Powder piloting

Jauheiden pilotointi kattaa koko tuotantoketjun jauheen valmistuksesta kompaktointiin ja karakterisoinnista käyttövalmiiden komponenttien luomiseen. VTT PowderPiloting tarjoaa apuaan jauheteknologian tuotantoketjun eri vaiheissa.

Lyhyesti

VTT:llä on kolmen vuosikymmenen kokemus jauheista. 

Laaja valikoima jauheiden valmistus- ja karakterisointilaitteita. 

Asenteemme auttaa ratkaisemaan haastavimmatkin ongelmat. 

VTT PowderPiloting tarjoaa palveluita varhaisen vaiheen toteutettavuusselvityksistä jauhepohjaisten materiaalien ja komponenttien pilottituotantoon asti.  

Me VTT:llä voimme tehostaa asiakkaidemme kehitystyötä sekä edesauttaa resurssitehokkaiden valmistustapojen ja vaihtoehtoisten materiaalien käyttöönottoa. Materiaaliosaamisemme painottuu jauheteknologiaan koskien sekä metalli- että keraamijauheita. Käytössämme on kaikki kehittämiseen tarvittavat laitteet. Näin voimme ratkaista asiakkaiden tuotantoketjujen puuttuvat palaset.

Keskeiset materiaaliteknologiat

 • Jauhevalmistus: kaasuatomisointi, plasmapallotus 
 • Komponentit: 3D-tulostus, jauhemetallurgia, jauheruiskuvalu (PIM) 
 • Pinnoitteet: terminen ruiskutus, laserpinnoitteet 
 • Jauhepohjaiset lisäaineet: lujitetut valut, katalyyttiset, funktionaaliset täyttöaineet esim. EM-suojaus 
 • Kiertotalouden ratkaisut (sekundäärisiin raaka-aineisiin pohjautuvat ratkaisut): teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen jauheteknologiassa ja siten lisäarvon tuottaminen sivuvirroista. 

 

Täältä löydät tarkempia tietoja VTT PowderPiloting -palvelusta

Laajentaa yrityksen omaa tutkimus- ja kehitystoimintaa

VTT:llä on kolmen vuosikymmenen kokemus ja laaja valikoima jauheiden valmistus- ja karakterisointilaitteita. Täältä löydät lisää tietoa jauhepilotointilaitteistostamme.  

VTT:llä on kokemusta: 

 • koko tuotantoketjusta raaka-aineiden syntetisoinnista komponenttien suorituskykytestaukseen 
 • materiaalien ja komponenttien pilottimittakaavan prosessoinnista 
 • toteutettavuusselvityksistä ideoiden ja keksintöjen tarkistusta varten
 • räätälöidyistä materiaalikoostumuksista 
 • materiaalitehokkuudesta, kierrätysmateriaalien sekä sivuvirtojen paremmasta käytöstä tuotteiden toissijaisena raaka-aineena  
 • tuoteprosessin eri vaiheiden tukemisesta.  

Uusia tuotteita tai ominaisuuksia VTT:n jauhepilotoinnin avulla

Prosessien optimointi synnyttää uusia tuotteita. VTT:n asiantuntemuksen avulla Millidyne Oy laajensi tuoteportfoliotaan ja kaupallisti uuden HVOF-keraamipinnoitetuotteen markkinoille Neoxide®-tavaramerkin alle. 

Yhteistyössä Exote Oy:n kanssa luotiin uusia materiaaliratkaisuja, jotka tarjoavat kulumis- ja korroosiosuojausta myös korkeissa lämpötiloissa. Nanoseosten kehittäminen paransi materiaalien lujuutta. 

VTT:n jauheteknologia mahdollistaa uudenlaiset 3D-tulostetut ratkaisut.

Jauhemateriaalit tarjoavat myös helpon tavan muokata perusmateriaalin ominaisuuksia. Jauhepohjaisten lisäaineiden monipuolisuus tarjoaa lähes rajattomia mahdollisuuksia, kuten vastuullisempia ja taloudellisempia, asteittain tai paikallisesti lujitettuihin rakenteisiin perustuvia komponentteja tai esimerkiksi katalyyttisiä tai elektromagneettisia lisäominaisuuksia. 

VTT on ollut European Powder Metallurgy Association EPMA:n jäsen vuodesta 2015. 

 

Lue lisää:
Jaa
Tuomas Pinomaa

Tuomas Pinomaa

Customer Account Lead