Sähköajoneuvot ja sähköajoneuvojärjestelmät

Tutkimme, kehitämme ja innovoimme tulevaisuuden älykkäitä, tehokkaita ja ympäristöystävällisiä sähköajoneuvoteknologioita ja sähköajoneuvojärjestelmiä. Tule mukaamme tälle matkalle!

Lyhyesti

Euroopan unionissa matkustajaliikenteen maanteillä arvioidaan kasvavan 16 % vuosina 2010–2030 ja 30 % vuosina 2010–2050.

EU Action -tavoite on, että maantieliikenteen kasvihuonepäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä 23 % vuoden 2005 tasosta.

Osaamisemme sähköajoneuvojen ja sähköajoneuvojärjestelmien saralla voi auttaa teitä eteenpäin sähköistyksen vallankumouksen keskellä.

Liikkumisen ja kuljetuksen päästöt ja energiankulutus ovat aikamme merkittävimpiä haasteita, ja sähköistäminen yksi niihin kehitetyistä ratkaisuista.

Olemme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani, joka keskittyy älykkäisiin ja tehokkaisiin sähköajoneuvoihin ja sähköajoneuvojärjestelmiin. Osaamisemme perustuu huipputason laskenta- ja koetiloihin sekä vuosien kokemukseen Suomesta ja maailmalta. Ainutlaatuinen Transport and stationary power systems -teknologia-alustamme varmistaa palveluidemme tehokkaan hallinnan ja kehityksen.

Kehitämme älykkäitä sähköajoneuvojärjestelmiä

Toimiva järjestelmä luodaan ottamalla kattavasti huomioon kaikki keskeiset komponentit, ajoneuvon suunnittelu ja toiminta, latausinfrastruktuuri sekä ympäristö- ja topografiset olosuhteet, jotta lopputulos olisi optimaalinen.

Me VTT:llä olemme asiantuntijoita älykkäiden sähköajoneuvojärjestelmien mallinnuksessa ja suunnittelussa. Työmme perustuu huipputasoiseen VTT Smart eFleet -laskentatyökalujen valikoimaan, jolla suunnittelemme, mallinnamme ja otamme käyttöön sähköajoneuvojärjestelmiä kokonaisuutena siten, että kaikki tärkeimmät komponentit huomioidaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Näin voimme luvata, että kalustosi on teknologisesti toimivaa ja taloudellisesti tehokasta.

Voimme tehdä maantieliikenteestä hiiletöntä vuoteen 2035 mennessä.

Autamme niin kaupunkeja, liikenteen järjestäjiä kuin ajoneuvojen valmistajiakin. Meillä on alalta merkittävää kokemusta, mistä osoituksena ovat uusimmat tutkimushankkeemme ZeEUS sekä Helsingin seudun liikenneviranomaisen kanssa tehty, hiilineutraaliin liikkumiseen siirtymistä tukeva yhteistyö.

Tulevaisuuden sähköajoneuvoteknologiat

Ajoneuvojen sähköistäminen vaatii monipuolista osaamista. Polttomoottorin korvaaminen sähkömoottorilla ei ole hyvä strategia. Sen sijaan on usein tärkeää aloittaa suunnittelu alusta, arvioida ensin ajoneuvon käyttöprofiili, muodostaa siitä voimansiirtokonsepti ja lopuksi uusia keskeisimmät komponentit, eli akku, sähkömoottori ja sähkökäyttö, välitys ja apujärjestelmät.

Onpa kyseessä sitten koko voimansiirto tai sen komponentti, pyrimme aina tuottamaan teknisesti ja taloudellisesti optimoidun ratkaisun. Tarjontaamme sisältyvät räätälöidyt monifysiikkasimulaatio- ja mallinnuspalvelut sekä mittauspalvelut. Sähköajoneuvojen tutkimusalustamme VTT eLLi mahdollistaa tutkimuksen ja kehityksen käyttöympäristössä. Komponentteja ja voimansiirron osia voidaan testata ja hyväksyttää eDyno-testipenkeissämme.

Olemme auttaneet asiakkaitamme sähköistyshankkeissa ja koordinoineet esimerkiksi Euroopan komission rahoittaman DRIVEMODE-hankkeen, jossa kehitetään uuden sukupolven voimansiirtoteknologiaa.

Osaamista latausteknologioista ja sähköajoneuvojen yhteentoimivuudesta

Selkeiden yhteentoimivuussääntöjen puuttuminen sähköajoneuvojen latausverkoista estää eri infrastruktuureja toimimasta yhtenäisenä, turvallisena, kustannustehokkaana ja luotettavana järjestelmänä.

Olemme latausteknologioiden asiantuntijoita ja tarjoamme asiakkaillemme konsultointipalveluita parhaan latausratkaisun valitsemiseksi. Yhteentoimivuuslaboratoriossamme testaamme sähköajoneuvojen latausjärjestelmiä yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden näkökulmasta varmistaaksemme, että ne noudattavat uusimpia kansainvälisiä standardeja.

Auttamme niin kaupunkeja, liikenteen järjestäjiä kuin ajoneuvojen valmistajiakin. Meillä on runsasta kokemusta yhteistyöstä eri kaupunkien ja hankkeiden (kuten ASSURED) kanssa tehokkaiden, täyden mittakaavan, raskaaseen kaupunkikäyttöön soveltuvien ratkaisujen kehittämiseksi ja testaamiseksi.

 

Lue lisää

Jaa
Heikki Rajasalo

Heikki Rajasalo

Solution Sales Lead