SI-mittayksiköt Suomessa, akustiikka

Tämä sivu on osa sarjaa, jossa kerrotaan SI-yksiköistä, niiden toteuttamisesta Suomessa ja niihin liittyvistä palveluistamme. Tämä osa käsittelee akustiikkaa. Äänellä on useita erilaisia parametreja, joista tärkeimpiä ovat äänitaajuus, ääniteho, äänen intensiteetti ja äänenpaine.

Katso lisätiedot akustiikan kalibroinnista tästä.

  • Äänitaajuuden SI-yksikkö on hertsi (Hz).
  • Äänitehon yksikkö on watti (W). Ääniteho on tietylle pinnalle tuleva (tai pinnan läpäisevä) äänienergia aikayksikköä kohden.
  • Äänen intensiteetin yksikkö on wattia neliömetrille (W/m2). Äänen intensiteetti on pinnalle tuleva (tai pinnan läpäisevä) äänienergia ajan ja pinta-alan yksikköä kohden. I = cw, missä c on äänennopeus ja w äänen energiatiheys.
  • Äänenpaineen yksikkö on pascal (Pa). Äänenpaine on hetkellisen paineen ja staattisen paineen erotus.
  • Desibeli (dB) on suhteellinen yksikkö, joka on akustiikass yleisesti käytössä. Se ei kuitenkaan ole yksikkö samassa mielessä kuin esimerkiksi metri on pituuden yksikkö. Desibeli on logaritminen yksikkö, joka kuvaa mitatun arvon suhdetta valittuun vertailu- tai kynnysarvoon (0 dB) nähden. Esim. äänitehojen suhdetta kutsutaan äänitehotasoksi ja äänenpaineiden suhdetta äänenpainetasoksi.

Akustiikan kalibrointipalvelut

Mikrofonien kalibrointi

Kalibroimme IEC-standardin IEC 61094-1 mukaisia ½- (LS2P) ja 1- (LS1P) tuuman kondensaattorimikrofoneja. Kalibrointitapa riippuu asiakkaan tarvitsemasta mittaustarkkuudesta. Pienimmät kalibrointiepävarmuudet saadaan resiprookkimenetelmällä. Monissa tapauksissa riittää vertailu referenssimikrofoniin äänitasokalibraattorin avulla.

Äänitasokalibraattorit

Äänitasokalibraattorit ja mäntä-äänilähteet ovat MIKESin akustiikkalaboratorion suurin yksittäinen kalibroitava laiteryhmä. Kalibroimme äänitasokalibraattoreiden äänenpainetasot pistetaajuuksilla. Samalla mitataan äänilähteen särö ja taajuus.

Kiihtyvyysanturien ja tärinäloggereiden kalibrointi

Kalibroimme kiihtyvyysantureita, tärinäloggereita ja värähtelymittauslaitteistoja taajuusalueella 1 Hz – 10 kHz. Tyypillinen nimelliskiihtyvyys on 10 m/s2. Kalibroinnin tuloksena saadaan kiihtyvyysanturin herkkyyden magnitudi ja vaihe. Kalibroinnin epävarmuus riippuu kalibroitavasta anturista mutta tyypillisesti epävarmuudet ovat magnitudille 1 % – 3 % ja vaiheelle 1° – 2° taajuudesta riippuen.