SI-mittayksiköt Suomessa, aika ja taajuus

Tämä sivu on osa sarjaa, jossa kerrotaan SI-yksiköistä, niiden toteuttamisesta Suomessa ja niihin liittyvistä palveluistamme. Tämä osa käsittelee aikaa ja taajuutta.

Katso lisätiedot ajan ja taajuuden kalibroinnista tästä.

Ajan SI-yksikkö: sekunti (s)

​Sekunti, jonka tunnus on s, on ajan SI-yksikkö. Määritelmän perustana on cesium 133 -atomin häiritsemättömän perustilan ylihienorakennesiirtymän taajuuden ∆νCs kiinteä lukuarvo 9 192 631 770, kun yksikkönä on Hz eli  s−1.

Taajuus on johdannaisuure ja sen yksikkö on hertsi (Hz), joka kuvaa värähtelyjen lukumäärää sekunnissa.

Ajan ja taajuuden toteutus

VTT MIKES ylläpitää kansallisessa aika- ja taajuuslaboratoriossaan Suomen virallista aikaa. Kelloluolassa on kolme aktiivimaseria ja yksi passiivimaseri. Atomikellojen aika välitetään jatkuvasti GPS aikavertailun avulla Pariisissa sijatsevaan kansainväliseen paino- ja mittatoimistoon BIPM:ään (Bureau international des poids et mesures). BIPM laskee keräämiensä tietojen pohjalta maailman ajan UTC ja raportoi eri maiden kansallisen realisaation poikkeaman maailmanajasta kuukausittain ilmestyvässä circular-T julkaisussa. 

VTT MIKESin pääkellona toimii Kvarz:n valmistama huippuluokan aktiivinen vetymaser CH1-75A. Tämä kello on säädetty niin, että se edistää hieman maailmanaikaa. Maserista tuleva sekuntipulssi viivästetään viivegeneraattorin avulla oikea-aikaiseksi. Viivegeneraattoria ohjataan tietokoneella, jossa on laskettu malli maserin käyttäytymiselle circular-T julkaisujen pohjalta. Näin menettelemällä kellon käyntiä voidaan ennustaa ja siis ennalta korjata. Näin tuotetun Suomen ajan, josta käytetään merkintää UTC(MIKE), poikkeama maailmanajasta UTC selviää oheisesta kuvaajasta. Vuodesta 2009 lähtien poikkeama on ollut alle 30 nanosekuntia.

https://webtai.bipm.org/database/canvas.html?utclab=ok&lab=mike&mjd1=57353&mjd2=59194

UTCUTC(MIKE)

Maserista saadaan myös 5, 10 ja 100 MHz taajuussignaalit, joiden suhteellinen epävarmuus on parempi kuin 10-14.

Kellojen parantuessa on ajan ja taajuuden vertaaminen käynyt yhä hankalammaksi. Nykyisten GPS ja muiden satelliittipohjaisten järjestelmien rinnalle ollaankin kehittämässä vaihtoehtoisia, optisia tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäviä tekniikoita. VTT MIKESin Otaniemen ja Kajaanin toimipisteiden välillä on käytössä PTP-yhteys (IEEE1588) ajan siirtoa varten.

Ajan, aikavälin ja taajuuden kalibrointi

Kalibroimme mm. Rb-kelloja, GPS-vastaanottimia (taajuus), oskillaattoreita, aikavälimittareita, sekuntikelloja, stroboskooppeja ja optisia kierroslukumittareita. Taajuuden mittausalueemme on 1 mHz ... 5 GHz. Aikavälimittauksia teemme asiakkaiden tarpeiden mukaan, alarajana on noin nanosekunti. Lisäksi VTT MIKESillä on aikakoodia ja tarkkaa 25 MHz taajuutta lähettävä normaalitaajuuslähetin, joka palvelee pääkaupunkiseudun läheisyydessä olevia tarkan ajan ja taajuuden tarvitsijoita.

NTP-verkkoaikapalvelu

Tietokoneiden kellot voidaan tahdistaa MIKESin ylläpitämään Suomen kansalliseen aikaan NTP-verkkoaikapalvelun (Network Time Protocol) avulla. Saavutettava epävarmuus riippuu verkkoyhteyksistä, mutta on parhaimmillaan millisekunnin luokkaa. MIKES ylläpitää virasto-, laitos- ja yrityskäyttöön tarkoitettuja maksullisia NTP-palvelimia. Näitä korkeimman eli Stratum 1 -tason palvelimia on yhteensä neljä, joista kaksi on synkronoitu suoraan MIKESin atomikelloihin ja kaksi GPS-vastaanottimiin.