Metrologian asiantuntijapalvelut

Tarjoamme mittaustieteen palveluita teollisuuden ja yritysten sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen mittausympäristöihin. Palveluidemme tuloksena tarkat ja luotettavat mittaukset lisäävät teollisen tuotannon tehokkuutta ja kilpailukykyä, tutkimuslaitoksen tuloksen varmuutta päätöksen tekijöille sekä tutkimustuloksen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Sovimme ratkaisuista tapauskohtaisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja toteutamme mittauspalvelut nopeasti ja kustannustehokkaasti

Lyhyesti

Tuotekehityspalveluja mittalaitesuunnitteluun, prototyyppien valmistukseen, laitetestaukseen ja validointiin

Erityispiirteenä on jäljitettävyyspalveluiden hyödyntäminen ja huomioiminen mittalaitteiden suunnitteluvaiheessa

Tuotekehityksen osaamisalueet elektroniikka-, laser-, mekaniikka-, aika- ja ohjelmistosuunnittelu sekä anturoinnin ja kryotekninen suunnittelu.

Tarjoamme kohdennettuja palveluja tutkimuksen ja teollisuuden tarpeisiin

​Metrologi päiväksi

​Tarvitsetko erityisesti dimensioiden, paineen, massan, sähkön, taajuuden, voiman tai ehkä jonkun muun alan asiantuntijaa? Kiinnostaako sinua mittausepävarmuus, kalibrointien jäljitettävyys, oman mittaustoiminnan kehittäminen, ISO 9001 tai jonkin muu standardin metrologisten vaatimusten täyttäminen? Metrologi päiväksi –palvelumme sisältö muokataan aina tarpeidenne mukaan.

Huolehdi jäljitettävyysketjusta – suunnittele, toimi, kalibroi!

​MIKES tarjoaa avustusta ja koulutusta yrityksen kalibrointijärjestelmän luomiseen. Tällöin yhdessä asiakkaan kanssa selvitetään ja päätetään esimerkiksi kalibrointiohjelmaan sisällytettävät laitteet, jäljitettävyyden toteutuminen,  tarvittava epävarmuustaso, vaadittvat kalibrointiohjeet sekä muut laatua koskevat asiakirjat ja näiden ylläpito.

Haluatko tahdistaa tietokoneesi kellon Suomen kansalliseen aikaan?

Julkinen NTP-palvelu on kaikkien käytettävissä ja sillä onnistuu minkä tahansa tahansa internetiin liitetyn tietokoneen kellon tahdistus. Virallinen NTP-Palvelu on perustettu valtiovarainministeriön tuella ja rajoitettu vain tietylle käyttäjäkunnalle.

Tarkkuusmittauksia ja kalibrointeja teollisuudelle paikanpäällä

​Teollisuudessa on useita laitteita, joita ei voida siirtää kalibrointiin niiden koon, tarkkuuden tai muun ominaisuuden vuoksi. MIKES tekee paikan päällä suoritettavia jäljitettäviä mittalaitteiden kalibrointeja ja mittauksia.

​Koneiden tarkkuuden varmistaminen

​Usein tuotanto- ja laatujärjestelmät edellyttävät tietoa koneiden tarkkuuksista: esimerkiksi työstökoneiden hyväksymistarkastus edellyttää useita erilaisia mittauksia, joissa MIKES voi olla avuksi.

​Mittausjärjestelmän arviointi RR-testeillä

​RR-testit ovat määrämuotoisia kansainvälisesti tunnustettuja koemittauksia, jotka sisältävät myös ohjeet tulosten käsittelyyn ja tulkintaan. Testin nimi tulee sanoista repeatability (toistettavuus) ja reproducibility (uusittavuus) ja se kuvastaa satunnaisten virheitten suuruutta mittauksissa. Testin avulla voi tutkia, riittääkö mittalaitte tai prosessi annettujen toleranssien mittaamiseen ja onko mahdollinen vika mittaajassa vai mittalaitteessa.

​Luotettavat mittaukset tarvitsevat mittausepävarmuutta

​MIKES tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluja mittausepävarmuusarviointeihin. MIKESissä järjestetään mittausepävarmuuden määrittämisestä kaikille avoimia päivän mittaisia koulutustilaisuuksia. Tämän yleisen peruskurssin lisäksi MIKES toteuttaa asiakkaille räätälöityjä kursseja erikseen sovittavassa laajuudessa. Räätälöidyissä kursseissa keskitytään asiakkaan mittauskohteisiin. Kurssin sisältö suunnitellaan ja sovitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa ja kurssi voidaan toteuttaa MIKESissä tai asiakkaan tiloissa.

Jaa
Kaj Nummila
Kaj Nummila
Solution Sales Lead
Tutkimusosaaminen