin tehtyjen investointien vaikuttavuuden maksimoinnissa.

Lyhyesti

Kaupungeissa tehtävien suurten päätösten todennäköisten vaikutusten ennustaminen oikeilla mallinnusvälineillä ja analyysimenetelmillä.

Rakennettuun ympäristöön, energiaan ja veteen, liikenteeseen, yhteiskuntaan, terveyteen, koulutukseen ja moniin muihin aloihin liittyvien ongelmien ratkaisu. 

Riskien vähentäminen ja tahattomien sivuvaikutusten välttäminen päätöksenteossa. 

Kaupungeilla on tärkeä asema globaalissa taloudessa.

Ne luovat noin 70 % maailman BKT:sta, kuluttavat 70 % luonnonvaroista ja energiasta ja tuottavat 70 % kasvihuonepäästöistä. Tärkeimmät yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ympäristölliset haasteet ratkaistaan suurimmaksi osaksi kaupungeissa.

Kaupungit ovat monimutkaisia järjestelmiä, joissa ihmisten, tuotannon, energian, materiaalien, veden, jätteiden, tavaroiden ja palveluiden virrat yhdistyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Sen vuoksi on vaikea tehdä oikeita strategisia päätöksiä, jotka maksimoivat vaikutuksen ja minimoivat riskin.

Miten osaamme tehdä vaikuttavimman päätöksen, kun vaihtoehtoja on paljon? Miten vältämme tahattomat sivuvaikutukset, jotka voivat pahentaa ongelmaa entisestään? Miten voimme nähdä lyhytaikaisten muutosten pitkäaikaiset vaikutukset?

VTT CityTune® muuntaa datan paremmiksi päätöksiksi

VTT:n palvelupaketti VTT CityTune® valjastaa datan mahdollisuudet ja monimutkaisten ongelmien mallinnuksen tukemaan asiantuntevaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Se sisältää kaupunkisuunnittelun lisäksi myös muita osa-alueita, kuten kaupunkipalveluita ja yksityisen sektorin päätöksentekoa kaupunkikontekstissa. Sen ainutlaatuisiin mahdollisuuksiin kuuluu kyky ennustaa kehitystä, seurata trendejä verrattuna strategisiin tavoitteisiin ja testata erilaisia vaihtoehtoisia päätöksiä toteuttamalla ”entä jos” -skenaarioita mallinnusympäristössä.

Entä jos kaupunkien monimutkaista päätöksentekoa voitaisiin ensin testata virtuaalisilla malleilla? 

Meillä on vuosikymmenien kokemus työskentelystä kaupunkien kanssa eri puolilla maailmaa. Olemme ratkaisseet yhdessä ongelmia, jotka liittyvät rakennettuun ympäristöön, energiaan ja veteen, liikenteeseen, yhteiskuntaan, terveyteen, koulutukseen ja moniin muihin aloihin. Olemme esimerkiksi auttaneet japanilaista Saga-kaupunkia kierrättämään paikallisen riisinkäsittelyteollisuuden jätevirrat. Espoossa suunniteltiin VTT CityTune® -palvelun avulla Keran aluetta, jossa sijaitsee Nokian pääkonttori, tunnistamalla tärkeimmät vetovoimatekijät potentiaalisille asukkaille ja yrityksille.

Anturit, kaupunkipalveluiden tietokannat, tilastot ja sosiaalinen media tuottavat yhä enemmän käyttökelpoista big dataa, joten kaupunkien hallinta, suunnittelu ja päätöksenteko on mullistumassa. VTT CityTune® auttaa tulkitsemaan dataa ja muuntamaan sen käyttökelpoiseksi ja toimintaan vaikuttavaksi tiedoksi.

 

Katso ilmainen VTT CityTune® -webinaari ja kuule, kuinka monimutkaisessa smart city -liiketoiminnassa voidaan nyt ja tulevaisuudessa menestyä.

Katso ilmainen Green recovery and rebooting cities -webinaari ja kuule lisää siitä, kuinka voidaan varmistaa onnistunut toipuminen kriisin jälkeen.

Lataa myös VTT Smart City -oppaamme ja selvitä, miten VTT CityTune® -palvelua voidaan parhaiten hyödyntää tulevien kaupunkien muotoiluun.

Jaa
Kirsi Kotilainen

Kirsi Kotilainen

Solution Sales Lead, Smart energy & built environment