VTT:ltä spinnaava Carbonaide rakentaa Hollolassa maailman ensimmäistä hiilinegatiivisen betonin mahdollistavaa teollista pilot-tuotantolinjastoa

Uutiset, Lehdistötiedote

Carbonaide Oy ryhtyy kaupallistamaan VTT:llä kehitettyä hiilidioksidin hyödyntämis- ja varastointiteknologiaa, jolla on mahdollista pienentää betonin hiilijalanjälkeä jopa hiilinegatiiviseksi. Yritys on koonnut teknologiansa kaupallistamiseen yhteensä 1,8 miljoonan euron siemenrahoituksen. Ensimmäistä Carbonaide-menetelmään perustuvaa pilot-tuotantolinjastoa rakennetaan parhaillaan Hollolassa Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n tehtaalla.

”Tavoitteemme on kaupallistaa teknologia, joka vähentää maailman käytetyimpien materiaalien hiilidioksidipäästöjä. Rakennettu ympäristö edustaa maailman suurinta ihmisen tuottamaa materiaalivirtaa. Ilmaston kannalta on tärkeää, että rakennetusta ympäristöstämme tulee hiilinielu”, toteaa Carbonaiden toimitusjohtaja Tapio Vehmas.

Uuden yrityksen visiona on käynnistää kymmenen tuotantoyksikköä Pohjoismaissa vuoteen 2026 mennessä. Lisäksi tavoitteena on sitoa vuosittain noin 500 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2050 mennessä, mikä vastaa 10–20 % betonin maailmanmarkkinoista.

Rakennusmateriaalien tuotantoon liittyvän lainsäädännön kiristymisen myötä hiilidioksidipäästöjä vähentäville teknologioille on suuri tarve. Yrityksen tavoitteena on mullistaa betonielementtien 130 miljardin US-dollarin vuosittaiset maailmanmarkkinat.
 

Hiilidioksidi kivettyy betonituotteisiin

Carbonaiden menetelmä perustuu hiilidioksidin kivettämiseen betonituotteisiin. Teknologia mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen puolittamisen tavanomaisten betonituotteiden valmistukseen verrattuna tuotantoon tarvittavan pienemmän sementtimäärän ja hiilidioksidin kivettymisen ansiosta. Betonituotteiden hiilinegatiivinen jalanjälki saadaan aikaan yhdistämällä Carbonaide-teknologia vähäpäästöisiin sideaineisiin, joita tällä hetkellä saa muun muassa teollisuuden sivuvirroista. Tiedemaailma kehittää aktiivisesti prosessiin soveltuvia sideaineita, joilla päästään myös päätuotteen osalta hiilinegatiivisuuteen.

Carbonaide-menetelmällä valmistetun betonin laskennallinen hiilijalanjälki on –60 kiloa hiilidioksidia betonikuutiota kohden. Tavanomaisen betonin hiilijalanjälki on noin 250–300 kiloa hiilidioksidia kuutiota kohti. Betoni on yksi suurimmista hiilidioksidin päästölähteistä ja vastaa 8 %:sta maailman hiilidioksidipäästöistä. Suurin osa päästöistä liittyy sementintuotantoon. Tonni tavanomaista portlandsementtiä aiheuttaa 800–900 kiloa hiilidioksidipäästöjä.

1,8 miljoonan euron rahoitus pilotin laitteistoon

Carbonaide on koonnut teknologiansa kaupallistamiseen 1,8 miljoonan euron siemenrahoituksen Lakan Betonilta, Vantaan Energialta ja Startup Fund Joensuulta, VTT:ltä sekä Business Finlandin myöntämästä lainasta.

Rahoituksen avulla yritys pystyy toteuttamaan ensimmäisen uuteen teknologiaan perustuvan automatisoidun pilot-tuotantolinjan Rakennusbetoni- ja Elementin tehtaalla Hollolassa. Kevään aikana valmistuvassa tehdasmittakaavan pilot-yksikössä voidaan mineralisoida päivittäin jopa 5000 kiloa hiilidioksidia pienentäen tarvetta käyttää sementtiä betonin valmistukseen. Hollolassa käynnistyy myös hiilinegatiivisten tuotteiden teollisen mittakaavan pilotointi Carbonaide-menetelmällä. Myöhemmin täyden mittakaavan tuotanto on laajennettavissa muille betonituotteiden valmistajille.

“Hallitukset ja kuluttajat odottavat teollisuudelta energiasäästöjä ja vähähiilisiä tuotteita, ja materiaalien tuottajat ja rakennusyritykset ovat tunnistaneet tarpeen mukautua uuteen tilanteeseen. Carbonaiden kaltaiset uudet ratkaisut tarjoavat edullisia keinoja tuottaa teollisesti vähähiilisiä tuotteita. Uusien teknologioiden vallatessa alaa on todennäköistä, että vähäpäästöiset tuotteet lisääntyvät markkinoilla”, sanoo toimitusjohtaja Juho Hiltunen Lakan Betoni Oy:stä.

”Päästövähennyksissä hiilidioksidipäästöjen välttäminen on ensisijainen toimenpide, mutta yhteiskunnassa on kuitenkin paljon hiilidioksidipäästövirtoja, joita ei pystytä välttämään; esimerkiksi kierrätyskelvottoman jätteen hyödyntäminen energiana. Niiden hyödyntäminen ja sitominen pysyvään käyttökohteeseen mahdollistaa kestävän hiilenkierron. Carbonaiden teknologia on erinomainen esimerkki siitä, miten hiilidioksidi voidaan hyödyntää raaka-aineena ja sitoa erittäin pitkäksi ajaksi uuteen tuotteeseen. Tämä kiinnostaa tietenkin meitäkin hyvin paljon, sillä tavoittelemme Vantaan Energialle hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä”, toteaa Vantaan Energian Energiapalvelujen liiketoimintajohtaja Matti Wallin.

“Olemme demonstroineet pilot-tuotantoyksikössämme teknologiaamme ja osoittaneet, miten tavanomaisen betonin hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 45 %. Viime syksyn kokeissa korvasimme portlandsementtiä kuonalla, jolloin tuotetun betonin hiilijalanjälki oli negatiivinen: –60 kiloa hiilidioksidia betonikuutiota kohden. Pilot-yksikkömme kapasiteetti oli rajallinen, mutta nyt voimme sijoittajiemme ansiosta pilotoida tuotantoa tehdasmittakaavassa ja osoittaa menetelmän toimivuus osana tuotantoprosessia”, toteaa Tapio Vehmas.

Carbonaide on ollut mukana tiedelähtöisessä VTT LaunchPad -hautomossa, jonka tavoitteena on kaupallistaa VTT:n tutkimusta ja teknologiaa spin-off-yrityksiksi. Hautomo tuo yhteen VTT:n tutkijat ja IPR-tarjoaman, parhaan liiketoimintaosaamisen ja sijoittajat ja tukee tiimejään kehittämään VTT:n immateriaalioikeuksia rahoitettaviksi spin-off-yrityksiksi. 
 

Lisätietoja:

Carbonaide Oy
Tapio Vehmas, toimitusjohtaja
puh. 040 591 1589, [email protected]

VTT
Lotta Partanen, VTT LaunchPad -yrityshautomon päällikkö
puh. 050 4802706, [email protected]

Lakan Betoni Oy
Juho Hiltunen, toimitusjohtaja
puh. 050 542 9866, [email protected]
 
Vantaan Energia Oy
Matti Wallin, johtaja, energiapalvelut
puh. 044 723 5782, [email protected]

Carbonaide Oy

Carbonaide on suomalainen teknologiayhtiö, joka tarjoaa betoniteollisuudelle hiilidioksidin varastointi- ja hyötykäyttöteknologiaa mahdollistaen hiilinegatiivisen betonin tuotannon. Vuonna 2022 perustettu Carbonaide on VTT:n tutkimuksesta liiketoimintaa kehittävä spin-off-yritys.

Lisätietoja Carbonaiden verkkosivuilla.

Jaa
Lotta Partanen
Lotta Partanen
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.