Sähköbussijärjestelmien optimaalinen suunnittelu VTT Smart eFleet -työkalupakin avulla mahdollistaa päästöttömät vyöhykkeet

VTT auttaa suunnittelemaan luotettavan ja kustannustehokkaan sähköisen joukkoliikennejärjestelmän kaupunkiin. VTT Smart eFleet -työkalupakin avulla voidaan suunnitella ja hyödyntää sähköbussikantoja optimaalisesti kaupunkitopografia, latausmahdollisuudet ja ajoneuvotyypit huomioiden. VTT Smart eFleet tukee vähäpäästöisen vyöhykkeen toimintasuunnitelmaa ja kustannuskeskeistä päätöksentekoa tavoitteena menestyksekäs ajoneuvokannan sähköistyshanke.

Lyhyesti

Järjestelmän uudelleensuunnittelu ja hankkeen kustannusten arviointi järjestelmätasolla

Sähköisen joukkoliikenteen eri skenaarioita, joissa suoritetaan teknis-taloudellista arviointia eri reittien kilpailutuksen/sähköistyksen ja tarvittavan latausinfrastruktuurin suunnittelun tukemiseksi

Suunnitelma on hyväksyttyjen kaupunkitason käytäntöjen ja vaatimusten mukainen

Teknis-taloudellisesti parhaan sähköisen joukkoliikennejärjestelmän suunnittelu

Joukkoliikennejärjestelmät kohtaavat monenlaisia haasteita uusimpien päästömääräysten noudattamisessa. Tutkimustemme mukaan useimpien kaupunkien on löydettävä oikeat vastaukset seuraaviin kysymyksiin muutoksen suunnittelussa:

Miten ylläpidetään luotettavuutta ja parannetaan asiakaskokemusta?

Luotettavuuteen ja asiakaskokemukseen liittyvät ongelmat aiheuttavat vakavia haittoja joukkoliikenteen käytölle ja sen myötä tappioita toiminnalle. Ongelmat voidaan välttää ajoneuvokannan käytön huolellisella simuloinnilla ja suunnittelulla.

VTT:llä on syvällistä ymmärrystä ajoneuvojen avainominaisuuksista ja reittien optimoinnista. Yhteistyö VTT:n kanssa auttoi varmistamaan, että busseja ei oteta käyttöön tietämättä, miten ne pärjäävät Santiagossa.
Sebastián Galarza, CMM:n liikenne- ja energiasektorin johtaja

Miten tiukat päästötavoitteet ja suuret energiatehokkuusvaatimukset täytetään?

Muutos kaupungeissa on väistämätön, jotta tiukat päästötavoitteet voidaan saavuttaa. Simulointeihin perustuvat analyysit tukevat muutosta ja mahdollistavat kaupunkien muuttumisen vähäpäästöisiksi vyöhykkeiksi.

Mikä on teknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta parhaiten tarpeisiin soveltuva ratkaisu?

Saatavilla on paljon erilaisia teknologioita, ja kehitys on nopeampaa kuin koskaan. Esimerkiksi jotkin akkutyypit voivat toimia hyvin kaupungin lähiliikenteessä mutta riittämättömästi muissa käyttötarkoituksissa. VTT auttaa valitsemaan oikean teknologian simulointien ja analyysien avulla. Näin varmistetaan ajoneuvokannan optimaalinen ja kustannustehokas toiminta.

 

VTT Smart eFleet -ratkaisu parantaa ennustettavuutta ja varmistaa joukkoliikenteen sähköistämisen onnistumisen.

Sähköisen joukkoliikennejärjestelmän simulointi ja konsultointi pohjautuu tutkimukseen

VTT Smart eFleet -työkalupakki mahdollistaa sähköajoneuvojärjestelmien mitoituksen ja kaupungin teknis-taloudellisen arvioinnin tekemisen optimaalisella tavalla. Pakettia voidaan laajentaa moduuleilla, ja sillä voidaan analysoida maantieteellisiä toimintaympäristöjä, erilaisia ajoneuvoja ja infrastruktuuria. Työkalupakki perustuu vuosikymmenten tutkimukseen sekä VTT:n kokeellisten mittausten tietokantaan ja teknisiin tietoihin.

Asiakasreferenssit

Centro Mario Molina

VTT Smart eFleet -työkalupakin avulla VTT ja CMM laativat Santiagolle oman ajosyklin, jossa huomioitiin esimerkiksi energiankulutus ja päästöjen pienentyminen. VTT Smart eFleet -työkalupakin avulla CMM pystyi huomioimaan analyysissään myös maantieteellisen toimintaympäristön, ajoneuvojen ominaisuudet ja infrastruktuurin vaikutukset.

HSL

HSL hyödynsi VTT:n Smart eFleet -työkalupakkia kunnianhimoisten päästötavoitteidensa saavuttamiseen ja kaluston sähköistämiseen. VTT Smart eFleet -työkalupakin avulla HSL:n kaluston energiatehokkuus on parantunut huomattavasti samalla päästöjä vähentäen. Lopputuloksena on optimoitu, ympäristöystävällinen, kustannustehokas ja luotettava kalusto.

Jaa
Heikki Rajasalo

Heikki Rajasalo

Solution Sales Lead
Yancho Todorov

Yancho Todorov

Senior Scientist